1HGCR2F52GA1…

Honda

Accord

1HGCR2F52GA192450 | 1HGCR2F52GA106067

1HGCR2F52GA154961; 1HGCR2F52GA110037 | 1HGCR2F52GA167869;

1HGCR2F52GA126853

; 1HGCR2F52GA167807; 1HGCR2F52GA195543 | 1HGCR2F52GA130997

1HGCR2F52GA125556 | 1HGCR2F52GA196725; 1HGCR2F52GA116355 | 1HGCR2F52GA185109; 1HGCR2F52GA110913 | 1HGCR2F52GA192545 | 1HGCR2F52GA173154

1HGCR2F52GA133849 | 1HGCR2F52GA185479 | 1HGCR2F52GA167015; 1HGCR2F52GA103802

1HGCR2F52GA118607; 1HGCR2F52GA133057 | 1HGCR2F52GA114721 | 1HGCR2F52GA170755 | 1HGCR2F52GA127291 | 1HGCR2F52GA162185; 1HGCR2F52GA143166 | 1HGCR2F52GA182727; 1HGCR2F52GA175910 | 1HGCR2F52GA158962 | 1HGCR2F52GA165992 | 1HGCR2F52GA124293 | 1HGCR2F52GA113732 | 1HGCR2F52GA126917 | 1HGCR2F52GA134855 | 1HGCR2F52GA156175; 1HGCR2F52GA126772 | 1HGCR2F52GA179259 | 1HGCR2F52GA145967 | 1HGCR2F52GA109194

1HGCR2F52GA154748 | 1HGCR2F52GA179603 | 1HGCR2F52GA190035 | 1HGCR2F52GA176717

1HGCR2F52GA186549; 1HGCR2F52GA120759 | 1HGCR2F52GA113133 | 1HGCR2F52GA144608 | 1HGCR2F52GA122446 | 1HGCR2F52GA120423 | 1HGCR2F52GA120891

1HGCR2F52GA179147; 1HGCR2F52GA194327; 1HGCR2F52GA154099 | 1HGCR2F52GA191153 | 1HGCR2F52GA166270 | 1HGCR2F52GA121460 | 1HGCR2F52GA152160; 1HGCR2F52GA169508 | 1HGCR2F52GA112936 | 1HGCR2F52GA100544 | 1HGCR2F52GA162753; 1HGCR2F52GA120213; 1HGCR2F52GA126562 | 1HGCR2F52GA134001 | 1HGCR2F52GA183165; 1HGCR2F52GA139392 | 1HGCR2F52GA100785 | 1HGCR2F52GA165894 | 1HGCR2F52GA121121 | 1HGCR2F52GA108126 | 1HGCR2F52GA197678; 1HGCR2F52GA149081 | 1HGCR2F52GA115707 | 1HGCR2F52GA152708 | 1HGCR2F52GA114623 | 1HGCR2F52GA139103 | 1HGCR2F52GA164969 | 1HGCR2F52GA172070 | 1HGCR2F52GA151638 | 1HGCR2F52GA135908; 1HGCR2F52GA193274 | 1HGCR2F52GA102780 | 1HGCR2F52GA191864; 1HGCR2F52GA131566; 1HGCR2F52GA134046 |

1HGCR2F52GA123497

; 1HGCR2F52GA174885 | 1HGCR2F52GA159805; 1HGCR2F52GA112113 | 1HGCR2F52GA102536 | 1HGCR2F52GA160792

1HGCR2F52GA187832 | 1HGCR2F52GA124665 | 1HGCR2F52GA111267 | 1HGCR2F52GA142678 | 1HGCR2F52GA166026

1HGCR2F52GA162994

1HGCR2F52GA188205; 1HGCR2F52GA183909 |

1HGCR2F52GA165555

| 1HGCR2F52GA135570 | 1HGCR2F52GA111561; 1HGCR2F52GA136413; 1HGCR2F52GA129834 | 1HGCR2F52GA110944; 1HGCR2F52GA148397 | 1HGCR2F52GA150604 | 1HGCR2F52GA182775; 1HGCR2F52GA140896; 1HGCR2F52GA140347 | 1HGCR2F52GA178998; 1HGCR2F52GA110409 | 1HGCR2F52GA100771 |

1HGCR2F52GA162283

| 1HGCR2F52GA108899; 1HGCR2F52GA176491 | 1HGCR2F52GA148531 | 1HGCR2F52GA144348; 1HGCR2F52GA146505 | 1HGCR2F52GA129283 | 1HGCR2F52GA187376 | 1HGCR2F52GA113035 | 1HGCR2F52GA135424 | 1HGCR2F52GA186485; 1HGCR2F52GA199785 | 1HGCR2F52GA182520; 1HGCR2F52GA113150; 1HGCR2F52GA136024 | 1HGCR2F52GA182548 | 1HGCR2F52GA173431; 1HGCR2F52GA149808; 1HGCR2F52GA160095 | 1HGCR2F52GA109891 | 1HGCR2F52GA114654 | 1HGCR2F52GA152384; 1HGCR2F52GA185076 | 1HGCR2F52GA192738 | 1HGCR2F52GA199625 | 1HGCR2F52GA111480 | 1HGCR2F52GA145788 | 1HGCR2F52GA157519 | 1HGCR2F52GA127677; 1HGCR2F52GA140980 | 1HGCR2F52GA169976 | 1HGCR2F52GA145287 | 1HGCR2F52GA192271; 1HGCR2F52GA194036 | 1HGCR2F52GA114296; 1HGCR2F52GA166320 | 1HGCR2F52GA170819

1HGCR2F52GA179648 | 1HGCR2F52GA180847 | 1HGCR2F52GA165278 | 1HGCR2F52GA187023; 1HGCR2F52GA185725 | 1HGCR2F52GA153793 | 1HGCR2F52GA165765 | 1HGCR2F52GA152255 | 1HGCR2F52GA113343; 1HGCR2F52GA173896

1HGCR2F52GA115660; 1HGCR2F52GA131177 | 1HGCR2F52GA166091 | 1HGCR2F52GA145208 | 1HGCR2F52GA136606 | 1HGCR2F52GA101502 | 1HGCR2F52GA147069 | 1HGCR2F52GA131003; 1HGCR2F52GA192609 | 1HGCR2F52GA116954 | 1HGCR2F52GA128912 | 1HGCR2F52GA159108

1HGCR2F52GA125038 | 1HGCR2F52GA176877 | 1HGCR2F52GA119210 | 1HGCR2F52GA117618

1HGCR2F52GA195137; 1HGCR2F52GA127257 | 1HGCR2F52GA128327 | 1HGCR2F52GA193646 | 1HGCR2F52GA161330 | 1HGCR2F52GA121068; 1HGCR2F52GA122592 | 1HGCR2F52GA183375

1HGCR2F52GA133642; 1HGCR2F52GA163451 | 1HGCR2F52GA154488 | 1HGCR2F52GA167161 | 1HGCR2F52GA121006 | 1HGCR2F52GA158539 | 1HGCR2F52GA172425 | 1HGCR2F52GA133351 | 1HGCR2F52GA117361 | 1HGCR2F52GA104089 | 1HGCR2F52GA184445; 1HGCR2F52GA162865

1HGCR2F52GA150733 | 1HGCR2F52GA105114; 1HGCR2F52GA193582; 1HGCR2F52GA106277; 1HGCR2F52GA107848 | 1HGCR2F52GA199110; 1HGCR2F52GA144026; 1HGCR2F52GA161084 | 1HGCR2F52GA146469 | 1HGCR2F52GA169430 | 1HGCR2F52GA185160; 1HGCR2F52GA144155 | 1HGCR2F52GA189922; 1HGCR2F52GA118817 | 1HGCR2F52GA143720

1HGCR2F52GA156287 | 1HGCR2F52GA151574; 1HGCR2F52GA162512 | 1HGCR2F52GA102617 | 1HGCR2F52GA157164; 1HGCR2F52GA177222; 1HGCR2F52GA129767

1HGCR2F52GA119286 | 1HGCR2F52GA186020; 1HGCR2F52GA150621 | 1HGCR2F52GA142471 | 1HGCR2F52GA193257; 1HGCR2F52GA121913 | 1HGCR2F52GA188110; 1HGCR2F52GA128229 | 1HGCR2F52GA179438 | 1HGCR2F52GA143880 | 1HGCR2F52GA149727 | 1HGCR2F52GA123645 | 1HGCR2F52GA114833

1HGCR2F52GA180895; 1HGCR2F52GA112905; 1HGCR2F52GA105405 | 1HGCR2F52GA189497

1HGCR2F52GA176278; 1HGCR2F52GA101614; 1HGCR2F52GA116985 | 1HGCR2F52GA171517 | 1HGCR2F52GA172229 | 1HGCR2F52GA162090; 1HGCR2F52GA191797 | 1HGCR2F52GA193100; 1HGCR2F52GA189242 | 1HGCR2F52GA158895 | 1HGCR2F52GA159092; 1HGCR2F52GA122611; 1HGCR2F52GA163210 | 1HGCR2F52GA163322; 1HGCR2F52GA146262; 1HGCR2F52GA134760 | 1HGCR2F52GA194554 | 1HGCR2F52GA144317 | 1HGCR2F52GA187720 | 1HGCR2F52GA173834 | 1HGCR2F52GA188351 | 1HGCR2F52GA144401 | 1HGCR2F52GA117344; 1HGCR2F52GA124519; 1HGCR2F52GA127792 | 1HGCR2F52GA113407; 1HGCR2F52GA160419 | 1HGCR2F52GA129610 | 1HGCR2F52GA164924; 1HGCR2F52GA126643 | 1HGCR2F52GA142972; 1HGCR2F52GA149551; 1HGCR2F52GA135388 | 1HGCR2F52GA148402 | 1HGCR2F52GA145399 | 1HGCR2F52GA127212

1HGCR2F52GA121118; 1HGCR2F52GA198975 | 1HGCR2F52GA111432 | 1HGCR2F52GA191282 | 1HGCR2F52GA120437 | 1HGCR2F52GA145581 | 1HGCR2F52GA125587 | 1HGCR2F52GA125699

1HGCR2F52GA134189; 1HGCR2F52GA165121 | 1HGCR2F52GA123175; 1HGCR2F52GA124083

1HGCR2F52GA127114 | 1HGCR2F52GA116596 | 1HGCR2F52GA178046 | 1HGCR2F52GA157035 | 1HGCR2F52GA136296 |

1HGCR2F52GA105923

| 1HGCR2F52GA158489 | 1HGCR2F52GA120020; 1HGCR2F52GA138663

1HGCR2F52GA172022; 1HGCR2F52GA177687 | 1HGCR2F52GA114010; 1HGCR2F52GA152434 | 1HGCR2F52GA178841 | 1HGCR2F52GA101662; 1HGCR2F52GA106778; 1HGCR2F52GA144513; 1HGCR2F52GA189838 | 1HGCR2F52GA159397 | 1HGCR2F52GA189578; 1HGCR2F52GA191654 |

1HGCR2F52GA103508

; 1HGCR2F52GA125007; 1HGCR2F52GA121880 | 1HGCR2F52GA145306; 1HGCR2F52GA144477; 1HGCR2F52GA108417; 1HGCR2F52GA190858 | 1HGCR2F52GA181027 | 1HGCR2F52GA117716 | 1HGCR2F52GA109874; 1HGCR2F52GA120695; 1HGCR2F52GA126478 | 1HGCR2F52GA132975; 1HGCR2F52GA167239 | 1HGCR2F52GA175339 | 1HGCR2F52GA160145; 1HGCR2F52GA159562 | 1HGCR2F52GA127582 | 1HGCR2F52GA182856 | 1HGCR2F52GA164664 | 1HGCR2F52GA176457

1HGCR2F52GA164549 | 1HGCR2F52GA186079; 1HGCR2F52GA140705 | 1HGCR2F52GA175888

1HGCR2F52GA198197 | 1HGCR2F52GA119112; 1HGCR2F52GA197972 | 1HGCR2F52GA112385 | 1HGCR2F52GA135441; 1HGCR2F52GA113505 | 1HGCR2F52GA152207; 1HGCR2F52GA156368; 1HGCR2F52GA188821 | 1HGCR2F52GA117537 | 1HGCR2F52GA121846 | 1HGCR2F52GA105582 | 1HGCR2F52GA167287; 1HGCR2F52GA127968; 1HGCR2F52GA184347 | 1HGCR2F52GA116338 | 1HGCR2F52GA199771 | 1HGCR2F52GA114380 | 1HGCR2F52GA179326; 1HGCR2F52GA184090 | 1HGCR2F52GA140994; 1HGCR2F52GA104903 | 1HGCR2F52GA119322 | 1HGCR2F52GA176930

1HGCR2F52GA159321; 1HGCR2F52GA189175 | 1HGCR2F52GA114153 | 1HGCR2F52GA127534; 1HGCR2F52GA109180 | 1HGCR2F52GA145600 | 1HGCR2F52GA109051; 1HGCR2F52GA141689; 1HGCR2F52GA188656; 1HGCR2F52GA138176 | 1HGCR2F52GA187460 | 1HGCR2F52GA178340; 1HGCR2F52GA153468 | 1HGCR2F52GA119689; 1HGCR2F52GA125041; 1HGCR2F52GA147394; 1HGCR2F52GA177737; 1HGCR2F52GA154006 | 1HGCR2F52GA132961 | 1HGCR2F52GA108837 | 1HGCR2F52GA105792 | 1HGCR2F52GA156466; 1HGCR2F52GA147119 | 1HGCR2F52GA139912 | 1HGCR2F52GA127484 | 1HGCR2F52GA163501; 1HGCR2F52GA148738; 1HGCR2F52GA180105 | 1HGCR2F52GA118378 | 1HGCR2F52GA193338; 1HGCR2F52GA180573; 1HGCR2F52GA106814; 1HGCR2F52GA179522 | 1HGCR2F52GA159075 | 1HGCR2F52GA199320 | 1HGCR2F52GA153776 | 1HGCR2F52GA171789 | 1HGCR2F52GA187121; 1HGCR2F52GA154765; 1HGCR2F52GA142146 | 1HGCR2F52GA174515 | 1HGCR2F52GA180590; 1HGCR2F52GA112984; 1HGCR2F52GA128196

1HGCR2F52GA160825; 1HGCR2F52GA190343; 1HGCR2F52GA109857; 1HGCR2F52GA136802; 1HGCR2F52GA120051; 1HGCR2F52GA178953 | 1HGCR2F52GA143278 | 1HGCR2F52GA197812 | 1HGCR2F52GA198085 | 1HGCR2F52GA113715 | 1HGCR2F52GA136525; 1HGCR2F52GA129204; 1HGCR2F52GA110359 | 1HGCR2F52GA155057 | 1HGCR2F52GA104559; 1HGCR2F52GA183506 | 1HGCR2F52GA118333; 1HGCR2F52GA142809; 1HGCR2F52GA173011; 1HGCR2F52GA124424

1HGCR2F52GA162879

1HGCR2F52GA139263

1HGCR2F52GA107879 | 1HGCR2F52GA196823 | 1HGCR2F52GA194313 | 1HGCR2F52GA163367 | 1HGCR2F52GA123239 | 1HGCR2F52GA175907; 1HGCR2F52GA156239; 1HGCR2F52GA172053; 1HGCR2F52GA128392

1HGCR2F52GA195087; 1HGCR2F52GA166365 | 1HGCR2F52GA132782

1HGCR2F52GA127131; 1HGCR2F52GA141126 | 1HGCR2F52GA108062 | 1HGCR2F52GA157472

1HGCR2F52GA182842 | 1HGCR2F52GA129784; 1HGCR2F52GA123578 | 1HGCR2F52GA132250; 1HGCR2F52GA117604 | 1HGCR2F52GA160646 | 1HGCR2F52GA151929 | 1HGCR2F52GA102777 | 1HGCR2F52GA124763; 1HGCR2F52GA198619 | 1HGCR2F52GA171338; 1HGCR2F52GA147279; 1HGCR2F52GA100060; 1HGCR2F52GA148013 | 1HGCR2F52GA198152; 1HGCR2F52GA156581 | 1HGCR2F52GA174000; 1HGCR2F52GA113410 | 1HGCR2F52GA184946 | 1HGCR2F52GA143698; 1HGCR2F52GA135598 | 1HGCR2F52GA118672 | 1HGCR2F52GA152577; 1HGCR2F52GA178726; 1HGCR2F52GA192397; 1HGCR2F52GA107428 | 1HGCR2F52GA164034 | 1HGCR2F52GA182355 | 1HGCR2F52GA107249; 1HGCR2F52GA161862; 1HGCR2F52GA188155; 1HGCR2F52GA108014; 1HGCR2F52GA172134; 1HGCR2F52GA196076; 1HGCR2F52GA133138 | 1HGCR2F52GA183912 | 1HGCR2F52GA125993 | 1HGCR2F52GA196613; 1HGCR2F52GA119224

1HGCR2F52GA199902 | 1HGCR2F52GA167600 | 1HGCR2F52GA116047 | 1HGCR2F52GA122883

1HGCR2F52GA148920; 1HGCR2F52GA169928 | 1HGCR2F52GA114489 | 1HGCR2F52GA186373 | 1HGCR2F52GA122737 | 1HGCR2F52GA157388; 1HGCR2F52GA192593; 1HGCR2F52GA143541 | 1HGCR2F52GA105940 | 1HGCR2F52GA116288 |

1HGCR2F52GA117389

| 1HGCR2F52GA184820; 1HGCR2F52GA186406 | 1HGCR2F52GA190293

1HGCR2F52GA126657 | 1HGCR2F52GA126545 | 1HGCR2F52GA157505; 1HGCR2F52GA142017 | 1HGCR2F52GA135942 | 1HGCR2F52GA177043 | 1HGCR2F52GA142406 | 1HGCR2F52GA113973 | 1HGCR2F52GA109079 | 1HGCR2F52GA116193 | 1HGCR2F52GA131910 | 1HGCR2F52GA105064

1HGCR2F52GA120857 | 1HGCR2F52GA125539; 1HGCR2F52GA179116; 1HGCR2F52GA161716 | 1HGCR2F52GA191539 | 1HGCR2F52GA141319 | 1HGCR2F52GA171386 | 1HGCR2F52GA123130; 1HGCR2F52GA136010 | 1HGCR2F52GA126500 | 1HGCR2F52GA164700 | 1HGCR2F52GA181609 | 1HGCR2F52GA192402 | 1HGCR2F52GA134726 | 1HGCR2F52GA179553; 1HGCR2F52GA156919; 1HGCR2F52GA106442

1HGCR2F52GA115514 | 1HGCR2F52GA193498 | 1HGCR2F52GA160310 | 1HGCR2F52GA155592 | 1HGCR2F52GA112922 | 1HGCR2F52GA146648 | 1HGCR2F52GA135584; 1HGCR2F52GA135858 | 1HGCR2F52GA117067 | 1HGCR2F52GA131888 | 1HGCR2F52GA149498 | 1HGCR2F52GA143393; 1HGCR2F52GA134452 | 1HGCR2F52GA103184 | 1HGCR2F52GA192433 | 1HGCR2F52GA160596; 1HGCR2F52GA135410 | 1HGCR2F52GA150442 | 1HGCR2F52GA171095 | 1HGCR2F52GA170416 | 1HGCR2F52GA102360; 1HGCR2F52GA151770 | 1HGCR2F52GA153731 | 1HGCR2F52GA188835

1HGCR2F52GA134421 | 1HGCR2F52GA105274 | 1HGCR2F52GA163983 | 1HGCR2F52GA105310 | 1HGCR2F52GA145631; 1HGCR2F52GA140378 | 1HGCR2F52GA158072 | 1HGCR2F52GA139330 | 1HGCR2F52GA155267; 1HGCR2F52GA118087 | 1HGCR2F52GA194635 | 1HGCR2F52GA122074; 1HGCR2F52GA128148; 1HGCR2F52GA131728

1HGCR2F52GA117151 | 1HGCR2F52GA162588; 1HGCR2F52GA197583 | 1HGCR2F52GA119711 | 1HGCR2F52GA169637

1HGCR2F52GA183456 | 1HGCR2F52GA127209 | 1HGCR2F52GA158878 | 1HGCR2F52GA187510; 1HGCR2F52GA184932 | 1HGCR2F52GA106747 | 1HGCR2F52GA141675

1HGCR2F52GA126898 | 1HGCR2F52GA134872; 1HGCR2F52GA111737 | 1HGCR2F52GA137934 | 1HGCR2F52GA179570; 1HGCR2F52GA174501 | 1HGCR2F52GA151008 | 1HGCR2F52GA194389 | 1HGCR2F52GA189676; 1HGCR2F52GA140557 | 1HGCR2F52GA131745; 1HGCR2F52GA151462 | 1HGCR2F52GA177074 | 1HGCR2F52GA125198 | 1HGCR2F52GA160565; 1HGCR2F52GA181576; 1HGCR2F52GA126710; 1HGCR2F52GA116243 | 1HGCR2F52GA177091 | 1HGCR2F52GA181495 | 1HGCR2F52GA131714; 1HGCR2F52GA173557; 1HGCR2F52GA186258 | 1HGCR2F52GA139764 | 1HGCR2F52GA110457; 1HGCR2F52GA130854

1HGCR2F52GA135956 | 1HGCR2F52GA160744; 1HGCR2F52GA170738; 1HGCR2F52GA159531; 1HGCR2F52GA106957; 1HGCR2F52GA159979 | 1HGCR2F52GA106652 | 1HGCR2F52GA125489 | 1HGCR2F52GA170562 | 1HGCR2F52GA196255 | 1HGCR2F52GA198765 |

1HGCR2F52GA105520

| 1HGCR2F52GA107462; 1HGCR2F52GA186602 | 1HGCR2F52GA149243 | 1HGCR2F52GA170495; 1HGCR2F52GA167192 | 1HGCR2F52GA167760 | 1HGCR2F52GA124004 | 1HGCR2F52GA197406; 1HGCR2F52GA189287 | 1HGCR2F52GA171064 | 1HGCR2F52GA126660 | 1HGCR2F52GA110796 | 1HGCR2F52GA177026 | 1HGCR2F52GA147203 | 1HGCR2F52GA159495 | 1HGCR2F52GA164955; 1HGCR2F52GA182212 | 1HGCR2F52GA150232

1HGCR2F52GA113021 | 1HGCR2F52GA118073; 1HGCR2F52GA104092; 1HGCR2F52GA160176 | 1HGCR2F52GA185739; 1HGCR2F52GA110071 | 1HGCR2F52GA155950; 1HGCR2F52GA124049 | 1HGCR2F52GA179939 | 1HGCR2F52GA100933 | 1HGCR2F52GA183540; 1HGCR2F52GA142549 | 1HGCR2F52GA131194 | 1HGCR2F52GA108935 | 1HGCR2F52GA159948; 1HGCR2F52GA175602; 1HGCR2F52GA136492 | 1HGCR2F52GA168911; 1HGCR2F52GA197180; 1HGCR2F52GA128280 | 1HGCR2F52GA135634 | 1HGCR2F52GA122964 | 1HGCR2F52GA145404 | 1HGCR2F52GA130479 | 1HGCR2F52GA199219; 1HGCR2F52GA161991; 1HGCR2F52GA120454 | 1HGCR2F52GA166303; 1HGCR2F52GA152675 | 1HGCR2F52GA158041

1HGCR2F52GA178158 | 1HGCR2F52GA186311

1HGCR2F52GA150585 | 1HGCR2F52GA180301 | 1HGCR2F52GA197292 | 1HGCR2F52GA184512; 1HGCR2F52GA155740 | 1HGCR2F52GA160632 | 1HGCR2F52GA158900 | 1HGCR2F52GA144107 | 1HGCR2F52GA156774 | 1HGCR2F52GA122172; 1HGCR2F52GA127520; 1HGCR2F52GA190102 | 1HGCR2F52GA161750 | 1HGCR2F52GA181402 | 1HGCR2F52GA116274; 1HGCR2F52GA104674 | 1HGCR2F52GA124312; 1HGCR2F52GA112306 | 1HGCR2F52GA165314 | 1HGCR2F52GA186955 | 1HGCR2F52GA117750; 1HGCR2F52GA136069; 1HGCR2F52GA127100 | 1HGCR2F52GA170108; 1HGCR2F52GA142664; 1HGCR2F52GA154894 | 1HGCR2F52GA147184 | 1HGCR2F52GA135746 | 1HGCR2F52GA185031 | 1HGCR2F52GA128151 | 1HGCR2F52GA110040; 1HGCR2F52GA119000; 1HGCR2F52GA161442 | 1HGCR2F52GA157794; 1HGCR2F52GA195378; 1HGCR2F52GA161666; 1HGCR2F52GA120616 | 1HGCR2F52GA103850 | 1HGCR2F52GA104755 | 1HGCR2F52GA184459 | 1HGCR2F52GA196384 | 1HGCR2F52GA164129 | 1HGCR2F52GA178838 | 1HGCR2F52GA125220 | 1HGCR2F52GA107350 | 1HGCR2F52GA126254

1HGCR2F52GA126979 | 1HGCR2F52GA167726

1HGCR2F52GA139201 | 1HGCR2F52GA182369 | 1HGCR2F52GA120244; 1HGCR2F52GA114282 | 1HGCR2F52GA164020; 1HGCR2F52GA166253 | 1HGCR2F52GA106781; 1HGCR2F52GA131325; 1HGCR2F52GA110152 | 1HGCR2F52GA198698; 1HGCR2F52GA106179; 1HGCR2F52GA188897 | 1HGCR2F52GA198006 | 1HGCR2F52GA187166 | 1HGCR2F52GA149615 | 1HGCR2F52GA169766; 1HGCR2F52GA177057 | 1HGCR2F52GA100639 | 1HGCR2F52GA189306; 1HGCR2F52GA142468

1HGCR2F52GA157522 | 1HGCR2F52GA111687; 1HGCR2F52GA103962;

1HGCR2F52GA135696

| 1HGCR2F52GA135648; 1HGCR2F52GA163319; 1HGCR2F52GA148500 | 1HGCR2F52GA175745; 1HGCR2F52GA120809 | 1HGCR2F52GA188429 |

1HGCR2F52GA165569

| 1HGCR2F52GA164535 | 1HGCR2F52GA154622

1HGCR2F52GA110734 | 1HGCR2F52GA149646 | 1HGCR2F52GA124181 | 1HGCR2F52GA163224 | 1HGCR2F52GA189788; 1HGCR2F52GA192335 | 1HGCR2F52GA196353 | 1HGCR2F52GA128246 | 1HGCR2F52GA105324; 1HGCR2F52GA127601; 1HGCR2F52GA153275; 1HGCR2F52GA145693 | 1HGCR2F52GA172876 | 1HGCR2F52GA190620 | 1HGCR2F52GA129364; 1HGCR2F52GA105727 | 1HGCR2F52GA192447 | 1HGCR2F52GA168214

1HGCR2F52GA194408 | 1HGCR2F52GA141479 | 1HGCR2F52GA101905 | 1HGCR2F52GA129588 | 1HGCR2F52GA171162; 1HGCR2F52GA168830; 1HGCR2F52GA165698; 1HGCR2F52GA153583; 1HGCR2F52GA150893 | 1HGCR2F52GA166172 | 1HGCR2F52GA190357 | 1HGCR2F52GA149940 | 1HGCR2F52GA141868 | 1HGCR2F52GA189516 | 1HGCR2F52GA144981 | 1HGCR2F52GA111124 | 1HGCR2F52GA183358 | 1HGCR2F52GA137545; 1HGCR2F52GA143376 | 1HGCR2F52GA137822 | 1HGCR2F52GA182338; 1HGCR2F52GA183845; 1HGCR2F52GA190648 | 1HGCR2F52GA187202; 1HGCR2F52GA117408; 1HGCR2F52GA112354 | 1HGCR2F52GA142888 | 1HGCR2F52GA192674; 1HGCR2F52GA166821 | 1HGCR2F52GA127016 | 1HGCR2F52GA120633 | 1HGCR2F52GA158038; 1HGCR2F52GA175485; 1HGCR2F52GA127632; 1HGCR2F52GA155947; 1HGCR2F52GA154135; 1HGCR2F52GA134273; 1HGCR2F52GA110216; 1HGCR2F52GA184994 | 1HGCR2F52GA131440 | 1HGCR2F52GA136198; 1HGCR2F52GA120468 | 1HGCR2F52GA129736; 1HGCR2F52GA155141; 1HGCR2F52GA126030; 1HGCR2F52GA157892 | 1HGCR2F52GA103766; 1HGCR2F52GA196238 | 1HGCR2F52GA176474; 1HGCR2F52GA178029; 1HGCR2F52GA110958 | 1HGCR2F52GA101645 | 1HGCR2F52GA175440 | 1HGCR2F52GA102584 | 1HGCR2F52GA176846 | 1HGCR2F52GA140333 | 1HGCR2F52GA118560 | 1HGCR2F52GA133785 | 1HGCR2F52GA180413 | 1HGCR2F52GA108093 | 1HGCR2F52GA136007

1HGCR2F52GA116260 | 1HGCR2F52GA149923

1HGCR2F52GA198202; 1HGCR2F52GA140008 | 1HGCR2F52GA187555 | 1HGCR2F52GA123001; 1HGCR2F52GA136637; 1HGCR2F52GA151915 | 1HGCR2F52GA139876 | 1HGCR2F52GA169752; 1HGCR2F52GA168553; 1HGCR2F52GA106022 | 1HGCR2F52GA148125 | 1HGCR2F52GA164499 | 1HGCR2F52GA100849; 1HGCR2F52GA158086; 1HGCR2F52GA137268; 1HGCR2F52GA184543 | 1HGCR2F52GA159724 | 1HGCR2F52GA116176 | 1HGCR2F52GA146844

1HGCR2F52GA153101 | 1HGCR2F52GA109762; 1HGCR2F52GA192822; 1HGCR2F52GA146455 | 1HGCR2F52GA199737; 1HGCR2F52GA114878 | 1HGCR2F52GA132927 | 1HGCR2F52GA112144; 1HGCR2F52GA143121 | 1HGCR2F52GA126013; 1HGCR2F52GA159688 | 1HGCR2F52GA165829; 1HGCR2F52GA137111 | 1HGCR2F52GA111091 | 1HGCR2F52GA148416 | 1HGCR2F52GA182579; 1HGCR2F52GA117571; 1HGCR2F52GA190262 | 1HGCR2F52GA149839

1HGCR2F52GA102391; 1HGCR2F52GA171520; 1HGCR2F52GA105372; 1HGCR2F52GA194344 | 1HGCR2F52GA195476 | 1HGCR2F52GA194912; 1HGCR2F52GA126450 | 1HGCR2F52GA192495; 1HGCR2F52GA170691 | 1HGCR2F52GA168004

1HGCR2F52GA145970

| 1HGCR2F52GA184378; 1HGCR2F52GA109258 | 1HGCR2F52GA113200; 1HGCR2F52GA124973; 1HGCR2F52GA165376 | 1HGCR2F52GA171954 | 1HGCR2F52GA173817 | 1HGCR2F52GA186745; 1HGCR2F52GA144964 | 1HGCR2F52GA147458 | 1HGCR2F52GA187409 | 1HGCR2F52GA182419; 1HGCR2F52GA136461 | 1HGCR2F52GA127419 | 1HGCR2F52GA101189; 1HGCR2F52GA168231; 1HGCR2F52GA153969 | 1HGCR2F52GA110488; 1HGCR2F52GA155284; 1HGCR2F52GA145385 | 1HGCR2F52GA133558; 1HGCR2F52GA160940 | 1HGCR2F52GA107655 | 1HGCR2F52GA180119 | 1HGCR2F52GA178094 | 1HGCR2F52GA188303 | 1HGCR2F52GA178063; 1HGCR2F52GA174093

1HGCR2F52GA151171 | 1HGCR2F52GA120597; 1HGCR2F52GA138503 | 1HGCR2F52GA152420 | 1HGCR2F52GA199558 | 1HGCR2F52GA176345 | 1HGCR2F52GA157908 | 1HGCR2F52GA195901

1HGCR2F52GA128182 | 1HGCR2F52GA166219 | 1HGCR2F52GA103735 | 1HGCR2F52GA176829; 1HGCR2F52GA127162; 1HGCR2F52GA131938 | 1HGCR2F52GA116646 | 1HGCR2F52GA197342 | 1HGCR2F52GA189127; 1HGCR2F52GA136265 | 1HGCR2F52GA151042; 1HGCR2F52GA174322

1HGCR2F52GA167337; 1HGCR2F52GA176748

1HGCR2F52GA124021; 1HGCR2F52GA188298; 1HGCR2F52GA163627 | 1HGCR2F52GA117795; 1HGCR2F52GA180072 | 1HGCR2F52GA105145; 1HGCR2F52GA172098

1HGCR2F52GA136041 | 1HGCR2F52GA182078 | 1HGCR2F52GA123371 | 1HGCR2F52GA176944 | 1HGCR2F52GA100432; 1HGCR2F52GA134970 | 1HGCR2F52GA199656

1HGCR2F52GA168827 | 1HGCR2F52GA123936; 1HGCR2F52GA152109 | 1HGCR2F52GA126318 | 1HGCR2F52GA165166

1HGCR2F52GA174174 | 1HGCR2F52GA144141

1HGCR2F52GA128909

| 1HGCR2F52GA143796 | 1HGCR2F52GA140915 | 1HGCR2F52GA145354; 1HGCR2F52GA132510; 1HGCR2F52GA118266 | 1HGCR2F52GA129400 | 1HGCR2F52GA112192; 1HGCR2F52GA117487; 1HGCR2F52GA187345 | 1HGCR2F52GA139456 | 1HGCR2F52GA164101; 1HGCR2F52GA166480 | 1HGCR2F52GA113990

1HGCR2F52GA134029; 1HGCR2F52GA179049

1HGCR2F52GA120583 | 1HGCR2F52GA171310; 1HGCR2F52GA139229; 1HGCR2F52GA182193 | 1HGCR2F52GA142289; 1HGCR2F52GA116940

1HGCR2F52GA163725; 1HGCR2F52GA148965

1HGCR2F52GA109986 | 1HGCR2F52GA188463 | 1HGCR2F52GA110717 | 1HGCR2F52GA143135 | 1HGCR2F52GA109177 | 1HGCR2F52GA174773

1HGCR2F52GA148089; 1HGCR2F52GA100964 | 1HGCR2F52GA122527; 1HGCR2F52GA178676 | 1HGCR2F52GA122687 | 1HGCR2F52GA114718 | 1HGCR2F52GA144415 | 1HGCR2F52GA142521 | 1HGCR2F52GA175065; 1HGCR2F52GA102679 | 1HGCR2F52GA126724 | 1HGCR2F52GA116100 | 1HGCR2F52GA148061 | 1HGCR2F52GA139134; 1HGCR2F52GA172344; 1HGCR2F52GA103623 | 1HGCR2F52GA191590 | 1HGCR2F52GA119546 | 1HGCR2F52GA161814

1HGCR2F52GA119076; 1HGCR2F52GA167127 | 1HGCR2F52GA173395 | 1HGCR2F52GA156256; 1HGCR2F52GA134323; 1HGCR2F52GA123466 | 1HGCR2F52GA116629 | 1HGCR2F52GA110863 | 1HGCR2F52GA107106; 1HGCR2F52GA125623 | 1HGCR2F52GA124634 | 1HGCR2F52GA121233 | 1HGCR2F52GA147038 | 1HGCR2F52GA123399; 1HGCR2F52GA123984; 1HGCR2F52GA191380 | 1HGCR2F52GA191508 | 1HGCR2F52GA117327 | 1HGCR2F52GA127954 | 1HGCR2F52GA168858

1HGCR2F52GA187930 | 1HGCR2F52GA159500 | 1HGCR2F52GA132166 | 1HGCR2F52GA170383; 1HGCR2F52GA134841

1HGCR2F52GA142860 | 1HGCR2F52GA123709; 1HGCR2F52GA197633 | 1HGCR2F52GA121765

1HGCR2F52GA190701 | 1HGCR2F52GA174904; 1HGCR2F52GA159481 | 1HGCR2F52GA129915

1HGCR2F52GA117540 | 1HGCR2F52GA110524 | 1HGCR2F52GA146049; 1HGCR2F52GA159061 | 1HGCR2F52GA166351; 1HGCR2F52GA131115; 1HGCR2F52GA116582; 1HGCR2F52GA165586; 1HGCR2F52GA174966 | 1HGCR2F52GA121393; 1HGCR2F52GA125203 | 1HGCR2F52GA109793 | 1HGCR2F52GA125802; 1HGCR2F52GA191315; 1HGCR2F52GA194795 | 1HGCR2F52GA147363 | 1HGCR2F52GA115609; 1HGCR2F52GA138985; 1HGCR2F52GA114234 | 1HGCR2F52GA186891 | 1HGCR2F52GA140154 | 1HGCR2F52GA170822; 1HGCR2F52GA148898 | 1HGCR2F52GA125833 | 1HGCR2F52GA175115 | 1HGCR2F52GA178144; 1HGCR2F52GA173901; 1HGCR2F52GA148643; 1HGCR2F52GA125976; 1HGCR2F52GA124679; 1HGCR2F52GA122110 | 1HGCR2F52GA121152 | 1HGCR2F52GA197535; 1HGCR2F52GA134645 | 1HGCR2F52GA167757; 1HGCR2F52GA149372 | 1HGCR2F52GA196093

1HGCR2F52GA130014 | 1HGCR2F52GA131874 | 1HGCR2F52GA194909 | 1HGCR2F52GA195767 | 1HGCR2F52GA172361

1HGCR2F52GA150103 | 1HGCR2F52GA191279; 1HGCR2F52GA119885; 1HGCR2F52GA163093; 1HGCR2F52GA166673 | 1HGCR2F52GA162932; 1HGCR2F52GA129140 | 1HGCR2F52GA121300 | 1HGCR2F52GA195364 | 1HGCR2F52GA177320 | 1HGCR2F52GA190987 | 1HGCR2F52GA154605

1HGCR2F52GA127128; 1HGCR2F52GA183344

1HGCR2F52GA150716 | 1HGCR2F52GA170917; 1HGCR2F52GA194845 | 1HGCR2F52GA168570; 1HGCR2F52GA105839 | 1HGCR2F52GA156788 | 1HGCR2F52GA150179 | 1HGCR2F52GA141062 | 1HGCR2F52GA180203; 1HGCR2F52GA176913 | 1HGCR2F52GA150005 | 1HGCR2F52GA152210 | 1HGCR2F52GA169265 | 1HGCR2F52GA157830

1HGCR2F52GA162462 | 1HGCR2F52GA178872; 1HGCR2F52GA126402 | 1HGCR2F52GA183179; 1HGCR2F52GA182159 | 1HGCR2F52GA194232; 1HGCR2F52GA121491 | 1HGCR2F52GA128943 | 1HGCR2F52GA113326 | 1HGCR2F52GA129512

1HGCR2F52GA190326; 1HGCR2F52GA165183; 1HGCR2F52GA130403 | 1HGCR2F52GA174479; 1HGCR2F52GA139568 | 1HGCR2F52GA171999 | 1HGCR2F52GA109972 | 1HGCR2F52GA102794; 1HGCR2F52GA145421; 1HGCR2F52GA167449; 1HGCR2F52GA159741; 1HGCR2F52GA119918 | 1HGCR2F52GA126514 | 1HGCR2F52GA156998; 1HGCR2F52GA152482

1HGCR2F52GA144530 | 1HGCR2F52GA195557; 1HGCR2F52GA181769 | 1HGCR2F52GA103914 | 1HGCR2F52GA116808 | 1HGCR2F52GA143622; 1HGCR2F52GA158346

1HGCR2F52GA166236

| 1HGCR2F52GA140932 | 1HGCR2F52GA112015 | 1HGCR2F52GA133110; 1HGCR2F52GA125136; 1HGCR2F52GA161795; 1HGCR2F52GA144110 | 1HGCR2F52GA188916 | 1HGCR2F52GA170481; 1HGCR2F52GA109907; 1HGCR2F52GA175048 | 1HGCR2F52GA108806 | 1HGCR2F52GA133866; 1HGCR2F52GA145614; 1HGCR2F52GA150022; 1HGCR2F52GA103900 | 1HGCR2F52GA156192 | 1HGCR2F52GA107784 | 1HGCR2F52GA138646 | 1HGCR2F52GA170254 | 1HGCR2F52GA147735; 1HGCR2F52GA184364 | 1HGCR2F52GA109339

1HGCR2F52GA196174; 1HGCR2F52GA100883 | 1HGCR2F52GA156824 | 1HGCR2F52GA100205; 1HGCR2F52GA160159 | 1HGCR2F52GA115495; 1HGCR2F52GA109695; 1HGCR2F52GA193159 | 1HGCR2F52GA107624; 1HGCR2F52GA189502; 1HGCR2F52GA122205 | 1HGCR2F52GA119451; 1HGCR2F52GA174790 | 1HGCR2F52GA160078 | 1HGCR2F52GA165538 | 1HGCR2F52GA187085 | 1HGCR2F52GA111088 | 1HGCR2F52GA179102; 1HGCR2F52GA112452; 1HGCR2F52GA141546 | 1HGCR2F52GA103489 | 1HGCR2F52GA192786 | 1HGCR2F52GA190312 | 1HGCR2F52GA139442 | 1HGCR2F52GA171565 | 1HGCR2F52GA104528 | 1HGCR2F52GA129025 | 1HGCR2F52GA166088 | 1HGCR2F52GA108434; 1HGCR2F52GA102259

1HGCR2F52GA120048 | 1HGCR2F52GA107817 | 1HGCR2F52GA172862 | 1HGCR2F52GA132748; 1HGCR2F52GA128294

1HGCR2F52GA173316 | 1HGCR2F52GA172604 | 1HGCR2F52GA172490 | 1HGCR2F52GA146794; 1HGCR2F52GA178547 | 1HGCR2F52GA159884 | 1HGCR2F52GA197597; 1HGCR2F52GA177429 | 1HGCR2F52GA151154 | 1HGCR2F52GA115920; 1HGCR2F52GA171727; 1HGCR2F52GA125671; 1HGCR2F52GA141899; 1HGCR2F52GA131650; 1HGCR2F52GA116551;

1HGCR2F52GA158945

| 1HGCR2F52GA189371 | 1HGCR2F52GA143037; 1HGCR2F52GA159433;

1HGCR2F52GA142776

; 1HGCR2F52GA186874; 1HGCR2F52GA109261 | 1HGCR2F52GA196014; 1HGCR2F52GA137285; 1HGCR2F52GA197714; 1HGCR2F52GA174465 | 1HGCR2F52GA102181; 1HGCR2F52GA191427; 1HGCR2F52GA171579 | 1HGCR2F52GA114640 | 1HGCR2F52GA129350 | 1HGCR2F52GA190245 | 1HGCR2F52GA103654

1HGCR2F52GA181738 | 1HGCR2F52GA122138

1HGCR2F52GA164146 | 1HGCR2F52GA127548; 1HGCR2F52GA197616; 1HGCR2F52GA173400; 1HGCR2F52GA116503 | 1HGCR2F52GA101192 | 1HGCR2F52GA192612 | 1HGCR2F52GA156502; 1HGCR2F52GA121832 | 1HGCR2F52GA166995; 1HGCR2F52GA182484 | 1HGCR2F52GA134824 | 1HGCR2F52GA155091; 1HGCR2F52GA114461 | 1HGCR2F52GA120941; 1HGCR2F52GA104643 | 1HGCR2F52GA180220 | 1HGCR2F52GA153356 | 1HGCR2F52GA177494 | 1HGCR2F52GA134774 | 1HGCR2F52GA152403

1HGCR2F52GA183215 | 1HGCR2F52GA103024;

1HGCR2F52GA156404

| 1HGCR2F52GA101709 | 1HGCR2F52GA109163 | 1HGCR2F52GA109003; 1HGCR2F52GA174191 | 1HGCR2F52GA197695 | 1HGCR2F52GA176023 | 1HGCR2F52GA137478 | 1HGCR2F52GA138940 | 1HGCR2F52GA150473 | 1HGCR2F52GA105677 | 1HGCR2F52GA166446; 1HGCR2F52GA140185 | 1HGCR2F52GA147508 | 1HGCR2F52GA140123

1HGCR2F52GA161411; 1HGCR2F52GA155754; 1HGCR2F52GA100916 | 1HGCR2F52GA124861; 1HGCR2F52GA143572 | 1HGCR2F52GA188401 | 1HGCR2F52GA162042 | 1HGCR2F52GA192920; 1HGCR2F52GA107185 | 1HGCR2F52GA136363 | 1HGCR2F52GA160811 | 1HGCR2F52GA166639 | 1HGCR2F52GA178774

1HGCR2F52GA189953 | 1HGCR2F52GA192805 | 1HGCR2F52GA193193 | 1HGCR2F52GA142874

1HGCR2F52GA194084 | 1HGCR2F52GA150862; 1HGCR2F52GA117683 | 1HGCR2F52GA180542; 1HGCR2F52GA190097; 1HGCR2F52GA193842 | 1HGCR2F52GA168195

1HGCR2F52GA107980; 1HGCR2F52GA109888 | 1HGCR2F52GA133477; 1HGCR2F52GA126531 | 1HGCR2F52GA167340 | 1HGCR2F52GA190553 | 1HGCR2F52GA107008 | 1HGCR2F52GA194294; 1HGCR2F52GA192772 | 1HGCR2F52GA171422; 1HGCR2F52GA132281

1HGCR2F52GA112788

1HGCR2F52GA131051 | 1HGCR2F52GA186096 | 1HGCR2F52GA103010; 1HGCR2F52GA129378; 1HGCR2F52GA102505 | 1HGCR2F52GA187040 | 1HGCR2F52GA154104

1HGCR2F52GA104979 | 1HGCR2F52GA139361; 1HGCR2F52GA198989 | 1HGCR2F52GA196465 | 1HGCR2F52GA147606 | 1HGCR2F52GA173459; 1HGCR2F52GA160923 | 1HGCR2F52GA109289 | 1HGCR2F52GA123094 | 1HGCR2F52GA184848; 1HGCR2F52GA147881; 1HGCR2F52GA189757; 1HGCR2F52GA119966; 1HGCR2F52GA150375 | 1HGCR2F52GA102245; 1HGCR2F52GA168410 | 1HGCR2F52GA152272 | 1HGCR2F52GA116744 | 1HGCR2F52GA147234; 1HGCR2F52GA151624; 1HGCR2F52GA178709; 1HGCR2F52GA120552 | 1HGCR2F52GA177205 | 1HGCR2F52GA199401; 1HGCR2F52GA130742; 1HGCR2F52GA133723 | 1HGCR2F52GA165037 | 1HGCR2F52GA114699 | 1HGCR2F52GA165846; 1HGCR2F52GA137996; 1HGCR2F52GA121748 | 1HGCR2F52GA139750 | 1HGCR2F52GA169427 | 1HGCR2F52GA189807 | 1HGCR2F52GA188219; 1HGCR2F52GA197891 |

1HGCR2F52GA151901

| 1HGCR2F52GA194781; 1HGCR2F52GA133608 | 1HGCR2F52GA184431 | 1HGCR2F52GA104125; 1HGCR2F52GA103136; 1HGCR2F52GA101922; 1HGCR2F52GA140803 | 1HGCR2F52GA152000 | 1HGCR2F52GA185613 | 1HGCR2F52GA176460; 1HGCR2F52GA135651 | 1HGCR2F52GA109650 |

1HGCR2F52GA136184

| 1HGCR2F52GA178483

1HGCR2F52GA139800; 1HGCR2F52GA184400 | 1HGCR2F52GA189550

1HGCR2F52GA131583 | 1HGCR2F52GA107915 | 1HGCR2F52GA165510 | 1HGCR2F52GA158069; 1HGCR2F52GA181013 | 1HGCR2F52GA169122 | 1HGCR2F52GA172389; 1HGCR2F52GA138730; 1HGCR2F52GA106411; 1HGCR2F52GA115822; 1HGCR2F52GA152692 | 1HGCR2F52GA155625 | 1HGCR2F52GA156662 | 1HGCR2F52GA129929 | 1HGCR2F52GA127274 | 1HGCR2F52GA119420; 1HGCR2F52GA105386; 1HGCR2F52GA184669 | 1HGCR2F52GA167824; 1HGCR2F52GA172117; 1HGCR2F52GA130482 | 1HGCR2F52GA157553 | 1HGCR2F52GA192996 | 1HGCR2F52GA140770; 1HGCR2F52GA180749; 1HGCR2F52GA148948

1HGCR2F52GA116825; 1HGCR2F52GA119403; 1HGCR2F52GA163949 | 1HGCR2F52GA150957; 1HGCR2F52GA193128; 1HGCR2F52GA173915 | 1HGCR2F52GA103573;

1HGCR2F52GA161781

; 1HGCR2F52GA170352; 1HGCR2F52GA180394 | 1HGCR2F52GA146178; 1HGCR2F52GA136234; 1HGCR2F52GA112449 | 1HGCR2F52GA142311 | 1HGCR2F52GA185322 | 1HGCR2F52GA199592

1HGCR2F52GA103881

1HGCR2F52GA162610 | 1HGCR2F52GA149825 | 1HGCR2F52GA141658; 1HGCR2F52GA198247 | 1HGCR2F52GA173221 | 1HGCR2F52GA107767 | 1HGCR2F52GA144429 | 1HGCR2F52GA199852 | 1HGCR2F52GA187913 | 1HGCR2F52GA174532; 1HGCR2F52GA147346; 1HGCR2F52GA140087 | 1HGCR2F52GA175079 | 1HGCR2F52GA109552; 1HGCR2F52GA107235 | 1HGCR2F52GA117621; 1HGCR2F52GA151266 | 1HGCR2F52GA136928 | 1HGCR2F52GA164373; 1HGCR2F52GA117666 | 1HGCR2F52GA192089; 1HGCR2F52GA108286 | 1HGCR2F52GA167385 | 1HGCR2F52GA130725; 1HGCR2F52GA120745

1HGCR2F52GA197650; 1HGCR2F52GA145791 | 1HGCR2F52GA135763 | 1HGCR2F52GA193114 | 1HGCR2F52GA195350 | 1HGCR2F52GA145189 | 1HGCR2F52GA198443; 1HGCR2F52GA149419 | 1HGCR2F52GA181044 | 1HGCR2F52GA175177; 1HGCR2F52GA171307 | 1HGCR2F52GA100575 | 1HGCR2F52GA141854 | 1HGCR2F52GA143717 | 1HGCR2F52GA104223 | 1HGCR2F52GA113519 | 1HGCR2F52GA116095

1HGCR2F52GA111611 | 1HGCR2F52GA174837 | 1HGCR2F52GA139893 | 1HGCR2F52GA149176 | 1HGCR2F52GA189824 | 1HGCR2F52GA160209 | 1HGCR2F52GA171601 | 1HGCR2F52GA180346; 1HGCR2F52GA109678

1HGCR2F52GA177771 | 1HGCR2F52GA121989 | 1HGCR2F52GA120387 | 1HGCR2F52GA154541 | 1HGCR2F52GA105470 | 1HGCR2F52GA168035; 1HGCR2F52GA164387; 1HGCR2F52GA101077 | 1HGCR2F52GA156161; 1HGCR2F52GA168181 | 1HGCR2F52GA193906 | 1HGCR2F52GA188754; 1HGCR2F52GA100284; 1HGCR2F52GA159254; 1HGCR2F52GA144978 | 1HGCR2F52GA171968 | 1HGCR2F52GA117473; 1HGCR2F52GA166656; 1HGCR2F52GA133964 | 1HGCR2F52GA108594; 1HGCR2F52GA133575 | 1HGCR2F52GA172795 | 1HGCR2F52GA188141

1HGCR2F52GA183103 | 1HGCR2F52GA104268; 1HGCR2F52GA157231; 1HGCR2F52GA150540 | 1HGCR2F52GA117439; 1HGCR2F52GA195025; 1HGCR2F52GA105632 | 1HGCR2F52GA177835

1HGCR2F52GA177334 | 1HGCR2F52GA155544; 1HGCR2F52GA152854

1HGCR2F52GA107364 | 1HGCR2F52GA172473 | 1HGCR2F52GA131079 | 1HGCR2F52GA187281 | 1HGCR2F52GA199074; 1HGCR2F52GA138713 | 1HGCR2F52GA192416 | 1HGCR2F52GA177592; 1HGCR2F52GA129977 | 1HGCR2F52GA158301 | 1HGCR2F52GA169069; 1HGCR2F52GA125329 | 1HGCR2F52GA104366 | 1HGCR2F52GA154278 | 1HGCR2F52GA180900

1HGCR2F52GA173879 | 1HGCR2F52GA154703 | 1HGCR2F52GA196269 | 1HGCR2F52GA133222 | 1HGCR2F52GA164583; 1HGCR2F52GA101483 | 1HGCR2F52GA199866 | 1HGCR2F52GA145595 | 1HGCR2F52GA112886; 1HGCR2F52GA173574 | 1HGCR2F52GA187104

1HGCR2F52GA165717 | 1HGCR2F52GA112631 | 1HGCR2F52GA194537 | 1HGCR2F52GA161490 | 1HGCR2F52GA184526 | 1HGCR2F52GA180606; 1HGCR2F52GA117442; 1HGCR2F52GA170576 | 1HGCR2F52GA138842 | 1HGCR2F52GA127307; 1HGCR2F52GA140963 | 1HGCR2F52GA176264

1HGCR2F52GA101337 | 1HGCR2F52GA184221 | 1HGCR2F52GA104190; 1HGCR2F52GA113956 | 1HGCR2F52GA109566; 1HGCR2F52GA148657 | 1HGCR2F52GA111947; 1HGCR2F52GA161683; 1HGCR2F52GA134676 | 1HGCR2F52GA186731 | 1HGCR2F52GA146908; 1HGCR2F52GA177267 | 1HGCR2F52GA122091; 1HGCR2F52GA178564; 1HGCR2F52GA164406 | 1HGCR2F52GA110118; 1HGCR2F52GA194196

1HGCR2F52GA175972; 1HGCR2F52GA123886 | 1HGCR2F52GA132796 | 1HGCR2F52GA198068 | 1HGCR2F52GA191525 | 1HGCR2F52GA199396 |

1HGCR2F52GA186809

| 1HGCR2F52GA191931 | 1HGCR2F52GA150201 | 1HGCR2F52GA121328 | 1HGCR2F52GA178113; 1HGCR2F52GA114394

1HGCR2F52GA188236 | 1HGCR2F52GA147170 | 1HGCR2F52GA160386 | 1HGCR2F52GA161005; 1HGCR2F52GA122219; 1HGCR2F52GA175289 | 1HGCR2F52GA162204 | 1HGCR2F52GA144950 | 1HGCR2F52GA161361 | 1HGCR2F52GA183425 | 1HGCR2F52GA185191 | 1HGCR2F52GA180380 | 1HGCR2F52GA179858 |

1HGCR2F52GA130806

; 1HGCR2F52GA125895 | 1HGCR2F52GA128652 | 1HGCR2F52GA166933; 1HGCR2F52GA153387 | 1HGCR2F52GA139067 | 1HGCR2F52GA149937 | 1HGCR2F52GA136217 | 1HGCR2F52GA123970 | 1HGCR2F52GA121894 | 1HGCR2F52GA115013 | 1HGCR2F52GA102746 | 1HGCR2F52GA100687; 1HGCR2F52GA184297 | 1HGCR2F52GA158234 | 1HGCR2F52GA150649 | 1HGCR2F52GA183862 | 1HGCR2F52GA174868 | 1HGCR2F52GA156094 | 1HGCR2F52GA106716; 1HGCR2F52GA102195 | 1HGCR2F52GA106165; 1HGCR2F52GA146603 | 1HGCR2F52GA173168; 1HGCR2F52GA147931 | 1HGCR2F52GA149954

1HGCR2F52GA156113 | 1HGCR2F52GA178970; 1HGCR2F52GA104206 | 1HGCR2F52GA107316 | 1HGCR2F52GA158721 | 1HGCR2F52GA150330 | 1HGCR2F52GA100236 | 1HGCR2F52GA154992 | 1HGCR2F52GA188866; 1HGCR2F52GA117876

1HGCR2F52GA197955; 1HGCR2F52GA182999 | 1HGCR2F52GA151672 | 1HGCR2F52GA162574 | 1HGCR2F52GA121670 | 1HGCR2F52GA125122 | 1HGCR2F52GA195820 | 1HGCR2F52GA102424 | 1HGCR2F52GA149694 | 1HGCR2F52GA114749 | 1HGCR2F52GA118980; 1HGCR2F52GA102813 | 1HGCR2F52GA124603; 1HGCR2F52GA151459; 1HGCR2F52GA170268

1HGCR2F52GA124374; 1HGCR2F52GA130465; 1HGCR2F52GA111821; 1HGCR2F52GA185174 | 1HGCR2F52GA110846; 1HGCR2F52GA187099 | 1HGCR2F52GA126903 | 1HGCR2F52GA131373 | 1HGCR2F52GA167662 | 1HGCR2F52GA164437 | 1HGCR2F52GA116078; 1HGCR2F52GA193890 | 1HGCR2F52GA177768 | 1HGCR2F52GA104707; 1HGCR2F52GA121247 | 1HGCR2F52GA151297; 1HGCR2F52GA182100 | 1HGCR2F52GA167967

1HGCR2F52GA115027 | 1HGCR2F52GA123659; 1HGCR2F52GA111026; 1HGCR2F52GA110782 | 1HGCR2F52GA199303 | 1HGCR2F52GA133186 | 1HGCR2F52GA160680; 1HGCR2F52GA144043 | 1HGCR2F52GA132345 | 1HGCR2F52GA198832

1HGCR2F52GA187801; 1HGCR2F52GA110832 | 1HGCR2F52GA182307 | 1HGCR2F52GA174028 | 1HGCR2F52GA147668 | 1HGCR2F52GA137495; 1HGCR2F52GA140462; 1HGCR2F52GA106537; 1HGCR2F52GA145726; 1HGCR2F52GA116162 | 1HGCR2F52GA139523 | 1HGCR2F52GA165961;

1HGCR2F52GA198507

;

1HGCR2F52GA143233

; 1HGCR2F52GA137576 | 1HGCR2F52GA196188 | 1HGCR2F52GA183280 | 1HGCR2F52GA100429; 1HGCR2F52GA189032 | 1HGCR2F52GA168844 | 1HGCR2F52GA158380; 1HGCR2F52GA198412 | 1HGCR2F52GA185353 | 1HGCR2F52GA104822 | 1HGCR2F52GA129428; 1HGCR2F52GA148030; 1HGCR2F52GA173025 | 1HGCR2F52GA157309 | 1HGCR2F52GA131065

1HGCR2F52GA107798 | 1HGCR2F52GA165703 | 1HGCR2F52GA158296 | 1HGCR2F52GA168634

1HGCR2F52GA124813; 1HGCR2F52GA169153; 1HGCR2F52GA192660; 1HGCR2F52GA114069 | 1HGCR2F52GA178693; 1HGCR2F52GA181819 | 1HGCR2F52GA163112

1HGCR2F52GA118283

| 1HGCR2F52GA143099 | 1HGCR2F52GA114993; 1HGCR2F52GA148108 | 1HGCR2F52GA106215; 1HGCR2F52GA175552; 1HGCR2F52GA116923 | 1HGCR2F52GA159707; 1HGCR2F52GA191749 | 1HGCR2F52GA161148; 1HGCR2F52GA122608 | 1HGCR2F52GA116050; 1HGCR2F52GA115674; 1HGCR2F52GA143684; 1HGCR2F52GA131227; 1HGCR2F52GA131406 | 1HGCR2F52GA170044; 1HGCR2F52GA154300 | 1HGCR2F52GA170559; 1HGCR2F52GA162963; 1HGCR2F52GA156399 | 1HGCR2F52GA165975 | 1HGCR2F52GA127646 | 1HGCR2F52GA138338 | 1HGCR2F52GA137982 | 1HGCR2F52GA179715 | 1HGCR2F52GA103444 | 1HGCR2F52GA173848 | 1HGCR2F52GA197938 | 1HGCR2F52GA196157 | 1HGCR2F52GA176636; 1HGCR2F52GA181223; 1HGCR2F52GA197843 | 1HGCR2F52GA152014 | 1HGCR2F52GA103847 | 1HGCR2F52GA161845; 1HGCR2F52GA154443 | 1HGCR2F52GA188902; 1HGCR2F52GA185823; 1HGCR2F52GA193419 | 1HGCR2F52GA115187; 1HGCR2F52GA171484; 1HGCR2F52GA176863; 1HGCR2F52GA116081 | 1HGCR2F52GA137304; 1HGCR2F52GA100592; 1HGCR2F52GA168794; 1HGCR2F52GA100690; 1HGCR2F52GA110054 | 1HGCR2F52GA196160 | 1HGCR2F52GA122639 |
The VIN belongs to a Honda.
The specific model is a Accord according to our records.
Learn more about VINs that start with 1HGCR2F52GA1.
1HGCR2F52GA170321 | 1HGCR2F52GA176362;

1HGCR2F52GA150960

| 1HGCR2F52GA162526 | 1HGCR2F52GA179634 | 1HGCR2F52GA184624 | 1HGCR2F52GA155236 | 1HGCR2F52GA152174 | 1HGCR2F52GA165104; 1HGCR2F52GA117599; 1HGCR2F52GA162199 | 1HGCR2F52GA112872 | 1HGCR2F52GA190052 | 1HGCR2F52GA119465; 1HGCR2F52GA145659; 1HGCR2F52GA120888; 1HGCR2F52GA196000 | 1HGCR2F52GA109017 | 1HGCR2F52GA129087; 1HGCR2F52GA102178 | 1HGCR2F52GA179763 | 1HGCR2F52GA128165 | 1HGCR2F52GA134113 | 1HGCR2F52GA147556

1HGCR2F52GA174840 | 1HGCR2F52GA192237 | 1HGCR2F52GA175776 | 1HGCR2F52GA104769; 1HGCR2F52GA155334; 1HGCR2F52GA158511 | 1HGCR2F52GA126609; 1HGCR2F52GA116517 | 1HGCR2F52GA190875 | 1HGCR2F52GA154958 | 1HGCR2F52GA198586 | 1HGCR2F52GA105999 | 1HGCR2F52GA110720 | 1HGCR2F52GA140168 | 1HGCR2F52GA101404 | 1HGCR2F52GA175938 | 1HGCR2F52GA164194 | 1HGCR2F52GA138128 | 1HGCR2F52GA133480; 1HGCR2F52GA122270 | 1HGCR2F52GA148822; 1HGCR2F52GA186275 | 1HGCR2F52GA109406 | 1HGCR2F52GA197096; 1HGCR2F52GA174627 | 1HGCR2F52GA170707 | 1HGCR2F52GA139151; 1HGCR2F52GA182758 | 1HGCR2F52GA107932; 1HGCR2F52GA107669; 1HGCR2F52GA115478

1HGCR2F52GA147217 | 1HGCR2F52GA189113; 1HGCR2F52GA164079; 1HGCR2F52GA162817 | 1HGCR2F52GA134466 | 1HGCR2F52GA117800

1HGCR2F52GA140204 | 1HGCR2F52GA146097 | 1HGCR2F52GA149274 | 1HGCR2F52GA147640 | 1HGCR2F52GA186468

1HGCR2F52GA104688

1HGCR2F52GA142275; 1HGCR2F52GA148674; 1HGCR2F52GA183134; 1HGCR2F52GA138100

1HGCR2F52GA139828 | 1HGCR2F52GA164616 | 1HGCR2F52GA148075 | 1HGCR2F52GA132443; 1HGCR2F52GA104819; 1HGCR2F52GA193744 | 1HGCR2F52GA165488; 1HGCR2F52GA190746; 1HGCR2F52GA128019;

1HGCR2F52GA161957

| 1HGCR2F52GA169234; 1HGCR2F52GA135701 | 1HGCR2F52GA178502 | 1HGCR2F52GA131258 | 1HGCR2F52GA103752 |

1HGCR2F52GA100415

; 1HGCR2F52GA130305 | 1HGCR2F52GA186065 | 1HGCR2F52GA145497 | 1HGCR2F52GA101788

1HGCR2F52GA172974 | 1HGCR2F52GA112287 | 1HGCR2F52GA186857 | 1HGCR2F52GA156029 | 1HGCR2F52GA131101 | 1HGCR2F52GA192724 | 1HGCR2F52GA188074; 1HGCR2F52GA192268 | 1HGCR2F52GA102956 | 1HGCR2F52GA108708 | 1HGCR2F52GA107378 | 1HGCR2F52GA178936; 1HGCR2F52GA169816; 1HGCR2F52GA191833 | 1HGCR2F52GA179701 | 1HGCR2F52GA113066; 1HGCR2F52GA161098; 1HGCR2F52GA167905; 1HGCR2F52GA151140 | 1HGCR2F52GA177625 | 1HGCR2F52GA135889 | 1HGCR2F52GA185434; 1HGCR2F52GA122513 | 1HGCR2F52GA196692 | 1HGCR2F52GA170304 | 1HGCR2F52GA110023 | 1HGCR2F52GA149744 | 1HGCR2F52GA126190 | 1HGCR2F52GA107042; 1HGCR2F52GA123662; 1HGCR2F52GA173302; 1HGCR2F52GA143362 | 1HGCR2F52GA132944; 1HGCR2F52GA107154 | 1HGCR2F52GA196871; 1HGCR2F52GA168701 | 1HGCR2F52GA197986; 1HGCR2F52GA131633 | 1HGCR2F52GA103525 | 1HGCR2F52GA173509; 1HGCR2F52GA158444 | 1HGCR2F52GA190147 | 1HGCR2F52GA113214 | 1HGCR2F52GA108322 | 1HGCR2F52GA124262 | 1HGCR2F52GA195106; 1HGCR2F52GA128067 | 1HGCR2F52GA152305; 1HGCR2F52GA193260; 1HGCR2F52GA151719

1HGCR2F52GA117764; 1HGCR2F52GA161425; 1HGCR2F52GA175129 | 1HGCR2F52GA135312 | 1HGCR2F52GA182422; 1HGCR2F52GA158136; 1HGCR2F52GA130370; 1HGCR2F52GA135066

1HGCR2F52GA162784 | 1HGCR2F52GA176040; 1HGCR2F52GA187488 | 1HGCR2F52GA154460; 1HGCR2F52GA176393; 1HGCR2F52GA133088 | 1HGCR2F52GA197681

1HGCR2F52GA115089; 1HGCR2F52GA147895; 1HGCR2F52GA122642 | 1HGCR2F52GA168259; 1HGCR2F52GA130823 | 1HGCR2F52GA131826; 1HGCR2F52GA150425 | 1HGCR2F52GA195249 | 1HGCR2F52GA192478; 1HGCR2F52GA111012; 1HGCR2F52GA150392

1HGCR2F52GA139120 | 1HGCR2F52GA131048 | 1HGCR2F52GA171551 | 1HGCR2F52GA111320

1HGCR2F52GA153325; 1HGCR2F52GA146231; 1HGCR2F52GA116906 | 1HGCR2F52GA198149 | 1HGCR2F52GA199849 | 1HGCR2F52GA187250 | 1HGCR2F52GA118459 | 1HGCR2F52GA178631 | 1HGCR2F52GA197034

1HGCR2F52GA133804 | 1HGCR2F52GA129851 | 1HGCR2F52GA112063 | 1HGCR2F52GA151252 | 1HGCR2F52GA199141; 1HGCR2F52GA119059; 1HGCR2F52GA172585 | 1HGCR2F52GA195459 | 1HGCR2F52GA175535 | 1HGCR2F52GA133270 | 1HGCR2F52GA122396 | 1HGCR2F52GA183389; 1HGCR2F52GA134791

1HGCR2F52GA143264 | 1HGCR2F52GA169055 | 1HGCR2F52GA100608 | 1HGCR2F52GA179035 | 1HGCR2F52GA176989 | 1HGCR2F52GA131793 | 1HGCR2F52GA157701; 1HGCR2F52GA153311; 1HGCR2F52GA181335; 1HGCR2F52GA107445 | 1HGCR2F52GA107087; 1HGCR2F52GA111849; 1HGCR2F52GA160453; 1HGCR2F52GA107641 | 1HGCR2F52GA100351; 1HGCR2F52GA198216 | 1HGCR2F52GA141272; 1HGCR2F52GA177446; 1HGCR2F52GA153003 | 1HGCR2F52GA158847 | 1HGCR2F52GA114329 | 1HGCR2F52GA176927 | 1HGCR2F52GA190049 | 1HGCR2F52GA145127 | 1HGCR2F52GA187278; 1HGCR2F52GA163160 | 1HGCR2F52GA113830; 1HGCR2F52GA115223 | 1HGCR2F52GA150019 | 1HGCR2F52GA115965; 1HGCR2F52GA149887; 1HGCR2F52GA164504 | 1HGCR2F52GA172196; 1HGCR2F52GA134788 | 1HGCR2F52GA118915; 1HGCR2F52GA188091; 1HGCR2F52GA164633; 1HGCR2F52GA177561; 1HGCR2F52GA145449 | 1HGCR2F52GA180721

1HGCR2F52GA102911 | 1HGCR2F52GA121085 | 1HGCR2F52GA137979; 1HGCR2F52GA105758; 1HGCR2F52GA113231

1HGCR2F52GA192898 | 1HGCR2F52GA175941; 1HGCR2F52GA181898 | 1HGCR2F52GA151316

1HGCR2F52GA103587 | 1HGCR2F52GA187295 | 1HGCR2F52GA192867 | 1HGCR2F52GA177740; 1HGCR2F52GA146925; 1HGCR2F52GA188477; 1HGCR2F52GA106120 | 1HGCR2F52GA100673 | 1HGCR2F52GA155513 | 1HGCR2F52GA133740; 1HGCR2F52GA167001; 1HGCR2F52GA179679; 1HGCR2F52GA141627; 1HGCR2F52GA145774 | 1HGCR2F52GA157584; 1HGCR2F52GA194117; 1HGCR2F52GA153499 | 1HGCR2F52GA181352 | 1HGCR2F52GA142180 | 1HGCR2F52GA151025 | 1HGCR2F52GA187846; 1HGCR2F52GA114041; 1HGCR2F52GA150490; 1HGCR2F52GA135181 | 1HGCR2F52GA104027 | 1HGCR2F52GA170335 | 1HGCR2F52GA152515 | 1HGCR2F52GA108045; 1HGCR2F52GA182162 | 1HGCR2F52GA137738; 1HGCR2F52GA151882; 1HGCR2F52GA135620; 1HGCR2F52GA120714 | 1HGCR2F52GA188611 | 1HGCR2F52GA179388; 1HGCR2F52GA103086 | 1HGCR2F52GA192139; 1HGCR2F52GA180637

1HGCR2F52GA156628 | 1HGCR2F52GA116386

1HGCR2F52GA148271; 1HGCR2F52GA177365 | 1HGCR2F52GA187698 | 1HGCR2F52GA168603 | 1HGCR2F52GA197244 | 1HGCR2F52GA131423 | 1HGCR2F52GA151350; 1HGCR2F52GA111219; 1HGCR2F52GA122186; 1HGCR2F52GA163031; 1HGCR2F52GA127078; 1HGCR2F52GA127937 | 1HGCR2F52GA197941 | 1HGCR2F52GA111558 | 1HGCR2F52GA161635 | 1HGCR2F52GA174658 | 1HGCR2F52GA169394 | 1HGCR2F52GA122754 | 1HGCR2F52GA182985; 1HGCR2F52GA195462; 1HGCR2F52GA142597 | 1HGCR2F52GA178015 | 1HGCR2F52GA122530; 1HGCR2F52GA117912 | 1HGCR2F52GA192013 | 1HGCR2F52GA172019 | 1HGCR2F52GA187717; 1HGCR2F52GA182954 |

1HGCR2F52GA185787

; 1HGCR2F52GA137626; 1HGCR2F52GA198328 | 1HGCR2F52GA126738 | 1HGCR2F52GA181884 | 1HGCR2F52GA123287 | 1HGCR2F52GA199124; 1HGCR2F52GA148934; 1HGCR2F52GA101029 | 1HGCR2F52GA128098 | 1HGCR2F52GA180282; 1HGCR2F52GA160274; 1HGCR2F52GA176586 | 1HGCR2F52GA116565; 1HGCR2F52GA113018; 1HGCR2F52GA142616 | 1HGCR2F52GA134693 | 1HGCR2F52GA165636 | 1HGCR2F52GA119580 | 1HGCR2F52GA103055 | 1HGCR2F52GA171761 | 1HGCR2F52GA164115

1HGCR2F52GA134497

1HGCR2F52GA197776 | 1HGCR2F52GA115853 | 1HGCR2F52GA169363 | 1HGCR2F52GA151235 | 1HGCR2F52GA124259 | 1HGCR2F52GA141188 | 1HGCR2F52GA120602 | 1HGCR2F52GA150991

1HGCR2F52GA128683; 1HGCR2F52GA117375; 1HGCR2F52GA170271 | 1HGCR2F52GA184266 | 1HGCR2F52GA143281; 1HGCR2F52GA196448 | 1HGCR2F52GA100320 | 1HGCR2F52GA116212

1HGCR2F52GA165796 | 1HGCR2F52GA100740 | 1HGCR2F52GA125797 | 1HGCR2F52GA139618; 1HGCR2F52GA141871; 1HGCR2F52GA135293 | 1HGCR2F52GA101130 | 1HGCR2F52GA117831

1HGCR2F52GA182128

1HGCR2F52GA105761

| 1HGCR2F52GA199530 | 1HGCR2F52GA108059; 1HGCR2F52GA126206 | 1HGCR2F52GA122463 | 1HGCR2F52GA153339; 1HGCR2F52GA141448 | 1HGCR2F52GA121183 | 1HGCR2F52GA164339

1HGCR2F52GA188771; 1HGCR2F52GA159416; 1HGCR2F52GA195123 | 1HGCR2F52GA143359 | 1HGCR2F52GA188978 | 1HGCR2F52GA121104 | 1HGCR2F52GA159111 | 1HGCR2F52GA178578 | 1HGCR2F52GA171050 | 1HGCR2F52GA101810; 1HGCR2F52GA185627; 1HGCR2F52GA160730; 1HGCR2F52GA165281; 1HGCR2F52GA152028; 1HGCR2F52GA100950 | 1HGCR2F52GA116453 | 1HGCR2F52GA181285 | 1HGCR2F52GA172764; 1HGCR2F52GA161439 | 1HGCR2F52GA138923 | 1HGCR2F52GA165393 | 1HGCR2F52GA151932; 1HGCR2F52GA191699 | 1HGCR2F52GA105081; 1HGCR2F52GA128988 | 1HGCR2F52GA100589; 1HGCR2F52GA173672

1HGCR2F52GA162252 | 1HGCR2F52GA179343 | 1HGCR2F52GA150635 | 1HGCR2F52GA112564

1HGCR2F52GA107929 | 1HGCR2F52GA144835 | 1HGCR2F52GA166642 | 1HGCR2F52GA130045; 1HGCR2F52GA146617 | 1HGCR2F52GA112578 | 1HGCR2F52GA184929 | 1HGCR2F52GA184963 | 1HGCR2F52GA109275; 1HGCR2F52GA175812 | 1HGCR2F52GA134354 | 1HGCR2F52GA122169 | 1HGCR2F52GA170657 | 1HGCR2F52GA117165 | 1HGCR2F52GA146889 | 1HGCR2F52GA181772; 1HGCR2F52GA168455 | 1HGCR2F52GA144849; 1HGCR2F52GA192142 | 1HGCR2F52GA111978 | 1HGCR2F52GA126982 | 1HGCR2F52GA150294; 1HGCR2F52GA177849; 1HGCR2F52GA103797 | 1HGCR2F52GA150165 | 1HGCR2F52GA145483 | 1HGCR2F52GA141708 | 1HGCR2F52GA166544 | 1HGCR2F52GA126075; 1HGCR2F52GA102553 | 1HGCR2F52GA109292 | 1HGCR2F52GA198684 | 1HGCR2F52GA189340; 1HGCR2F52GA157942 | 1HGCR2F52GA145998 | 1HGCR2F52GA151106; 1HGCR2F52GA103346 | 1HGCR2F52GA100124 | 1HGCR2F52GA109759; 1HGCR2F52GA125086 | 1HGCR2F52GA135830; 1HGCR2F52GA151400 | 1HGCR2F52GA102763 | 1HGCR2F52GA160355 | 1HGCR2F52GA193176 | 1HGCR2F52GA104660; 1HGCR2F52GA180525 | 1HGCR2F52GA178628

1HGCR2F52GA196367; 1HGCR2F52GA176622; 1HGCR2F52GA129073 | 1HGCR2F52GA104951; 1HGCR2F52GA157486; 1HGCR2F52GA116677

1HGCR2F52GA113813 | 1HGCR2F52GA125668 | 1HGCR2F52GA111060 | 1HGCR2F52GA186129 | 1HGCR2F52GA180217; 1HGCR2F52GA151302 | 1HGCR2F52GA118056 | 1HGCR2F52GA118848; 1HGCR2F52GA165149; 1HGCR2F52GA149789 | 1HGCR2F52GA111334 | 1HGCR2F52GA162929 | 1HGCR2F52GA163546 | 1HGCR2F52GA169685 | 1HGCR2F52GA183327 | 1HGCR2F52GA102665 | 1HGCR2F52GA155253; 1HGCR2F52GA180766; 1HGCR2F52GA179374 | 1HGCR2F52GA155561 | 1HGCR2F52GA178919; 1HGCR2F52GA148495 | 1HGCR2F52GA191704; 1HGCR2F52GA133706; 1HGCR2F52GA108191; 1HGCR2F52GA101449; 1HGCR2F52GA101113 | 1HGCR2F52GA139845 | 1HGCR2F52GA195798 | 1HGCR2F52GA149470; 1HGCR2F52GA135925 | 1HGCR2F52GA163188 | 1HGCR2F52GA151963 | 1HGCR2F52GA139019; 1HGCR2F52GA158508 | 1HGCR2F52GA155866; 1HGCR2F52GA163269 | 1HGCR2F52GA166849 | 1HGCR2F52GA173249 | 1HGCR2F52GA194778 | 1HGCR2F52GA167452 | 1HGCR2F52GA142728; 1HGCR2F52GA136170 | 1HGCR2F52GA131230 | 1HGCR2F52GA156967; 1HGCR2F52GA153566 | 1HGCR2F52GA144561 | 1HGCR2F52GA110247 | 1HGCR2F52GA184414 | 1HGCR2F52GA129994 | 1HGCR2F52GA124410; 1HGCR2F52GA146441 | 1HGCR2F52GA118039 | 1HGCR2F52GA197552 | 1HGCR2F52GA168262 | 1HGCR2F52GA131812 | 1HGCR2F52GA165667 | 1HGCR2F52GA164051 | 1HGCR2F52GA162493 | 1HGCR2F52GA198393; 1HGCR2F52GA131339 | 1HGCR2F52GA195672 | 1HGCR2F52GA139621

1HGCR2F52GA117988 | 1HGCR2F52GA139926 | 1HGCR2F52GA158282 | 1HGCR2F52GA185790; 1HGCR2F52GA196904; 1HGCR2F52GA178810 | 1HGCR2F52GA163921 | 1HGCR2F52GA162803 | 1HGCR2F52GA196191; 1HGCR2F52GA174062 | 1HGCR2F52GA180668; 1HGCR2F52GA114797 | 1HGCR2F52GA197602 | 1HGCR2F52GA137447; 1HGCR2F52GA156273; 1HGCR2F52GA131647; 1HGCR2F52GA113360 | 1HGCR2F52GA121216 | 1HGCR2F52GA103069 | 1HGCR2F52GA134807 | 1HGCR2F52GA142230 | 1HGCR2F52GA194814 | 1HGCR2F52GA109115 | 1HGCR2F52GA195283 | 1HGCR2F52GA122236; 1HGCR2F52GA162302 | 1HGCR2F52GA114864 | 1HGCR2F52GA190536 | 1HGCR2F52GA193937

1HGCR2F52GA184123 | 1HGCR2F52GA114976 | 1HGCR2F52GA144169; 1HGCR2F52GA143586; 1HGCR2F52GA194506; 1HGCR2F52GA129056 | 1HGCR2F52GA173705; 1HGCR2F52GA142535

1HGCR2F52GA188818; 1HGCR2F52GA176569 | 1HGCR2F52GA127680;

1HGCR2F52GA112595

| 1HGCR2F52GA114492 | 1HGCR2F52GA136668

1HGCR2F52GA165118; 1HGCR2F52GA199026 | 1HGCR2F52GA164776; 1HGCR2F52GA107607 | 1HGCR2F52GA113634 | 1HGCR2F52GA122981; 1HGCR2F52GA148951 | 1HGCR2F52GA181805 | 1HGCR2F52GA174563; 1HGCR2F52GA113987 | 1HGCR2F52GA146519 | 1HGCR2F52GA178581

1HGCR2F52GA118185 | 1HGCR2F52GA195719 | 1HGCR2F52GA182131 | 1HGCR2F52GA146150; 1HGCR2F52GA142566; 1HGCR2F52GA164521

1HGCR2F52GA125458 | 1HGCR2F52GA129543 | 1HGCR2F52GA133236; 1HGCR2F52GA129042 | 1HGCR2F52GA158637 | 1HGCR2F52GA154054 | 1HGCR2F52GA119899 | 1HGCR2F52GA142227 | 1HGCR2F52GA136623; 1HGCR2F52GA152353

1HGCR2F52GA190441; 1HGCR2F52GA163997; 1HGCR2F52GA135133 | 1HGCR2F52GA197129 | 1HGCR2F52GA163692 | 1HGCR2F52GA143765

1HGCR2F52GA157293 | 1HGCR2F52GA193923;

1HGCR2F52GA133818

| 1HGCR2F52GA195865 | 1HGCR2F52GA192383 | 1HGCR2F52GA114735; 1HGCR2F52GA121409 | 1HGCR2F52GA169248; 1HGCR2F52GA198295 | 1HGCR2F52GA130546 | 1HGCR2F52GA155804; 1HGCR2F52GA104402 | 1HGCR2F52GA130773 | 1HGCR2F52GA142759 | 1HGCR2F52GA114346 | 1HGCR2F52GA130384 | 1HGCR2F52GA159786; 1HGCR2F52GA175955; 1HGCR2F52GA171355 | 1HGCR2F52GA143653; 1HGCR2F52GA164518; 1HGCR2F52GA113567 | 1HGCR2F52GA192951; 1HGCR2F52GA170805; 1HGCR2F52GA185062 | 1HGCR2F52GA170528

1HGCR2F52GA171677;

1HGCR2F52GA166267

| 1HGCR2F52GA189323

1HGCR2F52GA197504; 1HGCR2F52GA150702 | 1HGCR2F52GA173185 | 1HGCR2F52GA138050 | 1HGCR2F52GA175146 | 1HGCR2F52GA132359 | 1HGCR2F52GA164292 | 1HGCR2F52GA131244 | 1HGCR2F52GA117960

1HGCR2F52GA177141; 1HGCR2F52GA126111 | 1HGCR2F52GA177866

1HGCR2F52GA144771

; 1HGCR2F52GA115979 | 1HGCR2F52GA184705

1HGCR2F52GA113939; 1HGCR2F52GA180153 | 1HGCR2F52GA193386; 1HGCR2F52GA127808

1HGCR2F52GA125864 | 1HGCR2F52GA184722; 1HGCR2F52GA157066 | 1HGCR2F52GA158024 | 1HGCR2F52GA125413; 1HGCR2F52GA160081; 1HGCR2F52GA119191; 1HGCR2F52GA177589

1HGCR2F52GA197700 |

1HGCR2F52GA140946

| 1HGCR2F52GA137206; 1HGCR2F52GA102519; 1HGCR2F52GA176376 | 1HGCR2F52GA197793 | 1HGCR2F52GA105193; 1HGCR2F52GA103668; 1HGCR2F52GA121975 | 1HGCR2F52GA183988 | 1HGCR2F52GA189385 | 1HGCR2F52GA154796 | 1HGCR2F52GA125170 | 1HGCR2F52GA181545; 1HGCR2F52GA119823; 1HGCR2F52GA187863 | 1HGCR2F52GA194604; 1HGCR2F52GA192075 | 1HGCR2F52GA191816; 1HGCR2F52GA197759 | 1HGCR2F52GA146777

1HGCR2F52GA138775 | 1HGCR2F52GA134211; 1HGCR2F52GA183585; 1HGCR2F52GA164907 | 1HGCR2F52GA185465; 1HGCR2F52GA143457; 1HGCR2F52GA100298 | 1HGCR2F52GA190925; 1HGCR2F52GA123628; 1HGCR2F52GA100768 | 1HGCR2F52GA195610 | 1HGCR2F52GA105033 | 1HGCR2F52GA128389 | 1HGCR2F52GA197518 | 1HGCR2F52GA170366; 1HGCR2F52GA125279 | 1HGCR2F52GA115836 | 1HGCR2F52GA168536 | 1HGCR2F52GA188267 | 1HGCR2F52GA151364; 1HGCR2F52GA130496 | 1HGCR2F52GA124553 | 1HGCR2F52GA147511 | 1HGCR2F52GA182503; 1HGCR2F52GA106473 | 1HGCR2F52GA139585 | 1HGCR2F52GA167029

1HGCR2F52GA110619 | 1HGCR2F52GA101564; 1HGCR2F52GA112757 | 1HGCR2F52GA123693 | 1HGCR2F52GA171226 | 1HGCR2F52GA198569; 1HGCR2F52GA154121 | 1HGCR2F52GA132409 | 1HGCR2F52GA125492; 1HGCR2F52GA103721 | 1HGCR2F52GA152580 | 1HGCR2F52GA141823 | 1HGCR2F52GA170061; 1HGCR2F52GA146746 | 1HGCR2F52GA161764 | 1HGCR2F52GA181982 | 1HGCR2F52GA157939 | 1HGCR2F52GA173137 | 1HGCR2F52GA140607 | 1HGCR2F52GA163708; 1HGCR2F52GA145452 | 1HGCR2F52GA112662 | 1HGCR2F52GA171243 | 1HGCR2F52GA113892; 1HGCR2F52GA108661; 1HGCR2F52GA177575

1HGCR2F52GA116498; 1HGCR2F52GA171291 | 1HGCR2F52GA190228 | 1HGCR2F52GA199611 | 1HGCR2F52GA111883; 1HGCR2F52GA185949; 1HGCR2F52GA199690 | 1HGCR2F52GA105873 | 1HGCR2F52GA144799; 1HGCR2F52GA180914 | 1HGCR2F52GA108398 | 1HGCR2F52GA139358 | 1HGCR2F52GA176426 | 1HGCR2F52GA176233 | 1HGCR2F52GA142308; 1HGCR2F52GA166463 | 1HGCR2F52GA161456

1HGCR2F52GA168617 | 1HGCR2F52GA118736 | 1HGCR2F52GA154572 | 1HGCR2F52GA156886 | 1HGCR2F52GA148707 | 1HGCR2F52GA180718 | 1HGCR2F52GA161831; 1HGCR2F52GA190732 | 1HGCR2F52GA129980 | 1HGCR2F52GA104075 | 1HGCR2F52GA115447 | 1HGCR2F52GA192481 | 1HGCR2F52GA117392 | 1HGCR2F52GA122740; 1HGCR2F52GA175017; 1HGCR2F52GA137917 | 1HGCR2F52GA150389; 1HGCR2F52GA183022

1HGCR2F52GA106103 | 1HGCR2F52GA153244 | 1HGCR2F52GA188043; 1HGCR2F52GA154233;

1HGCR2F52GA130630

| 1HGCR2F52GA130031; 1HGCR2F52GA170643; 1HGCR2F52GA169556 | 1HGCR2F52GA169900; 1HGCR2F52GA103203 | 1HGCR2F52GA171131 | 1HGCR2F52GA111284; 1HGCR2F52GA132068 | 1HGCR2F52GA169329 | 1HGCR2F52GA107753 | 1HGCR2F52GA174045; 1HGCR2F52GA152689

1HGCR2F52GA123824 | 1HGCR2F52GA125427; 1HGCR2F52GA182629 | 1HGCR2F52GA173882 | 1HGCR2F52GA161585 | 1HGCR2F52GA145001 |

1HGCR2F52GA120258

; 1HGCR2F52GA120938; 1HGCR2F52GA181366

1HGCR2F52GA169914; 1HGCR2F52GA124651 | 1HGCR2F52GA154314 | 1HGCR2F52GA114198; 1HGCR2F52GA161165; 1HGCR2F52GA150926 | 1HGCR2F52GA132135; 1HGCR2F52GA160436; 1HGCR2F52GA128960 |

1HGCR2F52GA100253

; 1HGCR2F52GA172506 | 1HGCR2F52GA121166 |

1HGCR2F52GA163630

| 1HGCR2F52GA124777 | 1HGCR2F52GA171503 | 1HGCR2F52GA147914 | 1HGCR2F52GA181383; 1HGCR2F52GA161702; 1HGCR2F52GA139859; 1HGCR2F52GA128635; 1HGCR2F52GA196501 | 1HGCR2F52GA153907 | 1HGCR2F52GA124701 | 1HGCR2F52GA145578; 1HGCR2F52GA135486 | 1HGCR2F52GA106876; 1HGCR2F52GA121572; 1HGCR2F52GA103380; 1HGCR2F52GA195641 | 1HGCR2F52GA139294; 1HGCR2F52GA110331 | 1HGCR2F52GA162557

1HGCR2F52GA156984; 1HGCR2F52GA119837 | 1HGCR2F52GA108952 | 1HGCR2F52GA153812 | 1HGCR2F52GA139991 | 1HGCR2F52GA175521 | 1HGCR2F52GA133379 | 1HGCR2F52GA107543; 1HGCR2F52GA122415 | 1HGCR2F52GA175549 | 1HGCR2F52GA101631 | 1HGCR2F52GA143703; 1HGCR2F52GA167256 | 1HGCR2F52GA130935; 1HGCR2F52GA173493 | 1HGCR2F52GA132104 | 1HGCR2F52GA154295 | 1HGCR2F52GA168018 | 1HGCR2F52GA138968; 1HGCR2F52GA140560; 1HGCR2F52GA157777 | 1HGCR2F52GA187216 | 1HGCR2F52GA117568;

1HGCR2F52GA141028

| 1HGCR2F52GA128425 | 1HGCR2F52GA135729; 1HGCR2F52GA172263 | 1HGCR2F52GA162848 | 1HGCR2F52GA149307

1HGCR2F52GA162459 | 1HGCR2F52GA118901 | 1HGCR2F52GA144625; 1HGCR2F52GA128859 | 1HGCR2F52GA103864 | 1HGCR2F52GA136055 | 1HGCR2F52GA143409 | 1HGCR2F52GA110975; 1HGCR2F52GA153650 | 1HGCR2F52GA151980 | 1HGCR2F52GA169282 | 1HGCR2F52GA177804;

1HGCR2F52GA133494

; 1HGCR2F52GA198555; 1HGCR2F52GA176006 | 1HGCR2F52GA190715; 1HGCR2F52GA172148 | 1HGCR2F52GA105128 | 1HGCR2F52GA100169; 1HGCR2F52GA192044; 1HGCR2F52GA174918 | 1HGCR2F52GA190391 | 1HGCR2F52GA145533 | 1HGCR2F52GA190696 | 1HGCR2F52GA120499; 1HGCR2F52GA103394; 1HGCR2F52GA121801 | 1HGCR2F52GA182534 | 1HGCR2F52GA102598; 1HGCR2F52GA116713 | 1HGCR2F52GA143247 | 1HGCR2F52GA199933; 1HGCR2F52GA135259 | 1HGCR2F52GA115576 | 1HGCR2F52GA111592 | 1HGCR2F52GA121541; 1HGCR2F52GA181500 | 1HGCR2F52GA168021; 1HGCR2F52GA179231;

1HGCR2F52GA137254

; 1HGCR2F52GA134919 | 1HGCR2F52GA158458 | 1HGCR2F52GA141286; 1HGCR2F52GA195784 | 1HGCR2F52GA120986; 1HGCR2F52GA142003; 1HGCR2F52GA117117; 1HGCR2F52GA145922; 1HGCR2F52GA146942 | 1HGCR2F52GA175082; 1HGCR2F52GA198992 | 1HGCR2F52GA193288; 1HGCR2F52GA190892

1HGCR2F52GA151283 | 1HGCR2F52GA125069; 1HGCR2F52GA144673 | 1HGCR2F52GA151879;

1HGCR2F52GA154216

| 1HGCR2F52GA150456; 1HGCR2F52GA136282; 1HGCR2F52GA180962 | 1HGCR2F52GA171176 | 1HGCR2F52GA136475 | 1HGCR2F52GA181691; 1HGCR2F52GA183859 | 1HGCR2F52GA184316 | 1HGCR2F52GA141059; 1HGCR2F52GA189564; 1HGCR2F52GA123788 | 1HGCR2F52GA107459 | 1HGCR2F52GA137805

1HGCR2F52GA193811

1HGCR2F52GA125654 | 1HGCR2F52GA187233 | 1HGCR2F52GA197258 | 1HGCR2F52GA161912; 1HGCR2F52GA195073 | 1HGCR2F52GA185577; 1HGCR2F52GA161151 | 1HGCR2F52GA138016; 1HGCR2F52GA140218; 1HGCR2F52GA141367 | 1HGCR2F52GA167922; 1HGCR2F52GA132216 | 1HGCR2F52GA193727 | 1HGCR2F52GA120115 | 1HGCR2F52GA157813

1HGCR2F52GA131941; 1HGCR2F52GA140011

1HGCR2F52GA128442 | 1HGCR2F52GA193467 | 1HGCR2F52GA107977 | 1HGCR2F52GA162140; 1HGCR2F52GA197003 | 1HGCR2F52GA186616 | 1HGCR2F52GA160808

1HGCR2F52GA129672 | 1HGCR2F52GA160548; 1HGCR2F52GA107252 | 1HGCR2F52GA192156; 1HGCR2F52GA111074 | 1HGCR2F52GA198040; 1HGCR2F52GA191184; 1HGCR2F52GA148528 | 1HGCR2F52GA118249 | 1HGCR2F52GA184834 | 1HGCR2F52GA104013; 1HGCR2F52GA139036; 1HGCR2F52GA185675 | 1HGCR2F52GA178211 | 1HGCR2F52GA134967 | 1HGCR2F52GA159593; 1HGCR2F52GA194585; 1HGCR2F52GA132863 | 1HGCR2F52GA120485; 1HGCR2F52GA106196 | 1HGCR2F52GA116615; 1HGCR2F52GA127369 | 1HGCR2F52GA171159; 1HGCR2F52GA144527 | 1HGCR2F52GA103251 | 1HGCR2F52GA122902; 1HGCR2F52GA173767; 1HGCR2F52GA181240; 1HGCR2F52GA113729 | 1HGCR2F52GA107882 | 1HGCR2F52GA108160 | 1HGCR2F52GA171775

1HGCR2F52GA175471

1HGCR2F52GA133947; 1HGCR2F52GA141238 | 1HGCR2F52GA167712; 1HGCR2F52GA129753; 1HGCR2F52GA166060 | 1HGCR2F52GA112841;

1HGCR2F52GA186051

| 1HGCR2F52GA149761 | 1HGCR2F52GA144611; 1HGCR2F52GA160713 | 1HGCR2F52GA123614; 1HGCR2F52GA135097 | 1HGCR2F52GA127081

1HGCR2F52GA186244 | 1HGCR2F52GA106635 | 1HGCR2F52GA167354; 1HGCR2F52GA151056 | 1HGCR2F52GA145113 | 1HGCR2F52GA121135 | 1HGCR2F52GA140686 | 1HGCR2F52GA167211; 1HGCR2F52GA198491; 1HGCR2F52GA165622; 1HGCR2F52GA140865; 1HGCR2F52GA103332 |

1HGCR2F52GA196224

; 1HGCR2F52GA182405 | 1HGCR2F52GA189595 | 1HGCR2F52GA137481 | 1HGCR2F52GA141630; 1HGCR2F52GA145824 | 1HGCR2F52GA139747 |

1HGCR2F52GA148772

| 1HGCR2F52GA155088 | 1HGCR2F52GA192027; 1HGCR2F52GA149212;

1HGCR2F52GA141014

| 1HGCR2F52GA133334 | 1HGCR2F52GA110149 | 1HGCR2F52GA160050 | 1HGCR2F52GA101225 | 1HGCR2F52GA181450 | 1HGCR2F52GA170190

1HGCR2F52GA192819 | 1HGCR2F52GA113648 | 1HGCR2F52GA175258 | 1HGCR2F52GA199270; 1HGCR2F52GA180315; 1HGCR2F52GA119658 | 1HGCR2F52GA106862 | 1HGCR2F52GA134208; 1HGCR2F52GA171145; 1HGCR2F52GA111141 | 1HGCR2F52GA198751; 1HGCR2F52GA181061

1HGCR2F52GA103038 | 1HGCR2F52GA150618; 1HGCR2F52GA127565; 1HGCR2F52GA158783; 1HGCR2F52GA132524 | 1HGCR2F52GA119174 | 1HGCR2F52GA102004; 1HGCR2F52GA120924; 1HGCR2F52GA106330; 1HGCR2F52GA194490; 1HGCR2F52GA170478 | 1HGCR2F52GA101547 | 1HGCR2F52GA161263 | 1HGCR2F52GA195011 | 1HGCR2F52GA154751; 1HGCR2F52GA138856; 1HGCR2F52GA108756 | 1HGCR2F52GA103685 | 1HGCR2F52GA163563 | 1HGCR2F52GA153535; 1HGCR2F52GA157441; 1HGCR2F52GA116226 | 1HGCR2F52GA106733 | 1HGCR2F52GA173462 | 1HGCR2F52GA145290 | 1HGCR2F52GA167497 | 1HGCR2F52GA110412; 1HGCR2F52GA127758 | 1HGCR2F52GA182551

1HGCR2F52GA108692 | 1HGCR2F52GA168102 | 1HGCR2F52GA179925; 1HGCR2F52GA112550 | 1HGCR2F52GA137366 | 1HGCR2F52GA186387; 1HGCR2F52GA146195; 1HGCR2F52GA152496 | 1HGCR2F52GA110491; 1HGCR2F52GA161392 | 1HGCR2F52GA150036; 1HGCR2F52GA128344; 1HGCR2F52GA198894 | 1HGCR2F52GA152904 | 1HGCR2F52GA174336 | 1HGCR2F52GA151560 | 1HGCR2F52GA176359 | 1HGCR2F52GA167970;

1HGCR2F52GA188639

; 1HGCR2F52GA190004 | 1HGCR2F52GA186454; 1HGCR2F52GA102696 | 1HGCR2F52GA137836 | 1HGCR2F52GA129879 | 1HGCR2F52GA111155 | 1HGCR2F52GA117697 | 1HGCR2F52GA154720; 1HGCR2F52GA118350; 1HGCR2F52GA101757 | 1HGCR2F52GA162123 | 1HGCR2F52GA179455 | 1HGCR2F52GA162560; 1HGCR2F52GA155446; 1HGCR2F52GA139635; 1HGCR2F52GA160727; 1HGCR2F52GA147685

1HGCR2F52GA165197 | 1HGCR2F52GA163952; 1HGCR2F52GA144866 | 1HGCR2F52GA148187; 1HGCR2F52GA102486 | 1HGCR2F52GA127176 | 1HGCR2F52GA160842; 1HGCR2F52GA130871 | 1HGCR2F52GA119949 | 1HGCR2F52GA101435 | 1HGCR2F52GA194375 | 1HGCR2F52GA100625; 1HGCR2F52GA193825 | 1HGCR2F52GA198488 | 1HGCR2F52GA101242 | 1HGCR2F52GA156757; 1HGCR2F52GA192769; 1HGCR2F52GA188415 | 1HGCR2F52GA189046; 1HGCR2F52GA124052

1HGCR2F52GA175678 | 1HGCR2F52GA100866 | 1HGCR2F52GA149422; 1HGCR2F52GA141756 | 1HGCR2F52GA151543; 1HGCR2F52GA169704 | 1HGCR2F52GA149064; 1HGCR2F52GA157987 | 1HGCR2F52GA172179; 1HGCR2F52GA196644 | 1HGCR2F52GA178595; 1HGCR2F52GA123242

1HGCR2F52GA112421 | 1HGCR2F52GA112337 | 1HGCR2F52GA105131 | 1HGCR2F52GA191198 | 1HGCR2F52GA175566 | 1HGCR2F52GA169458

1HGCR2F52GA199205; 1HGCR2F52GA119529

1HGCR2F52GA185983 | 1HGCR2F52GA136315

1HGCR2F52GA130921 | 1HGCR2F52GA186597 | 1HGCR2F52GA165748;

1HGCR2F52GA100835

| 1HGCR2F52GA122950 | 1HGCR2F52GA163000 | 1HGCR2F52GA115755; 1HGCR2F52GA108773; 1HGCR2F52GA134404 | 1HGCR2F52GA110569 | 1HGCR2F52GA160677 | 1HGCR2F52GA104884 | 1HGCR2F52GA198054 | 1HGCR2F52GA152126 | 1HGCR2F52GA182923 | 1HGCR2F52GA105811; 1HGCR2F52GA117506 | 1HGCR2F52GA151073; 1HGCR2F52GA106764 | 1HGCR2F52GA133883 | 1HGCR2F52GA170853; 1HGCR2F52GA151686; 1HGCR2F52GA105078 | 1HGCR2F52GA161182; 1HGCR2F52GA191668

1HGCR2F52GA172182; 1HGCR2F52GA181237 | 1HGCR2F52GA142261;

1HGCR2F52GA148349

| 1HGCR2F52GA139909; 1HGCR2F52GA123600; 1HGCR2F52GA130417 | 1HGCR2F52GA197440 | 1HGCR2F52GA148156 | 1HGCR2F52GA141045; 1HGCR2F52GA190410; 1HGCR2F52GA175261 | 1HGCR2F52GA141322 | 1HGCR2F52GA147296

1HGCR2F52GA144012; 1HGCR2F52GA163532; 1HGCR2F52GA178189 | 1HGCR2F52GA110264 | 1HGCR2F52GA155558 | 1HGCR2F52GA197051 | 1HGCR2F52GA133544; 1HGCR2F52GA131096 | 1HGCR2F52GA111351 | 1HGCR2F52GA165832; 1HGCR2F52GA137870; 1HGCR2F52GA101239 | 1HGCR2F52GA134886; 1HGCR2F52GA167189 | 1HGCR2F52GA179942 | 1HGCR2F52GA105341;

1HGCR2F52GA119742

| 1HGCR2F52GA188995 | 1HGCR2F52GA130398; 1HGCR2F52GA117490 | 1HGCR2F52GA155222 | 1HGCR2F52GA131552 | 1HGCR2F52GA166348 | 1HGCR2F52GA177169 | 1HGCR2F52GA193470 | 1HGCR2F52GA170593; 1HGCR2F52GA157570

1HGCR2F52GA180931 | 1HGCR2F52GA177608 | 1HGCR2F52GA176135; 1HGCR2F52GA167533 | 1HGCR2F52GA169590; 1HGCR2F52GA123872; 1HGCR2F52GA168486 | 1HGCR2F52GA178323 | 1HGCR2F52GA170870 | 1HGCR2F52GA159657; 1HGCR2F52GA176880 | 1HGCR2F52GA154846; 1HGCR2F52GA152725 | 1HGCR2F52GA130112 | 1HGCR2F52GA144995 | 1HGCR2F52GA190942 | 1HGCR2F52GA154328; 1HGCR2F52GA125752 | 1HGCR2F52GA143328; 1HGCR2F52GA107204 | 1HGCR2F52GA184784; 1HGCR2F52GA155138 | 1HGCR2F52GA176216 | 1HGCR2F52GA160999 | 1HGCR2F52GA108482 | 1HGCR2F52GA165071; 1HGCR2F52GA195168; 1HGCR2F52GA163868 | 1HGCR2F52GA127615; 1HGCR2F52GA128456; 1HGCR2F52GA104738;

1HGCR2F52GA153521

; 1HGCR2F52GA127789; 1HGCR2F52GA175597 | 1HGCR2F52GA101080 | 1HGCR2F52GA126755; 1HGCR2F52GA175325; 1HGCR2F52GA169380; 1HGCR2F52GA140493

1HGCR2F52GA105629 | 1HGCR2F52GA157259; 1HGCR2F52GA107171

1HGCR2F52GA158959 |

1HGCR2F52GA126951

; 1HGCR2F52GA153681 | 1HGCR2F52GA194330 | 1HGCR2F52GA198457; 1HGCR2F52GA187622 | 1HGCR2F52GA185997 | 1HGCR2F52GA175227 | 1HGCR2F52GA108448; 1HGCR2F52GA177480 | 1HGCR2F52GA153941

1HGCR2F52GA113004

1HGCR2F52GA121099; 1HGCR2F52GA106599 | 1HGCR2F52GA160288 |

1HGCR2F52GA196370

| 1HGCR2F52GA130126 | 1HGCR2F52GA170500 | 1HGCR2F52GA192948 | 1HGCR2F52GA166897 | 1HGCR2F52GA137884 | 1HGCR2F52GA101063; 1HGCR2F52GA141711; 1HGCR2F52GA187054 | 1HGCR2F52GA172120 | 1HGCR2F52GA187474 | 1HGCR2F52GA103105

1HGCR2F52GA162428 | 1HGCR2F52GA171341

1HGCR2F52GA114881 | 1HGCR2F52GA124780 | 1HGCR2F52GA167502 | 1HGCR2F52GA129865; 1HGCR2F52GA107686 | 1HGCR2F52GA198877 | 1HGCR2F52GA149050 | 1HGCR2F52GA140736 | 1HGCR2F52GA165927 | 1HGCR2F52GA183294

1HGCR2F52GA136458; 1HGCR2F52GA189015; 1HGCR2F52GA127453 | 1HGCR2F52GA147282 | 1HGCR2F52GA148092; 1HGCR2F52GA109471

1HGCR2F52GA162445 | 1HGCR2F52GA115786 | 1HGCR2F52GA185370 | 1HGCR2F52GA124309; 1HGCR2F52GA162106 | 1HGCR2F52GA144656 | 1HGCR2F52GA129168 | 1HGCR2F52GA157195 | 1HGCR2F52GA121586 | 1HGCR2F52GA119109; 1HGCR2F52GA147797 | 1HGCR2F52GA161523 | 1HGCR2F52GA190472 | 1HGCR2F52GA173560

1HGCR2F52GA146763; 1HGCR2F52GA177110 | 1HGCR2F52GA117263 | 1HGCR2F52GA169511; 1HGCR2F52GA196482; 1HGCR2F52GA108420; 1HGCR2F52GA147900 | 1HGCR2F52GA112709 | 1HGCR2F52GA163241 | 1HGCR2F52GA183716; 1HGCR2F52GA114413 | 1HGCR2F52GA158993 | 1HGCR2F52GA187572 |

1HGCR2F52GA1533081HGCR2F52GA152112 | 1HGCR2F52GA164180 | 1HGCR2F52GA184137; 1HGCR2F52GA167323; 1HGCR2F52GA116291

1HGCR2F52GA138761 | 1HGCR2F52GA128733 | 1HGCR2F52GA175275 | 1HGCR2F52GA177396; 1HGCR2F52GA110166

1HGCR2F52GA119725 | 1HGCR2F52GA157827 | 1HGCR2F52GA157858 | 1HGCR2F52GA175731 | 1HGCR2F52GA132751; 1HGCR2F52GA169749; 1HGCR2F52GA133219

1HGCR2F52GA178533 | 1HGCR2F52GA175826 | 1HGCR2F52GA183523 | 1HGCR2F52GA166785 | 1HGCR2F52GA178452 | 1HGCR2F52GA178385; 1HGCR2F52GA189354; 1HGCR2F52GA135603 | 1HGCR2F52GA149159 | 1HGCR2F52GA158766 | 1HGCR2F52GA173445 | 1HGCR2F52GA173171 | 1HGCR2F52GA162851 | 1HGCR2F52GA117179 | 1HGCR2F52GA117182 | 1HGCR2F52GA199513 | 1HGCR2F52GA115884; 1HGCR2F52GA165779 | 1HGCR2F52GA106070

1HGCR2F52GA117926 | 1HGCR2F52GA182825 | 1HGCR2F52GA181626 | 1HGCR2F52GA103816

1HGCR2F52GA173669 | 1HGCR2F52GA156337 | 1HGCR2F52GA132412 | 1HGCR2F52GA137643 | 1HGCR2F52GA153633; 1HGCR2F52GA174661 | 1HGCR2F52GA155995; 1HGCR2F52GA124536 | 1HGCR2F52GA189726; 1HGCR2F52GA182436 | 1HGCR2F52GA157147 | 1HGCR2F52GA116470 | 1HGCR2F52GA131972 | 1HGCR2F52GA190116; 1HGCR2F52GA190231 | 1HGCR2F52GA163398 | 1HGCR2F52GA176099 | 1HGCR2F52GA112791 | 1HGCR2F52GA198474 | 1HGCR2F52GA149565 | 1HGCR2F52GA114220 | 1HGCR2F52GA141420 | 1HGCR2F52GA148190; 1HGCR2F52GA142194 | 1HGCR2F52GA148447 | 1HGCR2F52GA150652 | 1HGCR2F52GA142129 | 1HGCR2F52GA146939 | 1HGCR2F52GA175857 | 1HGCR2F52GA196563 | 1HGCR2F52GA179567 | 1HGCR2F52GA118512 | 1HGCR2F52GA168939; 1HGCR2F52GA129431; 1HGCR2F52GA100642; 1HGCR2F52GA192206 | 1HGCR2F52GA126674;

1HGCR2F52GA175180

| 1HGCR2F52GA120230 | 1HGCR2F52GA199236

1HGCR2F52GA115724 | 1HGCR2F52GA132054 | 1HGCR2F52GA113276 | 1HGCR2F52GA169119; 1HGCR2F52GA107946 | 1HGCR2F52GA161943; 1HGCR2F52GA185630 | 1HGCR2F52GA117828 | 1HGCR2F52GA169668 | 1HGCR2F52GA165247; 1HGCR2F52GA195669

1HGCR2F52GA114136; 1HGCR2F52GA143314; 1HGCR2F52GA199883; 1HGCR2F52GA150778 | 1HGCR2F52GA118123; 1HGCR2F52GA173414; 1HGCR2F52GA183831

1HGCR2F52GA174708 | 1HGCR2F52GA192965

1HGCR2F52GA184638 | 1HGCR2F52GA142454 | 1HGCR2F52GA118042 | 1HGCR2F52GA117070 | 1HGCR2F52GA170240 | 1HGCR2F52GA120762 | 1HGCR2F52GA187877; 1HGCR2F52GA132541; 1HGCR2F52GA133463 | 1HGCR2F52GA182677; 1HGCR2F52GA194280 | 1HGCR2F52GA158881 | 1HGCR2F52GA180993 | 1HGCR2F52GA164602 | 1HGCR2F52GA182890 | 1HGCR2F52GA151347

1HGCR2F52GA126626; 1HGCR2F52GA198636 | 1HGCR2F52GA124617 | 1HGCR2F52GA185000 | 1HGCR2F52GA179908 | 1HGCR2F52GA181934;

1HGCR2F52GA1963361HGCR2F52GA162364 | 1HGCR2F52GA153857; 1HGCR2F52GA174031; 1HGCR2F52GA165328; 1HGCR2F52GA117196

1HGCR2F52GA113441; 1HGCR2F52GA133382; 1HGCR2F52GA104187 | 1HGCR2F52GA129882; 1HGCR2F52GA192934 | 1HGCR2F52GA187538 | 1HGCR2F52GA106697 | 1HGCR2F52GA165345; 1HGCR2F52GA122253 | 1HGCR2F52GA185207 | 1HGCR2F52GA158394 | 1HGCR2F52GA164048; 1HGCR2F52GA133561 | 1HGCR2F52GA127730; 1HGCR2F52GA142650 | 1HGCR2F52GA147475; 1HGCR2F52GA186907; 1HGCR2F52GA130286 | 1HGCR2F52GA100270; 1HGCR2F52GA198703 | 1HGCR2F52GA146892 | 1HGCR2F52GA161120 | 1HGCR2F52GA124214 | 1HGCR2F52GA162171; 1HGCR2F52GA109826; 1HGCR2F52GA197101 | 1HGCR2F52GA140669 | 1HGCR2F52GA124939 | 1HGCR2F52GA191959; 1HGCR2F52GA110989 | 1HGCR2F52GA113178; 1HGCR2F52GA135505 | 1HGCR2F52GA125931 | 1HGCR2F52GA148691 | 1HGCR2F52GA168956; 1HGCR2F52GA172392; 1HGCR2F52GA142292 | 1HGCR2F52GA149730; 1HGCR2F52GA123323 | 1HGCR2F52GA158413; 1HGCR2F52GA124326 | 1HGCR2F52GA136248; 1HGCR2F52GA100138 | 1HGCR2F52GA188494; 1HGCR2F52GA141000 | 1HGCR2F52GA142390 | 1HGCR2F52GA166334 | 1HGCR2F52GA124228; 1HGCR2F52GA156791 | 1HGCR2F52GA127694 | 1HGCR2F52GA118722; 1HGCR2F52GA187992 | 1HGCR2F52GA177009 | 1HGCR2F52GA136900 | 1HGCR2F52GA170402 | 1HGCR2F52GA120311; 1HGCR2F52GA146472 | 1HGCR2F52GA137707; 1HGCR2F52GA178192; 1HGCR2F52GA186132 | 1HGCR2F52GA175860 | 1HGCR2F52GA106246 | 1HGCR2F52GA181755 | 1HGCR2F52GA143443 | 1HGCR2F52GA144382 | 1HGCR2F52GA104139 | 1HGCR2F52GA196479; 1HGCR2F52GA143975; 1HGCR2F52GA157696 | 1HGCR2F52GA134449; 1HGCR2F52GA171582 | 1HGCR2F52GA136735

1HGCR2F52GA156306;

1HGCR2F52GA117358

; 1HGCR2F52GA179682 | 1HGCR2F52GA188933 | 1HGCR2F52GA126836 | 1HGCR2F52GA187779 | 1HGCR2F52GA199284; 1HGCR2F52GA147444

1HGCR2F52GA129803 | 1HGCR2F52GA131700 | 1HGCR2F52GA102407 | 1HGCR2F52GA113522; 1HGCR2F52GA167158 | 1HGCR2F52GA154149 | 1HGCR2F52GA108515; 1HGCR2F52GA125573 | 1HGCR2F52GA179195; 1HGCR2F52GA137593 | 1HGCR2F52GA101211 | 1HGCR2F52GA158251 | 1HGCR2F52GA161988 | 1HGCR2F52GA186888 | 1HGCR2F52GA108658; 1HGCR2F52GA131468; 1HGCR2F52GA183005; 1HGCR2F52GA171792 | 1HGCR2F52GA184655 |

1HGCR2F52GA105162

; 1HGCR2F52GA156841 | 1HGCR2F52GA127470; 1HGCR2F52GA149811; 1HGCR2F52GA173090 | 1HGCR2F52GA195221 | 1HGCR2F52GA128621 | 1HGCR2F52GA186082; 1HGCR2F52GA114685

1HGCR2F52GA170318 | 1HGCR2F52GA109776; 1HGCR2F52GA110006 | 1HGCR2F52GA192531 | 1HGCR2F52GA130952 | 1HGCR2F52GA137044 | 1HGCR2F52GA105050; 1HGCR2F52GA164275; 1HGCR2F52GA160985 | 1HGCR2F52GA141613 | 1HGCR2F52GA124598 | 1HGCR2F52GA138954

1HGCR2F52GA161540; 1HGCR2F52GA196241 | 1HGCR2F52GA124648

1HGCR2F52GA114184

1HGCR2F52GA185398 | 1HGCR2F52GA177060 | 1HGCR2F52GA198300; 1HGCR2F52GA176149; 1HGCR2F52GA146052

1HGCR2F52GA173607; 1HGCR2F52GA155012 | 1HGCR2F52GA120731; 1HGCR2F52GA199821 | 1HGCR2F52GA170299; 1HGCR2F52GA137724 | 1HGCR2F52GA111995 | 1HGCR2F52GA177902 | 1HGCR2F52GA128571

1HGCR2F52GA104741 | 1HGCR2F52GA169847 | 1HGCR2F52GA115139; 1HGCR2F52GA120874 | 1HGCR2F52GA193579; 1HGCR2F52GA119675 | 1HGCR2F52GA147251 | 1HGCR2F52GA102228 | 1HGCR2F52GA123368 | 1HGCR2F52GA197499 | 1HGCR2F52GA106750 | 1HGCR2F52GA169833 | 1HGCR2F52GA148819; 1HGCR2F52GA118431; 1HGCR2F52GA128814; 1HGCR2F52GA178290

1HGCR2F52GA159044 | 1HGCR2F52GA114038; 1HGCR2F52GA118221 | 1HGCR2F52GA148870

1HGCR2F52GA181139 | 1HGCR2F52GA186552; 1HGCR2F52GA157343 | 1HGCR2F52GA117859 | 1HGCR2F52GA184672 | 1HGCR2F52GA125606; 1HGCR2F52GA187765; 1HGCR2F52GA127744 | 1HGCR2F52GA107347 | 1HGCR2F52GA118929; 1HGCR2F52GA175230 | 1HGCR2F52GA120521; 1HGCR2F52GA168391; 1HGCR2F52GA186910 | 1HGCR2F52GA170626; 1HGCR2F52GA161408 | 1HGCR2F52GA196840 | 1HGCR2F52GA111866; 1HGCR2F52GA132314 |

1HGCR2F52GA163482

| 1HGCR2F52GA148769 | 1HGCR2F52GA125153; 1HGCR2F52GA181268 | 1HGCR2F52GA134385 | 1HGCR2F52GA107302 | 1HGCR2F52GA114931 | 1HGCR2F52GA114587 | 1HGCR2F52GA109227 | 1HGCR2F52GA189225 | 1HGCR2F52GA165216; 1HGCR2F52GA139960; 1HGCR2F52GA161294 | 1HGCR2F52GA137691 | 1HGCR2F52GA188348 | 1HGCR2F52GA136332 | 1HGCR2F52GA166186; 1HGCR2F52GA118445 | 1HGCR2F52GA136766 | 1HGCR2F52GA114315; 1HGCR2F52GA123810 | 1HGCR2F52GA134080

1HGCR2F52GA159402 | 1HGCR2F52GA141157; 1HGCR2F52GA199804; 1HGCR2F52GA136279 | 1HGCR2F52GA166706 | 1HGCR2F52GA151591; 1HGCR2F52GA124438 | 1HGCR2F52GA144138; 1HGCR2F52GA107266 | 1HGCR2F52GA123631 | 1HGCR2F52GA125637; 1HGCR2F52GA152532 | 1HGCR2F52GA196773; 1HGCR2F52GA191038 | 1HGCR2F52GA148903 | 1HGCR2F52GA126707 | 1HGCR2F52GA174398

1HGCR2F52GA171694 | 1HGCR2F52GA169007 | 1HGCR2F52GA166379 | 1HGCR2F52GA127985 | 1HGCR2F52GA108496 | 1HGCR2F52GA115383; 1HGCR2F52GA193226; 1HGCR2F52GA163675

1HGCR2F52GA170013 | 1HGCR2F52GA155608 | 1HGCR2F52GA102732 | 1HGCR2F52GA160341 | 1HGCR2F52GA141496 | 1HGCR2F52GA121619 | 1HGCR2F52GA198930 | 1HGCR2F52GA175342

1HGCR2F52GA191640; 1HGCR2F52GA181741 | 1HGCR2F52GA129414; 1HGCR2F52GA138453; 1HGCR2F52GA100821 | 1HGCR2F52GA100561 | 1HGCR2F52GA126741; 1HGCR2F52GA116159; 1HGCR2F52GA105713 | 1HGCR2F52GA120101; 1HGCR2F52GA157150; 1HGCR2F52GA179164 | 1HGCR2F52GA128358 | 1HGCR2F52GA185756 | 1HGCR2F52GA119935 | 1HGCR2F52GA184428 | 1HGCR2F52GA156144; 1HGCR2F52GA173039; 1HGCR2F52GA135472; 1HGCR2F52GA150067 | 1HGCR2F52GA156645 | 1HGCR2F52GA135939

1HGCR2F52GA147315 | 1HGCR2F52GA153227

1HGCR2F52GA166396 | 1HGCR2F52GA118767 | 1HGCR2F52GA143345 | 1HGCR2F52GA123841; 1HGCR2F52GA159822 | 1HGCR2F52GA192979 | 1HGCR2F52GA143054 | 1HGCR2F52GA160520 | 1HGCR2F52GA195347; 1HGCR2F52GA146584; 1HGCR2F52GA117862 | 1HGCR2F52GA122429 | 1HGCR2F52GA132720 | 1HGCR2F52GA106702 | 1HGCR2F52GA181528 | 1HGCR2F52GA139957 | 1HGCR2F52GA186972

1HGCR2F52GA109633 | 1HGCR2F52GA114783 | 1HGCR2F52GA189998

1HGCR2F52GA191170

1HGCR2F52GA132393; 1HGCR2F52GA193436; 1HGCR2F52GA100558 | 1HGCR2F52GA184798 | 1HGCR2F52GA137612; 1HGCR2F52GA155480 | 1HGCR2F52GA119840; 1HGCR2F52GA142387 | 1HGCR2F52GA139540 | 1HGCR2F52GA158735 | 1HGCR2F52GA112659; 1HGCR2F52GA133611; 1HGCR2F52GA153972 | 1HGCR2F52GA105825 | 1HGCR2F52GA131857; 1HGCR2F52GA182940 | 1HGCR2F52GA127095 | 1HGCR2F52GA111740 | 1HGCR2F52GA188320

1HGCR2F52GA177303; 1HGCR2F52GA111270; 1HGCR2F52GA189208 | 1HGCR2F52GA191928 | 1HGCR2F52GA183361 | 1HGCR2F52GA126304 | 1HGCR2F52GA173235 | 1HGCR2F52GA188480 | 1HGCR2F52GA197924 | 1HGCR2F52GA167872 | 1HGCR2F52GA181321 | 1HGCR2F52GA137092; 1HGCR2F52GA145225 | 1HGCR2F52GA143412; 1HGCR2F52GA161487 | 1HGCR2F52GA124391 | 1HGCR2F52GA160856 | 1HGCR2F52GA196059; 1HGCR2F52GA194361 | 1HGCR2F52GA125248 | 1HGCR2F52GA151851; 1HGCR2F52GA139232 | 1HGCR2F52GA167659 | 1HGCR2F52GA101824

1HGCR2F52GA196496; 1HGCR2F52GA194411 | 1HGCR2F52GA120292; 1HGCR2F52GA107512; 1HGCR2F52GA130983; 1HGCR2F52GA150215 | 1HGCR2F52GA173820 | 1HGCR2F52GA190777;

1HGCR2F52GA134709

; 1HGCR2F52GA170951; 1HGCR2F52GA171615; 1HGCR2F52GA135567

1HGCR2F52GA116064 | 1HGCR2F52GA159139 | 1HGCR2F52GA143829; 1HGCR2F52GA178077; 1HGCR2F52GA132507 | 1HGCR2F52GA179262 | 1HGCR2F52GA157469

1HGCR2F52GA164390 | 1HGCR2F52GA120017; 1HGCR2F52GA167130 | 1HGCR2F52GA148979

1HGCR2F52GA161019; 1HGCR2F52GA147167 | 1HGCR2F52GA140316 | 1HGCR2F52GA159920; 1HGCR2F52GA138887

1HGCR2F52GA161232; 1HGCR2F52GA151445; 1HGCR2F52GA162977 | 1HGCR2F52GA178967 | 1HGCR2F52GA124794 | 1HGCR2F52GA119997; 1HGCR2F52GA173476 | 1HGCR2F52GA154734 | 1HGCR2F52GA199060; 1HGCR2F52GA103511 | 1HGCR2F52GA197356; 1HGCR2F52GA138078 | 1HGCR2F52GA158265; 1HGCR2F52GA155639; 1HGCR2F52GA109700 | 1HGCR2F52GA168567; 1HGCR2F52GA191721 | 1HGCR2F52GA167290 | 1HGCR2F52GA155463 | 1HGCR2F52GA187359 | 1HGCR2F52GA129963 | 1HGCR2F52GA185837 | 1HGCR2F52GA112600 | 1HGCR2F52GA176779 | 1HGCR2F52GA116680; 1HGCR2F52GA111057; 1HGCR2F52GA133754; 1HGCR2F52GA170724 | 1HGCR2F52GA190830 | 1HGCR2F52GA128991; 1HGCR2F52GA137951 | 1HGCR2F52GA103279 | 1HGCR2F52GA103833 | 1HGCR2F52GA178371

1HGCR2F52GA184770; 1HGCR2F52GA157729 | 1HGCR2F52GA144821; 1HGCR2F52GA101998 | 1HGCR2F52GA101595; 1HGCR2F52GA105257; 1HGCR2F52GA121278 | 1HGCR2F52GA100396; 1HGCR2F52GA160534; 1HGCR2F52GA117098 | 1HGCR2F52GA100477 | 1HGCR2F52GA197275; 1HGCR2F52GA103296 | 1HGCR2F52GA185014; 1HGCR2F52GA124276

1HGCR2F52GA121426 | 1HGCR2F52GA162073 | 1HGCR2F52GA123337 | 1HGCR2F52GA145435 | 1HGCR2F52GA148741 | 1HGCR2F52GA112256 | 1HGCR2F52GA121796; 1HGCR2F52GA139215 | 1HGCR2F52GA104853; 1HGCR2F52GA168343

1HGCR2F52GA170979 | 1HGCR2F52GA125394; 1HGCR2F52GA138081; 1HGCR2F52GA105596 | 1HGCR2F52GA139022 | 1HGCR2F52GA157424 | 1HGCR2F52GA172831; 1HGCR2F52GA188138; 1HGCR2F52GA110622; 1HGCR2F52GA161974 | 1HGCR2F52GA182730; 1HGCR2F52GA194165 | 1HGCR2F52GA104254; 1HGCR2F52GA139487; 1HGCR2F52GA197289 | 1HGCR2F52GA113925 |

1HGCR2F52GA112953

; 1HGCR2F52GA109745 | 1HGCR2F52GA163305 | 1HGCR2F52GA159643 | 1HGCR2F52GA145502 | 1HGCR2F52GA119370 | 1HGCR2F52GA172067; 1HGCR2F52GA151039 | 1HGCR2F52GA182064 | 1HGCR2F52GA148884; 1HGCR2F52GA107509; 1HGCR2F52GA192366 | 1HGCR2F52GA174630; 1HGCR2F52GA153602 | 1HGCR2F52GA161134; 1HGCR2F52GA142051; 1HGCR2F52GA126061; 1HGCR2F52GA114444

1HGCR2F52GA174935 | 1HGCR2F52GA136640 | 1HGCR2F52GA145371 | 1HGCR2F52GA115268 | 1HGCR2F52GA142101 | 1HGCR2F52GA183781 | 1HGCR2F52GA115996 | 1HGCR2F52GA101290 | 1HGCR2F52GA121507; 1HGCR2F52GA130157 | 1HGCR2F52GA193548; 1HGCR2F52GA172800; 1HGCR2F52GA182291; 1HGCR2F52GA194487 | 1HGCR2F52GA144544 | 1HGCR2F52GA169170 | 1HGCR2F52GA188527 | 1HGCR2F52GA129722 | 1HGCR2F52GA191363 | 1HGCR2F52GA114945 | 1HGCR2F52GA193730; 1HGCR2F52GA167595 | 1HGCR2F52GA110099

1HGCR2F52GA128439

1HGCR2F52GA186700; 1HGCR2F52GA162431; 1HGCR2F52GA133012; 1HGCR2F52GA191637 | 1HGCR2F52GA145175; 1HGCR2F52GA129476; 1HGCR2F52GA101161 | 1HGCR2F52GA134838 | 1HGCR2F52GA135438 | 1HGCR2F52GA182386 | 1HGCR2F52GA139439; 1HGCR2F52GA179844 | 1HGCR2F52GA113083 | 1HGCR2F52GA125959 | 1HGCR2F52GA164244 | 1HGCR2F52GA136993 | 1HGCR2F52GA152787

1HGCR2F52GA123015 |

1HGCR2F52GA1160331HGCR2F52GA130692 | 1HGCR2F52GA148027 | 1HGCR2F52GA177155

1HGCR2F52GA143250 | 1HGCR2F52GA140929; 1HGCR2F52GA180444 | 1HGCR2F52GA182968; 1HGCR2F52GA104917 | 1HGCR2F52GA196689 | 1HGCR2F52GA105646; 1HGCR2F52GA196305 | 1HGCR2F52GA135813 | 1HGCR2F52GA186924 | 1HGCR2F52GA186843; 1HGCR2F52GA103590 | 1HGCR2F52GA175194; 1HGCR2F52GA138159 | 1HGCR2F52GA188785 | 1HGCR2F52GA158573; 1HGCR2F52GA159335 | 1HGCR2F52GA135522 | 1HGCR2F52GA105856; 1HGCR2F52GA113620

1HGCR2F52GA126108 | 1HGCR2F52GA155107 | 1HGCR2F52GA153891 | 1HGCR2F52GA183876 | 1HGCR2F52GA180234 | 1HGCR2F52GA158556 | 1HGCR2F52GA191671 | 1HGCR2F52GA137349

1HGCR2F52GA182145 | 1HGCR2F52GA134659 | 1HGCR2F52GA185885; 1HGCR2F52GA137898; 1HGCR2F52GA185806

1HGCR2F52GA110877 | 1HGCR2F52GA148660 | 1HGCR2F52GA180783 | 1HGCR2F52GA164423; 1HGCR2F52GA145323 | 1HGCR2F52GA167306 | 1HGCR2F52GA154507 | 1HGCR2F52GA183246; 1HGCR2F52GA149193; 1HGCR2F52GA146570 | 1HGCR2F52GA150196 | 1HGCR2F52GA182176; 1HGCR2F52GA179956 | 1HGCR2F52GA195851 |

1HGCR2F52GA171193

; 1HGCR2F52GA109504 | 1HGCR2F52GA130174; 1HGCR2F52GA189712 | 1HGCR2F52GA192190 | 1HGCR2F52GA168746; 1HGCR2F52GA164289 | 1HGCR2F52GA176314 | 1HGCR2F52GA169993 | 1HGCR2F52GA119756; 1HGCR2F52GA198510 | 1HGCR2F52GA181433 | 1HGCR2F52GA173140

1HGCR2F52GA122057 | 1HGCR2F52GA122978; 1HGCR2F52GA138498; 1HGCR2F52GA141403 | 1HGCR2F52GA131616

1HGCR2F52GA140638 | 1HGCR2F52GA140901 | 1HGCR2F52GA128697; 1HGCR2F52GA176166; 1HGCR2F52GA178600; 1HGCR2F52GA123029; 1HGCR2F52GA124844 | 1HGCR2F52GA177558; 1HGCR2F52GA110748 | 1HGCR2F52GA180170 | 1HGCR2F52GA120860 | 1HGCR2F52GA176670 | 1HGCR2F52GA187149; 1HGCR2F52GA184333; 1HGCR2F52GA164468; 1HGCR2F52GA154264 | 1HGCR2F52GA151137 | 1HGCR2F52GA169718; 1HGCR2F52GA186521 | 1HGCR2F52GA197468 | 1HGCR2F52GA198264; 1HGCR2F52GA121040 | 1HGCR2F52GA197017 | 1HGCR2F52GA136797 | 1HGCR2F52GA121927 | 1HGCR2F52GA134144 | 1HGCR2F52GA153194; 1HGCR2F52GA174420 | 1HGCR2F52GA143832; 1HGCR2F52GA129719 | 1HGCR2F52GA143801; 1HGCR2F52GA144172 | 1HGCR2F52GA115318 | 1HGCR2F52GA176538; 1HGCR2F52GA185272 | 1HGCR2F52GA171758 | 1HGCR2F52GA196949; 1HGCR2F52GA101340; 1HGCR2F52GA167399; 1HGCR2F52GA183666; 1HGCR2F52GA137156 | 1HGCR2F52GA188673; 1HGCR2F52GA115108 | 1HGCR2F52GA187264 | 1HGCR2F52GA133429 | 1HGCR2F52GA101273 | 1HGCR2F52GA123743 | 1HGCR2F52GA154538 | 1HGCR2F52GA158332 | 1HGCR2F52GA144270 | 1HGCR2F52GA152742 | 1HGCR2F52GA107736 | 1HGCR2F52GA140722; 1HGCR2F52GA137058 | 1HGCR2F52GA102858 | 1HGCR2F52GA147492 | 1HGCR2F52GA150974

1HGCR2F52GA144060 | 1HGCR2F52GA129896 | 1HGCR2F52GA115397; 1HGCR2F52GA114525; 1HGCR2F52GA138937 | 1HGCR2F52GA189399 | 1HGCR2F52GA127596 | 1HGCR2F52GA191069

1HGCR2F52GA132328;

1HGCR2F52GA150988

| 1HGCR2F52GA162378

1HGCR2F52GA105680

1HGCR2F52GA134290 | 1HGCR2F52GA182274 | 1HGCR2F52GA171890 | 1HGCR2F52GA175793; 1HGCR2F52GA113942; 1HGCR2F52GA110474 | 1HGCR2F52GA147220 | 1HGCR2F52GA131809; 1HGCR2F52GA133432 | 1HGCR2F52GA131387; 1HGCR2F52GA194666 | 1HGCR2F52GA198359 | 1HGCR2F52GA118090; 1HGCR2F52GA160498 | 1HGCR2F52GA109969 | 1HGCR2F52GA144236; 1HGCR2F52GA172523; 1HGCR2F52GA164230; 1HGCR2F52GA121376 | 1HGCR2F52GA131731; 1HGCR2F52GA132930; 1HGCR2F52GA188432

1HGCR2F52GA128862 | 1HGCR2F52GA166561; 1HGCR2F52GA198314 | 1HGCR2F52GA148254; 1HGCR2F52GA102469; 1HGCR2F52GA152269 | 1HGCR2F52GA120034 | 1HGCR2F52GA126321 | 1HGCR2F52GA189967; 1HGCR2F52GA164860 | 1HGCR2F52GA134628; 1HGCR2F52GA134757 | 1HGCR2F52GA143023 | 1HGCR2F52GA150313; 1HGCR2F52GA198135 | 1HGCR2F52GA168732; 1HGCR2F52GA128487; 1HGCR2F52GA183277 | 1HGCR2F52GA171436 | 1HGCR2F52GA182565; 1HGCR2F52GA173543 | 1HGCR2F52GA117733 |

1HGCR2F52GA160470

| 1HGCR2F52GA176734 | 1HGCR2F52GA190083 | 1HGCR2F52GA108790 | 1HGCR2F52GA178614; 1HGCR2F52GA138601 | 1HGCR2F52GA192982 | 1HGCR2F52GA153955; 1HGCR2F52GA187751 | 1HGCR2F52GA194392 | 1HGCR2F52GA101550 | 1HGCR2F52GA115240 | 1HGCR2F52GA185966 | 1HGCR2F52GA118381; 1HGCR2F52GA198118

1HGCR2F52GA185255 | 1HGCR2F52GA134094 | 1HGCR2F52GA182937; 1HGCR2F52GA141837 | 1HGCR2F52GA149856; 1HGCR2F52GA115870; 1HGCR2F52GA152627 | 1HGCR2F52GA138209; 1HGCR2F52GA118963 | 1HGCR2F52GA144253 | 1HGCR2F52GA181996; 1HGCR2F52GA119126 | 1HGCR2F52GA138257; 1HGCR2F52GA191573 | 1HGCR2F52GA114556 | 1HGCR2F52GA139053 | 1HGCR2F52GA183974

1HGCR2F52GA179777; 1HGCR2F52GA183487; 1HGCR2F52GA153213; 1HGCR2F52GA123483 | 1HGCR2F52GA146620 | 1HGCR2F52GA131860 | 1HGCR2F52GA145337; 1HGCR2F52GA110250; 1HGCR2F52GA118526 | 1HGCR2F52GA156046 | 1HGCR2F52GA133415 | 1HGCR2F52GA158704 | 1HGCR2F52GA187197; 1HGCR2F52GA114539; 1HGCR2F52GA119479; 1HGCR2F52GA161229 | 1HGCR2F52GA162669; 1HGCR2F52GA139327 | 1HGCR2F52GA114962 | 1HGCR2F52GA139716 | 1HGCR2F52GA188009; 1HGCR2F52GA193405; 1HGCR2F52GA145760 | 1HGCR2F52GA163658 | 1HGCR2F52GA190844 | 1HGCR2F52GA171274 | 1HGCR2F52GA178807 | 1HGCR2F52GA137240 | 1HGCR2F52GA197311 | 1HGCR2F52GA166155; 1HGCR2F52GA134662; 1HGCR2F52GA118218 | 1HGCR2F52GA159514; 1HGCR2F52GA116842; 1HGCR2F52GA166883 | 1HGCR2F52GA175843 | 1HGCR2F52GA190360; 1HGCR2F52GA171002 | 1HGCR2F52GA183554 | 1HGCR2F52GA183263 | 1HGCR2F52GA185367 | 1HGCR2F52GA119045 | 1HGCR2F52GA154393 | 1HGCR2F52GA153762 | 1HGCR2F52GA120518; 1HGCR2F52GA123144 | 1HGCR2F52GA175163 | 1HGCR2F52GA151395 | 1HGCR2F52GA163353; 1HGCR2F52GA169377 | 1HGCR2F52GA156211

1HGCR2F52GA191248; 1HGCR2F52GA176751 | 1HGCR2F52GA170934 | 1HGCR2F52GA133950

1HGCR2F52GA101158 | 1HGCR2F52GA172893 | 1HGCR2F52GA152062 | 1HGCR2F52GA157276; 1HGCR2F52GA165734; 1HGCR2F52GA102102 | 1HGCR2F52GA149968 | 1HGCR2F52GA176152

1HGCR2F52GA184025; 1HGCR2F52GA189581 | 1HGCR2F52GA136749 | 1HGCR2F52GA126688

1HGCR2F52GA114203 | 1HGCR2F52GA184915; 1HGCR2F52GA152224; 1HGCR2F52GA143071; 1HGCR2F52GA161036 | 1HGCR2F52GA141935 | 1HGCR2F52GA194716 | 1HGCR2F52GA137741 | 1HGCR2F52GA123449; 1HGCR2F52GA197485 | 1HGCR2F52GA160033; 1HGCR2F52GA100222; 1HGCR2F52GA138534 | 1HGCR2F52GA137500

1HGCR2F52GA175454; 1HGCR2F52GA199253

1HGCR2F52GA176832 | 1HGCR2F52GA106456 | 1HGCR2F52GA186180; 1HGCR2F52GA142079 | 1HGCR2F52GA199009 | 1HGCR2F52GA126481; 1HGCR2F52GA196143; 1HGCR2F52GA118204 | 1HGCR2F52GA136816 | 1HGCR2F52GA114668

1HGCR2F52GA129607; 1HGCR2F52GA125718 | 1HGCR2F52GA196661 | 1HGCR2F52GA196532 | 1HGCR2F52GA126223 | 1HGCR2F52GA145046; 1HGCR2F52GA107770 | 1HGCR2F52GA102164; 1HGCR2F52GA123452 | 1HGCR2F52GA146956 | 1HGCR2F52GA144947 | 1HGCR2F52GA119160 | 1HGCR2F52GA135990; 1HGCR2F52GA187670 | 1HGCR2F52GA163577; 1HGCR2F52GA193307 | 1HGCR2F52GA142177 | 1HGCR2F52GA178001 | 1HGCR2F52GA189273 | 1HGCR2F52GA155673; 1HGCR2F52GA131437 | 1HGCR2F52GA113357 | 1HGCR2F52GA158816 | 1HGCR2F52GA122947; 1HGCR2F52GA188172 | 1HGCR2F52GA116663 | 1HGCR2F52GA133527 | 1HGCR2F52GA170206 | 1HGCR2F52GA163059; 1HGCR2F52GA196207; 1HGCR2F52GA152398 | 1HGCR2F52GA139862 | 1HGCR2F52GA143510 | 1HGCR2F52GA191606 | 1HGCR2F52GA126156 | 1HGCR2F52GA170884 | 1HGCR2F52GA184574; 1HGCR2F52GA185840; 1HGCR2F52GA165751; 1HGCR2F52GA156676; 1HGCR2F52GA109146; 1HGCR2F52GA177818; 1HGCR2F52GA149162 | 1HGCR2F52GA156614; 1HGCR2F52GA125234; 1HGCR2F52GA164597 | 1HGCR2F52GA148268 | 1HGCR2F52GA169783 | 1HGCR2F52GA190598 | 1HGCR2F52GA112712 | 1HGCR2F52GA123967; 1HGCR2F52GA191377; 1HGCR2F52GA143474; 1HGCR2F52GA143006; 1HGCR2F52GA170996; 1HGCR2F52GA100494; 1HGCR2F52GA128330; 1HGCR2F52GA193145 | 1HGCR2F52GA179357; 1HGCR2F52GA136864 | 1HGCR2F52GA111771; 1HGCR2F52GA107400

1HGCR2F52GA168522 | 1HGCR2F52GA194621 | 1HGCR2F52GA164678; 1HGCR2F52GA159450; 1HGCR2F52GA196899 | 1HGCR2F52GA183926; 1HGCR2F52GA156693 | 1HGCR2F52GA132474 | 1HGCR2F52GA197647 | 1HGCR2F52GA125332; 1HGCR2F52GA114217 | 1HGCR2F52GA189290 | 1HGCR2F52GA194831 | 1HGCR2F52GA185563 | 1HGCR2F52GA145418 | 1HGCR2F52GA158203 | 1HGCR2F52GA183408

1HGCR2F52GA105744 | 1HGCR2F52GA113570; 1HGCR2F52GA177253 | 1HGCR2F52GA159304; 1HGCR2F52GA152501 | 1HGCR2F52GA114816 | 1HGCR2F52GA111186; 1HGCR2F52GA193050; 1HGCR2F52GA136038 | 1HGCR2F52GA194098 | 1HGCR2F52GA178404 | 1HGCR2F52GA194960 | 1HGCR2F52GA173963; 1HGCR2F52GA124472; 1HGCR2F52GA172151; 1HGCR2F52GA184087; 1HGCR2F52GA163840; 1HGCR2F52GA122625 | 1HGCR2F52GA181030; 1HGCR2F52GA140512; 1HGCR2F52GA116548; 1HGCR2F52GA118414 | 1HGCR2F52GA156970 | 1HGCR2F52GA144897

1HGCR2F52GA199267

1HGCR2F52GA119787; 1HGCR2F52GA151168; 1HGCR2F52GA160114; 1HGCR2F52GA195929; 1HGCR2F52GA181710; 1HGCR2F52GA181593 | 1HGCR2F52GA184073 | 1HGCR2F52GA183036

1HGCR2F52GA146147 | 1HGCR2F52GA108238; 1HGCR2F52GA171940 | 1HGCR2F52GA123550; 1HGCR2F52GA100382; 1HGCR2F52GA132703 | 1HGCR2F52GA112967 | 1HGCR2F52GA118655; 1HGCR2F52GA158931; 1HGCR2F52GA189645 | 1HGCR2F52GA184980; 1HGCR2F52GA128277 | 1HGCR2F52GA178032 | 1HGCR2F52GA114167; 1HGCR2F52GA156158 | 1HGCR2F52GA147993 | 1HGCR2F52GA152885; 1HGCR2F52GA155317 | 1HGCR2F52GA160422 | 1HGCR2F52GA183070

1HGCR2F52GA106280; 1HGCR2F52GA135519 |

1HGCR2F52GA1826151HGCR2F52GA160369; 1HGCR2F52GA178225 | 1HGCR2F52GA100852 | 1HGCR2F52GA142762; 1HGCR2F52GA172828 | 1HGCR2F52GA132538; 1HGCR2F52GA123080 | 1HGCR2F52GA129235; 1HGCR2F52GA132233; 1HGCR2F52GA177706 | 1HGCR2F52GA193503 | 1HGCR2F52GA151333 | 1HGCR2F52GA126870 | 1HGCR2F52GA187491 | 1HGCR2F52GA174689; 1HGCR2F52GA188334 | 1HGCR2F52GA184896 | 1HGCR2F52GA172747 | 1HGCR2F52GA193601 | 1HGCR2F52GA127856; 1HGCR2F52GA163515 | 1HGCR2F52GA124018; 1HGCR2F52GA179729 | 1HGCR2F52GA183019 | 1HGCR2F52GA108630 | 1HGCR2F52GA172635 | 1HGCR2F52GA102570 | 1HGCR2F52GA197308; 1HGCR2F52GA172750 | 1HGCR2F52GA145810 | 1HGCR2F52GA137335 | 1HGCR2F52GA197888 | 1HGCR2F52GA199172 | 1HGCR2F52GA113617; 1HGCR2F52GA119868; 1HGCR2F52GA194991 | 1HGCR2F52GA145757 | 1HGCR2F52GA115304 | 1HGCR2F52GA187037 | 1HGCR2F52GA121717

1HGCR2F52GA190374 | 1HGCR2F52GA110961; 1HGCR2F52GA127422

1HGCR2F52GA122575 | 1HGCR2F52GA164843; 1HGCR2F52GA146259; 1HGCR2F52GA160243 | 1HGCR2F52GA178368 | 1HGCR2F52GA146116 | 1HGCR2F52GA155270 | 1HGCR2F52GA185224 | 1HGCR2F52GA142499; 1HGCR2F52GA157116 |

1HGCR2F52GA170898

| 1HGCR2F52GA179472 | 1HGCR2F52GA153888 | 1HGCR2F52GA180492 | 1HGCR2F52GA100334; 1HGCR2F52GA142695 | 1HGCR2F52GA189614 | 1HGCR2F52GA144818; 1HGCR2F52GA164759; 1HGCR2F52GA119062 | 1HGCR2F52GA193033 | 1HGCR2F52GA113388 | 1HGCR2F52GA104626; 1HGCR2F52GA176703 | 1HGCR2F52GA124357; 1HGCR2F52GA156516 | 1HGCR2F52GA120549; 1HGCR2F52GA140171 | 1HGCR2F52GA185692;

1HGCR2F52GA155074

| 1HGCR2F52GA111964; 1HGCR2F52GA151185; 1HGCR2F52GA126125 | 1HGCR2F52GA112435 | 1HGCR2F52GA160226 | 1HGCR2F52GA138727; 1HGCR2F52GA159996; 1HGCR2F52GA106151; 1HGCR2F52GA179360 | 1HGCR2F52GA131924; 1HGCR2F52GA154619

1HGCR2F52GA130319 | 1HGCR2F52GA190181

1HGCR2F52GA123161 | 1HGCR2F52GA116579 | 1HGCR2F52GA168178 | 1HGCR2F52GA172294 | 1HGCR2F52GA192917; 1HGCR2F52GA170285 | 1HGCR2F52GA162235 | 1HGCR2F52GA173252; 1HGCR2F52GA133043 | 1HGCR2F52GA135147 | 1HGCR2F52GA179875; 1HGCR2F52GA183084; 1HGCR2F52GA130272 | 1HGCR2F52GA130885 | 1HGCR2F52GA174188; 1HGCR2F52GA188561; 1HGCR2F52GA131762

1HGCR2F52GA115559 | 1HGCR2F52GA186504; 1HGCR2F52GA146911; 1HGCR2F52GA133625 | 1HGCR2F52GA196885 | 1HGCR2F52GA122656 |

1HGCR2F52GA119496

; 1HGCR2F52GA120681

1HGCR2F52GA172036; 1HGCR2F52GA135374 | 1HGCR2F52GA192688 | 1HGCR2F52GA118591 | 1HGCR2F52GA113861; 1HGCR2F52GA174613 | 1HGCR2F52GA191072 | 1HGCR2F52GA148383 | 1HGCR2F52GA155429 | 1HGCR2F52GA108384 | 1HGCR2F52GA135035; 1HGCR2F52GA149288 | 1HGCR2F52GA121815; 1HGCR2F52GA145080 | 1HGCR2F52GA184686 | 1HGCR2F52GA104920; 1HGCR2F52GA131518; 1HGCR2F52GA115903

1HGCR2F52GA162154 | 1HGCR2F52GA187667 | 1HGCR2F52GA176894 | 1HGCR2F52GA129106; 1HGCR2F52GA156631 | 1HGCR2F52GA150117 | 1HGCR2F52GA140056 | 1HGCR2F52GA113374; 1HGCR2F52GA114251; 1HGCR2F52GA131907 | 1HGCR2F52GA170027; 1HGCR2F52GA130708 | 1HGCR2F52GA152417; 1HGCR2F52GA161277 | 1HGCR2F52GA194456; 1HGCR2F52GA112323 | 1HGCR2F52GA161246; 1HGCR2F52GA100401 | 1HGCR2F52GA104805 | 1HGCR2F52GA199818 | 1HGCR2F52GA125055 | 1HGCR2F52GA193887; 1HGCR2F52GA133253 | 1HGCR2F52GA187541 | 1HGCR2F52GA117957; 1HGCR2F52GA178743; 1HGCR2F52GA188530 | 1HGCR2F52GA122933 | 1HGCR2F52GA147962 | 1HGCR2F52GA154202 | 1HGCR2F52GA106313 | 1HGCR2F52GA157326

1HGCR2F52GA103282; 1HGCR2F52GA174675 | 1HGCR2F52GA135911

1HGCR2F52GA129316; 1HGCR2F52GA114265 | 1HGCR2F52GA108241 | 1HGCR2F52GA158315 | 1HGCR2F52GA186535 | 1HGCR2F52GA172859; 1HGCR2F52GA120163;

1HGCR2F52GA1969211HGCR2F52GA187507; 1HGCR2F52GA124505; 1HGCR2F52GA160128; 1HGCR2F52GA161067; 1HGCR2F52GA118719; 1HGCR2F52GA161926; 1HGCR2F52GA110300; 1HGCR2F52GA109440 | 1HGCR2F52GA135407; 1HGCR2F52GA123581; 1HGCR2F52GA116341 | 1HGCR2F52GA183652; 1HGCR2F52GA142132; 1HGCR2F52GA193209 | 1HGCR2F52GA189192 | 1HGCR2F52GA116758 | 1HGCR2F52GA154152; 1HGCR2F52GA129574 | 1HGCR2F52GA179794 | 1HGCR2F52GA173610; 1HGCR2F52GA121054 | 1HGCR2F52GA113875 | 1HGCR2F52GA181173; 1HGCR2F52GA181416 |

1HGCR2F52GA131020

| 1HGCR2F52GA122382; 1HGCR2F52GA128313; 1HGCR2F52GA151641; 1HGCR2F52GA146567; 1HGCR2F52GA142986 | 1HGCR2F52GA134984 | 1HGCR2F52GA126397 | 1HGCR2F52GA165023; 1HGCR2F52GA163644 | 1HGCR2F52GA144642 | 1HGCR2F52GA155821 |

1HGCR2F52GA134225

| 1HGCR2F52GA152241; 1HGCR2F52GA186339 | 1HGCR2F52GA112290; 1HGCR2F52GA128781 | 1HGCR2F52GA183151 | 1HGCR2F52GA154863 | 1HGCR2F52GA125590 | 1HGCR2F52GA169539 | 1HGCR2F52GA150828 | 1HGCR2F52GA152529; 1HGCR2F52GA195591; 1HGCR2F52GA108580 | 1HGCR2F52GA167080; 1HGCR2F52GA102889 | 1HGCR2F52GA140381 | 1HGCR2F52GA189144 | 1HGCR2F52GA105534; 1HGCR2F52GA178662 | 1HGCR2F52GA109647 | 1HGCR2F52GA123340 | 1HGCR2F52GA177012 | 1HGCR2F52GA198670 | 1HGCR2F52GA120325; 1HGCR2F52GA149971

1HGCR2F52GA136086; 1HGCR2F52GA151431; 1HGCR2F52GA169542

1HGCR2F52GA112418 | 1HGCR2F52GA193453; 1HGCR2F52GA116372 | 1HGCR2F52GA122107; 1HGCR2F52GA105338; 1HGCR2F52GA152790 | 1HGCR2F52GA156189 | 1HGCR2F52GA103248

1HGCR2F52GA197731; 1HGCR2F52GA144320 | 1HGCR2F52GA148853 | 1HGCR2F52GA163370

1HGCR2F52GA175924 | 1HGCR2F52GA167791; 1HGCR2F52GA144916 | 1HGCR2F52GA164017; 1HGCR2F52GA129039

1HGCR2F52GA197230 | 1HGCR2F52GA140767; 1HGCR2F52GA197762 | 1HGCR2F52GA174224;

1HGCR2F52GA114766

| 1HGCR2F52GA177348

1HGCR2F52GA103041; 1HGCR2F52GA150327; 1HGCR2F52GA171467;

1HGCR2F52GA166382

| 1HGCR2F52GA149503 | 1HGCR2F52GA155379 | 1HGCR2F52GA157648; 1HGCR2F52GA128036 | 1HGCR2F52GA180797

1HGCR2F52GA105422; 1HGCR2F52GA161215

1HGCR2F52GA181688 | 1HGCR2F52GA154653 | 1HGCR2F52GA191234 | 1HGCR2F52GA120969 | 1HGCR2F52GA116694 | 1HGCR2F52GA176796 | 1HGCR2F52GA157634; 1HGCR2F52GA184610 | 1HGCR2F52GA172716; 1HGCR2F52GA157438 | 1HGCR2F52GA151087; 1HGCR2F52GA147928 | 1HGCR2F52GA123225

1HGCR2F52GA108269 |

1HGCR2F52GA1153491HGCR2F52GA180251; 1HGCR2F52GA145743 | 1HGCR2F52GA184171

1HGCR2F52GA154524 | 1HGCR2F52GA149579 | 1HGCR2F52GA150523; 1HGCR2F52GA179780; 1HGCR2F52GA122320; 1HGCR2F52GA120356 | 1HGCR2F52GA158377; 1HGCR2F52GA190424; 1HGCR2F52GA178239 | 1HGCR2F52GA102262; 1HGCR2F52GA167788; 1HGCR2F52GA103329 | 1HGCR2F52GA106232 | 1HGCR2F52GA132183 | 1HGCR2F52GA133768 | 1HGCR2F52GA186227

1HGCR2F52GA189094; 1HGCR2F52GA109714 | 1HGCR2F52GA192058 | 1HGCR2F52GA157598; 1HGCR2F52GA108644; 1HGCR2F52GA192884; 1HGCR2F52GA150361 | 1HGCR2F52GA159237 | 1HGCR2F52GA190908; 1HGCR2F52GA145628 |

1HGCR2F52GA110880

| 1HGCR2F52GA136685 | 1HGCR2F52GA106800 | 1HGCR2F52GA120339; 1HGCR2F52GA195185; 1HGCR2F52GA117277; 1HGCR2F52GA103265 | 1HGCR2F52GA167094; 1HGCR2F52GA181397 | 1HGCR2F52GA137125 | 1HGCR2F52GA106988 | 1HGCR2F52GA111107; 1HGCR2F52GA198278; 1HGCR2F52GA186566 | 1HGCR2F52GA144723; 1HGCR2F52GA101581 | 1HGCR2F52GA172487; 1HGCR2F52GA164812 | 1HGCR2F52GA170092 | 1HGCR2F52GA164163; 1HGCR2F52GA152465 | 1HGCR2F52GA130093 | 1HGCR2F52GA157357 | 1HGCR2F52GA115464 | 1HGCR2F52GA181707 | 1HGCR2F52GA177978 | 1HGCR2F52GA102083 | 1HGCR2F52GA171811; 1HGCR2F52GA128005; 1HGCR2F52GA145032 | 1HGCR2F52GA177172; 1HGCR2F52GA183411 | 1HGCR2F52GA121703 | 1HGCR2F52GA166138 | 1HGCR2F52GA195431 | 1HGCR2F52GA195722; 1HGCR2F52GA181156 | 1HGCR2F52GA167841 | 1HGCR2F52GA133656 | 1HGCR2F52GA126691 | 1HGCR2F52GA190939; 1HGCR2F52GA145807 | 1HGCR2F52GA197020; 1HGCR2F52GA147573; 1HGCR2F52GA141076; 1HGCR2F52GA122060; 1HGCR2F52GA186695 | 1HGCR2F52GA142955; 1HGCR2F52GA141370; 1HGCR2F52GA182873 | 1HGCR2F52GA123306 | 1HGCR2F52GA115237; 1HGCR2F52GA183599 | 1HGCR2F52GA131504 | 1HGCR2F52GA113472; 1HGCR2F52GA132958 | 1HGCR2F52GA154801 | 1HGCR2F52GA105971 | 1HGCR2F52GA163823 | 1HGCR2F52GA190066; 1HGCR2F52GA172327 | 1HGCR2F52GA100706 | 1HGCR2F52GA122365; 1HGCR2F52GA162686 | 1HGCR2F52GA109955; 1HGCR2F52GA102343 | 1HGCR2F52GA177611; 1HGCR2F52GA101886; 1HGCR2F52GA157763 | 1HGCR2F52GA166415 | 1HGCR2F52GA111544 | 1HGCR2F52GA139005 | 1HGCR2F52GA180461 | 1HGCR2F52GA142504 | 1HGCR2F52GA115044; 1HGCR2F52GA147539; 1HGCR2F52GA130000 | 1HGCR2F52GA145242 | 1HGCR2F52GA119806 | 1HGCR2F52GA126349; 1HGCR2F52GA170545; 1HGCR2F52GA154832

1HGCR2F52GA166740 | 1HGCR2F52GA170223 | 1HGCR2F52GA152563; 1HGCR2F52GA107560 | 1HGCR2F52GA183604; 1HGCR2F52GA161375 | 1HGCR2F52GA183649 | 1HGCR2F52GA111009 | 1HGCR2F52GA115528; 1HGCR2F52GA125542; 1HGCR2F52GA140283 | 1HGCR2F52GA120180; 1HGCR2F52GA191105 | 1HGCR2F52GA108143 | 1HGCR2F52GA188222 | 1HGCR2F52GA102049 | 1HGCR2F52GA157889; 1HGCR2F52GA188544 | 1HGCR2F52GA193341; 1HGCR2F52GA152739; 1HGCR2F52GA124164 | 1HGCR2F52GA106683; 1HGCR2F52GA112628; 1HGCR2F52GA119353 | 1HGCR2F52GA154250 | 1HGCR2F52GA191122; 1HGCR2F52GA187894 | 1HGCR2F52GA172246; 1HGCR2F52GA124746 | 1HGCR2F52GA199799; 1HGCR2F52GA100043 | 1HGCR2F52GA173770 | 1HGCR2F52GA140235 | 1HGCR2F52GA176720 | 1HGCR2F52GA158184 | 1HGCR2F52GA158802; 1HGCR2F52GA158640; 1HGCR2F52GA154815; 1HGCR2F52GA120440

1HGCR2F52GA145211; 1HGCR2F52GA117313; 1HGCR2F52GA156922 | 1HGCR2F52GA145161 | 1HGCR2F52GA194523 | 1HGCR2F52GA187829; 1HGCR2F52GA189421 | 1HGCR2F52GA153454 | 1HGCR2F52GA121569; 1HGCR2F52GA172103 | 1HGCR2F52GA152837; 1HGCR2F52GA179097

1HGCR2F52GA104870; 1HGCR2F52GA128666 | 1HGCR2F52GA108983 | 1HGCR2F52GA165989 | 1HGCR2F52GA157780 | 1HGCR2F52GA194957; 1HGCR2F52GA123919; 1HGCR2F52GA151705; 1HGCR2F52GA130756 | 1HGCR2F52GA139683; 1HGCR2F52GA110510

1HGCR2F52GA118784 | 1HGCR2F52GA171081 | 1HGCR2F52GA178516 | 1HGCR2F52GA119093 | 1HGCR2F52GA140249; 1HGCR2F52GA153647; 1HGCR2F52GA139246 | 1HGCR2F52GA138260 | 1HGCR2F52GA100091

1HGCR2F52GA111043 | 1HGCR2F52GA158525 | 1HGCR2F52GA187782 | 1HGCR2F52GA194828; 1HGCR2F52GA146696 | 1HGCR2F52GA124195; 1HGCR2F52GA143460; 1HGCR2F52GA115738 | 1HGCR2F52GA160971; 1HGCR2F52GA167547; 1HGCR2F52GA147329 | 1HGCR2F52GA139506; 1HGCR2F52GA129171 | 1HGCR2F52GA130336 | 1HGCR2F52GA142115; 1HGCR2F52GA195686; 1HGCR2F52GA157990 | 1HGCR2F52GA165412 | 1HGCR2F52GA199897; 1HGCR2F52GA155737 | 1HGCR2F52GA109860 | 1HGCR2F52GA107414 | 1HGCR2F52GA150182; 1HGCR2F52GA140137; 1HGCR2F52GA112158 | 1HGCR2F52GA130269 | 1HGCR2F52GA102035

1HGCR2F52GA141482; 1HGCR2F52GA128411 |

1HGCR2F52GA123905

| 1HGCR2F52GA166852; 1HGCR2F52GA124178 | 1HGCR2F52GA184493 | 1HGCR2F52GA179066 | 1HGCR2F52GA144480 | 1HGCR2F52GA131180 | 1HGCR2F52GA152613 | 1HGCR2F52GA146357 | 1HGCR2F52GA118882 | 1HGCR2F52GA168200

1HGCR2F52GA172084; 1HGCR2F52GA185059 | 1HGCR2F52GA153017; 1HGCR2F52GA107672 | 1HGCR2F52GA132376; 1HGCR2F52GA107610

1HGCR2F52GA103556; 1HGCR2F52GA136783; 1HGCR2F52GA163191 | 1HGCR2F52GA162168 | 1HGCR2F52GA112466

1HGCR2F52GA162719 | 1HGCR2F52GA146066 | 1HGCR2F52GA120079 | 1HGCR2F52GA162770; 1HGCR2F52GA121345 | 1HGCR2F52GA165880 | 1HGCR2F52GA190388 |

1HGCR2F52GA149596

; 1HGCR2F52GA152952; 1HGCR2F52GA105694 | 1HGCR2F52GA108739; 1HGCR2F52GA155964 | 1HGCR2F52GA137965 | 1HGCR2F52GA118624

1HGCR2F52GA149145; 1HGCR2F52GA112399; 1HGCR2F52GA165331 | 1HGCR2F52GA154491 | 1HGCR2F52GA101791 | 1HGCR2F52GA193517 | 1HGCR2F52GA111169 | 1HGCR2F52GA165863

1HGCR2F52GA183067

1HGCR2F52GA157746; 1HGCR2F52GA193789; 1HGCR2F52GA133690

1HGCR2F52GA143930 |

1HGCR2F52GA154183

; 1HGCR2F52GA104576; 1HGCR2F52GA187684 | 1HGCR2F52GA181075; 1HGCR2F52GA133091; 1HGCR2F52GA124908 | 1HGCR2F52GA118347 | 1HGCR2F52GA175020 | 1HGCR2F52GA122804 | 1HGCR2F52GA148786 | 1HGCR2F52GA190889 | 1HGCR2F52GA172666; 1HGCR2F52GA157651 | 1HGCR2F52GA182257 | 1HGCR2F52GA181531

1HGCR2F52GA152448; 1HGCR2F52GA125735 | 1HGCR2F52GA122723 | 1HGCR2F52GA172652; 1HGCR2F52GA185868 | 1HGCR2F52GA124858; 1HGCR2F52GA116730 | 1HGCR2F52GA117215 | 1HGCR2F52GA132877; 1HGCR2F52GA107073; 1HGCR2F52GA152322 | 1HGCR2F52GA174448; 1HGCR2F52GA111396; 1HGCR2F52GA122351 | 1HGCR2F52GA129333 | 1HGCR2F52GA128568 | 1HGCR2F52GA194733 |

1HGCR2F52GA1227711HGCR2F52GA189810; 1HGCR2F52GA154023; 1HGCR2F52GA169461 | 1HGCR2F52GA183618; 1HGCR2F52GA171842 | 1HGCR2F52GA193808; 1HGCR2F52GA133124; 1HGCR2F52GA171548; 1HGCR2F52GA183621 | 1HGCR2F52GA189600 | 1HGCR2F52GA143894 | 1HGCR2F52GA144639 | 1HGCR2F52GA155785; 1HGCR2F52GA111110; 1HGCR2F52GA195915; 1HGCR2F52GA193243 | 1HGCR2F52GA104867 | 1HGCR2F52GA166401 | 1HGCR2F52GA180167 | 1HGCR2F52GA171744; 1HGCR2F52GA153082; 1HGCR2F52GA125900; 1HGCR2F52GA147377 | 1HGCR2F52GA160503

1HGCR2F52GA129459;

1HGCR2F52GA134502

| 1HGCR2F52GA141739 | 1HGCR2F52GA174384 | 1HGCR2F52GA164485 | 1HGCR2F52GA199334; 1HGCR2F52GA160579 | 1HGCR2F52GA140252; 1HGCR2F52GA104495; 1HGCR2F52GA170660 |

1HGCR2F52GA120664

| 1HGCR2F52GA148710 | 1HGCR2F52GA133298 | 1HGCR2F52GA161179 | 1HGCR2F52GA157178 | 1HGCR2F52GA111608; 1HGCR2F52GA158699 | 1HGCR2F52GA133009 | 1HGCR2F52GA196708; 1HGCR2F52GA161327 | 1HGCR2F52GA180556; 1HGCR2F52GA187569 | 1HGCR2F52GA105985 | 1HGCR2F52GA147086 | 1HGCR2F52GA194022 | 1HGCR2F52GA117845 | 1HGCR2F52GA168245; 1HGCR2F52GA168083; 1HGCR2F52GA148514

1HGCR2F52GA171498 | 1HGCR2F52GA128361 | 1HGCR2F52GA122995; 1HGCR2F52GA188575 | 1HGCR2F52GA155883 | 1HGCR2F52GA107588 |

1HGCR2F52GA190780

|

1HGCR2F52GA165877

| 1HGCR2F52GA113164 | 1HGCR2F52GA119739 | 1HGCR2F52GA162624 | 1HGCR2F52GA104612; 1HGCR2F52GA158217 | 1HGCR2F52GA116873 |

1HGCR2F52GA121829

; 1HGCR2F52GA100656 | 1HGCR2F52GA198099; 1HGCR2F52GA181562 | 1HGCR2F52GA111950 | 1HGCR2F52GA126884; 1HGCR2F52GA107896 | 1HGCR2F52GA191475; 1HGCR2F52GA111298 | 1HGCR2F52GA195042 | 1HGCR2F52GA140395 | 1HGCR2F52GA176068; 1HGCR2F52GA106540; 1HGCR2F52GA121538; 1HGCR2F52GA101208; 1HGCR2F52GA134242 | 1HGCR2F52GA177642; 1HGCR2F52GA116775 |

1HGCR2F52GA1458381HGCR2F52GA115531 | 1HGCR2F52GA150800 | 1HGCR2F52GA132555 | 1HGCR2F52GA178788 | 1HGCR2F52GA130532; 1HGCR2F52GA183201 | 1HGCR2F52GA108613 | 1HGCR2F52GA185420 | 1HGCR2F52GA143300 | 1HGCR2F52GA135214; 1HGCR2F52GA138873 | 1HGCR2F52GA163689 | 1HGCR2F52GA140266; 1HGCR2F52GA141210; 1HGCR2F52GA124522 | 1HGCR2F52GA126352 | 1HGCR2F52GA198541; 1HGCR2F52GA195235 | 1HGCR2F52GA102830 | 1HGCR2F52GA196997 | 1HGCR2F52GA156323; 1HGCR2F52GA151218

1HGCR2F52GA118994 | 1HGCR2F52GA194201; 1HGCR2F52GA124830 | 1HGCR2F52GA148559 | 1HGCR2F52GA137061 | 1HGCR2F52GA141109 | 1HGCR2F52GA180928 | 1HGCR2F52GA118543 | 1HGCR2F52GA113391 | 1HGCR2F52GA176975 | 1HGCR2F52GA120406 | 1HGCR2F52GA137948 | 1HGCR2F52GA138517 | 1HGCR2F52GA150506 | 1HGCR2F52GA156130 | 1HGCR2F52GA191993; 1HGCR2F52GA146827; 1HGCR2F52GA125461 | 1HGCR2F52GA147802 | 1HGCR2F52GA150554

1HGCR2F52GA146360 | 1HGCR2F52GA114024 | 1HGCR2F52GA144690 |

1HGCR2F52GA178161

| 1HGCR2F52GA162834 | 1HGCR2F52GA122317 | 1HGCR2F52GA137903

1HGCR2F52GA104304; 1HGCR2F52GA108336; 1HGCR2F52GA162221; 1HGCR2F52GA126576; 1HGCR2F52GA123290 | 1HGCR2F52GA192562; 1HGCR2F52GA136671 |

1HGCR2F52GA160663

; 1HGCR2F52GA118669 | 1HGCR2F52GA174921

1HGCR2F52GA141983 | 1HGCR2F52GA151204 | 1HGCR2F52GA192741; 1HGCR2F52GA135780; 1HGCR2F52GA162008 | 1HGCR2F52GA134063 | 1HGCR2F52GA112516 | 1HGCR2F52GA166494

1HGCR2F52GA154555 | 1HGCR2F52GA131342 | 1HGCR2F52GA149467 | 1HGCR2F52GA183182 | 1HGCR2F52GA133995

1HGCR2F52GA183778; 1HGCR2F52GA137710

1HGCR2F52GA143538; 1HGCR2F52GA122544 | 1HGCR2F52GA124133 | 1HGCR2F52GA194599 | 1HGCR2F52GA163272

1HGCR2F52GA139604

1HGCR2F52GA168407

; 1HGCR2F52GA171663; 1HGCR2F52GA166205

1HGCR2F52GA143202

1HGCR2F52GA138002; 1HGCR2F52GA186714 | 1HGCR2F52GA108840 | 1HGCR2F52GA169315; 1HGCR2F52GA120678; 1HGCR2F52GA166432 | 1HGCR2F52GA190813; 1HGCR2F52GA128537 | 1HGCR2F52GA179598; 1HGCR2F52GA167113 | 1HGCR2F52GA161389; 1HGCR2F52GA102438; 1HGCR2F52GA134547; 1HGCR2F52GA157956 | 1HGCR2F52GA152997; 1HGCR2F52GA150876; 1HGCR2F52GA155351 |

1HGCR2F52GA198815

| 1HGCR2F52GA143989; 1HGCR2F52GA136850 | 1HGCR2F52GA113696 | 1HGCR2F52GA194568 | 1HGCR2F52GA108529 | 1HGCR2F52GA138047; 1HGCR2F52GA167953 | 1HGCR2F52GA155110 | 1HGCR2F52GA136380; 1HGCR2F52GA195008; 1HGCR2F52GA100303; 1HGCR2F52GA170688 | 1HGCR2F52GA166110

1HGCR2F52GA141661; 1HGCR2F52GA180427; 1HGCR2F52GA199589; 1HGCR2F52GA176801

1HGCR2F52GA162218 | 1HGCR2F52GA105209 | 1HGCR2F52GA136508; 1HGCR2F52GA109342 | 1HGCR2F52GA195428 | 1HGCR2F52GA180654

1HGCR2F52GA176815 | 1HGCR2F52GA193212

1HGCR2F52GA177351; 1HGCR2F52GA117330; 1HGCR2F52GA156743 | 1HGCR2F52GA106974 | 1HGCR2F52GA107039 | 1HGCR2F52GA134578 | 1HGCR2F52GA119921 | 1HGCR2F52GA172621 | 1HGCR2F52GA189161 | 1HGCR2F52GA159268 | 1HGCR2F52GA133060 | 1HGCR2F52GA159674; 1HGCR2F52GA100897 | 1HGCR2F52GA129185; 1HGCR2F52GA167581; 1HGCR2F52GA106795 | 1HGCR2F52GA174692; 1HGCR2F52GA195879; 1HGCR2F52GA164731; 1HGCR2F52GA181979

1HGCR2F52GA117053; 1HGCR2F52GA104240 | 1HGCR2F52GA180122 | 1HGCR2F52GA136721 | 1HGCR2F52GA174353 | 1HGCR2F52GA159917 | 1HGCR2F52GA151655; 1HGCR2F52GA176572; 1HGCR2F52GA105288 | 1HGCR2F52GA172408

1HGCR2F52GA162767 | 1HGCR2F52GA130644; 1HGCR2F52GA110362 | 1HGCR2F52GA124486; 1HGCR2F52GA141160 | 1HGCR2F52GA132636 | 1HGCR2F52GA105176; 1HGCR2F52GA138226; 1HGCR2F52GA149677; 1HGCR2F52GA127940 | 1HGCR2F52GA190150; 1HGCR2F52GA103928 | 1HGCR2F52GA146780 | 1HGCR2F52GA148366; 1HGCR2F52GA116890 | 1HGCR2F52GA145015 | 1HGCR2F52GA135679 |

1HGCR2F52GA166513

| 1HGCR2F52GA101371 | 1HGCR2F52GA121264 | 1HGCR2F52GA144432 | 1HGCR2F52GA180458 | 1HGCR2F52GA187247 | 1HGCR2F52GA113794

1HGCR2F52GA139425 | 1HGCR2F52GA167886; 1HGCR2F52GA142941 | 1HGCR2F52GA168374; 1HGCR2F52GA194750 | 1HGCR2F52GA128974; 1HGCR2F52GA184249 | 1HGCR2F52GA127775; 1HGCR2F52GA172926; 1HGCR2F52GA132121; 1HGCR2F52GA191024 | 1HGCR2F52GA155527 | 1HGCR2F52GA137450

1HGCR2F52GA131678 | 1HGCR2F52GA169587 | 1HGCR2F52GA181836 | 1HGCR2F52GA135665; 1HGCR2F52GA141384; 1HGCR2F52GA190200 | 1HGCR2F52GA188513 | 1HGCR2F52GA112807

1HGCR2F52GA158363; 1HGCR2F52GA178287 | 1HGCR2F52GA114511; 1HGCR2F52GA195445 | 1HGCR2F52GA121281 | 1HGCR2F52GA130689 | 1HGCR2F52GA130868 | 1HGCR2F52GA149890; 1HGCR2F52GA120566

1HGCR2F52GA125430; 1HGCR2F52GA136542; 1HGCR2F52GA134032 | 1HGCR2F52GA114086 | 1HGCR2F52GA171016 | 1HGCR2F52GA117702; 1HGCR2F52GA164227 | 1HGCR2F52GA164471 | 1HGCR2F52GA182453 | 1HGCR2F52GA141224; 1HGCR2F52GA149534; 1HGCR2F52GA142552; 1HGCR2F52GA191542; 1HGCR2F52GA161313

1HGCR2F52GA150912 | 1HGCR2F52GA116405 | 1HGCR2F52GA157620; 1HGCR2F52GA166947; 1HGCR2F52GA177477 | 1HGCR2F52GA139733 | 1HGCR2F52GA112614 | 1HGCR2F52GA153261 | 1HGCR2F52GA184140 | 1HGCR2F52GA177897 | 1HGCR2F52GA170139 | 1HGCR2F52GA149047 | 1HGCR2F52GA126285 | 1HGCR2F52GA155902 | 1HGCR2F52GA190827 | 1HGCR2F52GA113455; 1HGCR2F52GA190603 | 1HGCR2F52GA111401 | 1HGCR2F52GA182582 | 1HGCR2F52GA116467 | 1HGCR2F52GA164261; 1HGCR2F52GA155365 | 1HGCR2F52GA175695 | 1HGCR2F52GA182081; 1HGCR2F52GA111799 | 1HGCR2F52GA187006 | 1HGCR2F52GA170111 | 1HGCR2F52GA103301 | 1HGCR2F52GA146858 | 1HGCR2F52GA138632; 1HGCR2F52GA159982; 1HGCR2F52GA116971 | 1HGCR2F52GA198233; 1HGCR2F52GA119854 | 1HGCR2F52GA196210; 1HGCR2F52GA165099 | 1HGCR2F52GA107722

1HGCR2F52GA145077; 1HGCR2F52GA181481; 1HGCR2F52GA138310 | 1HGCR2F52GA172280 | 1HGCR2F52GA128750 | 1HGCR2F52GA168293 | 1HGCR2F52GA192125; 1HGCR2F52GA123855 | 1HGCR2F52GA149453; 1HGCR2F52GA151414 | 1HGCR2F52GA125265 | 1HGCR2F52GA164096; 1HGCR2F52GA104562; 1HGCR2F52GA107140 | 1HGCR2F52GA130918; 1HGCR2F52GA189077

1HGCR2F52GA160758

1HGCR2F52GA163045 | 1HGCR2F52GA158492 | 1HGCR2F52GA189886 | 1HGCR2F52GA102987 | 1HGCR2F52GA116601; 1HGCR2F52GA130062 | 1HGCR2F52GA151378 | 1HGCR2F52GA156015; 1HGCR2F52GA192691; 1HGCR2F52GA183330 | 1HGCR2F52GA112211 | 1HGCR2F52GA189063; 1HGCR2F52GA170514 | 1HGCR2F52GA124889 | 1HGCR2F52GA148867 | 1HGCR2F52GA183232 | 1HGCR2F52GA150148 | 1HGCR2F52GA139196 | 1HGCR2F52GA104948 |

1HGCR2F52GA150084

| 1HGCR2F52GA169010 | 1HGCR2F52GA154331; 1HGCR2F52GA188804; 1HGCR2F52GA147153; 1HGCR2F52GA168150; 1HGCR2F52GA188088 | 1HGCR2F52GA103461 | 1HGCR2F52GA118770

1HGCR2F52GA118803; 1HGCR2F52GA148352 | 1HGCR2F52GA190259 | 1HGCR2F52GA109325 | 1HGCR2F52GA176555 | 1HGCR2F52GA155172 | 1HGCR2F52GA107221 | 1HGCR2F52GA170710 | 1HGCR2F52GA134936; 1HGCR2F52GA190567; 1HGCR2F52GA110197 | 1HGCR2F52GA165300 | 1HGCR2F52GA152045 | 1HGCR2F52GA191802 | 1HGCR2F52GA198782 | 1HGCR2F52GA130501

1HGCR2F52GA130580; 1HGCR2F52GA109728; 1HGCR2F52GA173588 | 1HGCR2F52GA100107 | 1HGCR2F52GA122334; 1HGCR2F52GA106375 | 1HGCR2F52GA194702 | 1HGCR2F52GA181206; 1HGCR2F52GA156578; 1HGCR2F52GA105548; 1HGCR2F52GA143958; 1HGCR2F52GA178886 | 1HGCR2F52GA143846; 1HGCR2F52GA110992 | 1HGCR2F52GA184302 | 1HGCR2F52GA185157; 1HGCR2F52GA100611 | 1HGCR2F52GA115481 | 1HGCR2F52GA102147 | 1HGCR2F52GA153826 | 1HGCR2F52GA120390 | 1HGCR2F52GA160467 | 1HGCR2F52GA140199 | 1HGCR2F52GA169802 | 1HGCR2F52GA175728 | 1HGCR2F52GA123046; 1HGCR2F52GA136153 |

1HGCR2F52GA121698

; 1HGCR2F52GA112726 | 1HGCR2F52GA129526 | 1HGCR2F52GA168147; 1HGCR2F52GA130675 | 1HGCR2F52GA143670 | 1HGCR2F52GA130577

1HGCR2F52GA171372 | 1HGCR2F52GA152921; 1HGCR2F52GA182047

1HGCR2F52GA132913 | 1HGCR2F52GA184011; 1HGCR2F52GA176281 | 1HGCR2F52GA117909; 1HGCR2F52GA133155 | 1HGCR2F52GA151817 | 1HGCR2F52GA134550 | 1HGCR2F52GA110443 | 1HGCR2F52GA163790 | 1HGCR2F52GA170156 | 1HGCR2F52GA103007 | 1HGCR2F52GA151588 | 1HGCR2F52GA134614 | 1HGCR2F52GA181514 | 1HGCR2F52GA104450 | 1HGCR2F52GA136895 | 1HGCR2F52GA177513

1HGCR2F52GA136329; 1HGCR2F52GA191444

1HGCR2F52GA110393 | 1HGCR2F52GA106666 | 1HGCR2F52GA188057 | 1HGCR2F52GA168228 | 1HGCR2F52GA188589; 1HGCR2F52GA184591 | 1HGCR2F52GA112760 | 1HGCR2F52GA166799; 1HGCR2F52GA184154 | 1HGCR2F52GA169279 | 1HGCR2F52GA198409; 1HGCR2F52GA145869 | 1HGCR2F52GA115111; 1HGCR2F52GA177138 | 1HGCR2F52GA141952; 1HGCR2F52GA140039 | 1HGCR2F52GA122866 | 1HGCR2F52GA106831 | 1HGCR2F52GA127288 | 1HGCR2F52GA167368 | 1HGCR2F52GA150263 | 1HGCR2F52GA197423 | 1HGCR2F52GA165524 | 1HGCR2F52GA147430 | 1HGCR2F52GA154586 | 1HGCR2F52GA174269 | 1HGCR2F52GA124827 | 1HGCR2F52GA167063 | 1HGCR2F52GA106909 | 1HGCR2F52GA198538 | 1HGCR2F52GA150747 | 1HGCR2F52GA128599 | 1HGCR2F52GA120972; 1HGCR2F52GA108563; 1HGCR2F52GA163711; 1HGCR2F52GA152031; 1HGCR2F52GA184641 | 1HGCR2F52GA127873; 1HGCR2F52GA132698 | 1HGCR2F52GA115299 | 1HGCR2F52GA163787 | 1HGCR2F52GA158833; 1HGCR2F52GA198863; 1HGCR2F52GA132006 | 1HGCR2F52GA160906 | 1HGCR2F52GA168164 | 1HGCR2F52GA112855 | 1HGCR2F52GA199107 | 1HGCR2F52GA113469 | 1HGCR2F52GA182632 | 1HGCR2F52GA118395

1HGCR2F52GA102892 | 1HGCR2F52GA131955 | 1HGCR2F52GA149842 | 1HGCR2F52GA122768 | 1HGCR2F52GA139795; 1HGCR2F52GA146732 | 1HGCR2F52GA152188; 1HGCR2F52GA197454 | 1HGCR2F52GA135455 | 1HGCR2F52GA108921

1HGCR2F52GA142423 | 1HGCR2F52GA102620 | 1HGCR2F52GA182243; 1HGCR2F52GA150487; 1HGCR2F52GA180850; 1HGCR2F52GA180010 | 1HGCR2F52GA100088 | 1HGCR2F52GA101094 | 1HGCR2F52GA179181 | 1HGCR2F52GA111382; 1HGCR2F52GA152157 | 1HGCR2F52GA128022 | 1HGCR2F52GA189855; 1HGCR2F52GA161800 | 1HGCR2F52GA187975; 1HGCR2F52GA122012 | 1HGCR2F52GA174787; 1HGCR2F52GA174319; 1HGCR2F52GA110636 | 1HGCR2F52GA123127; 1HGCR2F52GA125878 | 1HGCR2F52GA176104 | 1HGCR2F52GA195493 | 1HGCR2F52GA158167 | 1HGCR2F52GA188026 | 1HGCR2F52GA118557 | 1HGCR2F52GA111365 | 1HGCR2F52GA143524 | 1HGCR2F52GA136427 | 1HGCR2F52GA183697 | 1HGCR2F52GA182839 | 1HGCR2F52GA193761

1HGCR2F52GA104514

1HGCR2F52GA175762; 1HGCR2F52GA150697 | 1HGCR2F52GA154684 | 1HGCR2F52GA181464

1HGCR2F52GA168780; 1HGCR2F52GA106361 | 1HGCR2F52GA198121 | 1HGCR2F52GA143183 | 1HGCR2F52GA133074 | 1HGCR2F52GA104285 | 1HGCR2F52GA103878 | 1HGCR2F52GA104156 | 1HGCR2F52GA126867

1HGCR2F52GA111446 | 1HGCR2F52GA149792 | 1HGCR2F52GA174076; 1HGCR2F52GA130787 | 1HGCR2F52GA131132 | 1HGCR2F52GA122835 | 1HGCR2F52GA174207 | 1HGCR2F52GA131292 | 1HGCR2F52GA149601 | 1HGCR2F52GA142258 | 1HGCR2F52GA139943 | 1HGCR2F52GA198779 | 1HGCR2F52GA103217 | 1HGCR2F52GA144740; 1HGCR2F52GA128702; 1HGCR2F52GA133902; 1HGCR2F52GA156810; 1HGCR2F52GA107526; 1HGCR2F52GA110121; 1HGCR2F52GA104464; 1HGCR2F52GA148612; 1HGCR2F52GA101726 | 1HGCR2F52GA103170 | 1HGCR2F52GA131163 | 1HGCR2F52GA148576 | 1HGCR2F52GA139554; 1HGCR2F52GA159870 | 1HGCR2F52GA135391; 1HGCR2F52GA161117 | 1HGCR2F52GA112208; 1HGCR2F52GA194876 | 1HGCR2F52GA172618 | 1HGCR2F52GA170982 | 1HGCR2F52GA194862 | 1HGCR2F52GA189774; 1HGCR2F52GA162915 | 1HGCR2F52GA171632; 1HGCR2F52GA125377 | 1HGCR2F52GA149548 | 1HGCR2F52GA195980; 1HGCR2F52GA198944 | 1HGCR2F52GA199561 | 1HGCR2F52GA107493 | 1HGCR2F52GA127386 | 1HGCR2F52GA185451 | 1HGCR2F52GA121314 | 1HGCR2F52GA123922 | 1HGCR2F52GA152661; 1HGCR2F52GA117005 | 1HGCR2F52GA187331 | 1HGCR2F52GA169878 | 1HGCR2F52GA117554

1HGCR2F52GA111253 | 1HGCR2F52GA121779 | 1HGCR2F52GA190665 | 1HGCR2F52GA113293 | 1HGCR2F52GA174451 | 1HGCR2F52GA162798 | 1HGCR2F52GA137657 | 1HGCR2F52GA183148; 1HGCR2F52GA194358 | 1HGCR2F52GA150277 | 1HGCR2F52GA117523; 1HGCR2F52GA179004 | 1HGCR2F52GA133141; 1HGCR2F52GA154409 | 1HGCR2F52GA164762 | 1HGCR2F52GA195588; 1HGCR2F52GA144558 | 1HGCR2F52GA154670 | 1HGCR2F52GA169797 | 1HGCR2F52GA111981; 1HGCR2F52GA107333 | 1HGCR2F52GA144687 | 1HGCR2F52GA189984

1HGCR2F52GA152076; 1HGCR2F52GA104352 | 1HGCR2F52GA171856 | 1HGCR2F52GA151669; 1HGCR2F52GA163935 | 1HGCR2F52GA188690; 1HGCR2F52GA138095 | 1HGCR2F52GA115545 | 1HGCR2F52GA156659 | 1HGCR2F52GA132880 | 1HGCR2F52GA143751

1HGCR2F52GA179309 | 1HGCR2F52GA135844 | 1HGCR2F52GA195381 | 1HGCR2F52GA146083; 1HGCR2F52GA153065 | 1HGCR2F52GA132992 |

1HGCR2F52GA1172321HGCR2F52GA121720 | 1HGCR2F52GA181304; 1HGCR2F52GA184817 | 1HGCR2F52GA109924 | 1HGCR2F52GA112497; 1HGCR2F52GA181271 | 1HGCR2F52GA132765

1HGCR2F52GA147637; 1HGCR2F52GA120129 | 1HGCR2F52GA193369 | 1HGCR2F52GA113911 | 1HGCR2F52GA140588 | 1HGCR2F52GA196109; 1HGCR2F52GA100446 | 1HGCR2F52GA184476 | 1HGCR2F52GA118462; 1HGCR2F52GA113679 | 1HGCR2F52GA197132 | 1HGCR2F52GA158220; 1HGCR2F52GA105260

1HGCR2F52GA130661; 1HGCR2F52GA184879; 1HGCR2F52GA156080 | 1HGCR2F52GA168116; 1HGCR2F52GA147198 | 1HGCR2F52GA141773 | 1HGCR2F52GA187796 | 1HGCR2F52GA199835; 1HGCR2F52GA131535 | 1HGCR2F52GA122589; 1HGCR2F52GA170237 | 1HGCR2F52GA185711 | 1HGCR2F52GA157200 | 1HGCR2F52GA194943 | 1HGCR2F52GA136220; 1HGCR2F52GA123869 | 1HGCR2F52GA150781; 1HGCR2F52GA191413 | 1HGCR2F52GA133916; 1HGCR2F52GA138680; 1HGCR2F52GA172442; 1HGCR2F52GA174997; 1HGCR2F52GA198913 | 1HGCR2F52GA128506

1HGCR2F52GA166222 | 1HGCR2F52GA190438 | 1HGCR2F52GA184039 | 1HGCR2F52GA108465 | 1HGCR2F52GA112239 | 1HGCR2F52GA135875 | 1HGCR2F52GA108255 | 1HGCR2F52GA110572; 1HGCR2F52GA166429 | 1HGCR2F52GA181318 | 1HGCR2F52GA129638 | 1HGCR2F52GA118316 | 1HGCR2F52GA110314; 1HGCR2F52GA127355 | 1HGCR2F52GA127338; 1HGCR2F52GA119790; 1HGCR2F52GA124682 | 1HGCR2F52GA157603; 1HGCR2F52GA135018 | 1HGCR2F52GA133530; 1HGCR2F52GA112175 | 1HGCR2F52GA111933 | 1HGCR2F52GA149436 |

1HGCR2F52GA187815

; 1HGCR2F52GA198460 | 1HGCR2F52GA173266; 1HGCR2F52GA102875 | 1HGCR2F52GA163871 | 1HGCR2F52GA126965 | 1HGCR2F52GA114752 | 1HGCR2F52GA109213; 1HGCR2F52GA159965 | 1HGCR2F52GA109020; 1HGCR2F52GA143068; 1HGCR2F52GA100219; 1HGCR2F52GA197826 | 1HGCR2F52GA101256 | 1HGCR2F52GA153485; 1HGCR2F52GA196806

1HGCR2F52GA179732 | 1HGCR2F52GA104142; 1HGCR2F52GA102312 | 1HGCR2F52GA180198; 1HGCR2F52GA150229; 1HGCR2F52GA102701 | 1HGCR2F52GA180041 | 1HGCR2F52GA144494 | 1HGCR2F52GA150909 | 1HGCR2F52GA173736 | 1HGCR2F52GA123211; 1HGCR2F52GA143877 | 1HGCR2F52GA170741 | 1HGCR2F52GA108367 | 1HGCR2F52GA129090 | 1HGCR2F52GA109373; 1HGCR2F52GA111429 | 1HGCR2F52GA184607 | 1HGCR2F52GA147959

1HGCR2F52GA142857

| 1HGCR2F52GA149095; 1HGCR2F52GA105775 | 1HGCR2F52GA125945 | 1HGCR2F52GA137769 | 1HGCR2F52GA107395 | 1HGCR2F52GA197177

1HGCR2F52GA106439 | 1HGCR2F52GA120910; 1HGCR2F52GA144768 | 1HGCR2F52GA192299; 1HGCR2F52GA181867 | 1HGCR2F52GA196451 | 1HGCR2F52GA113746 | 1HGCR2F52GA159691 | 1HGCR2F52GA160212; 1HGCR2F52GA105789 | 1HGCR2F52GA111642; 1HGCR2F52GA143748; 1HGCR2F52GA196711

1HGCR2F52GA107090; 1HGCR2F52GA145953 | 1HGCR2F52GA114959; 1HGCR2F52GA114895; 1HGCR2F52GA150750; 1HGCR2F52GA157102 | 1HGCR2F52GA135777; 1HGCR2F52GA121457; 1HGCR2F52GA183747; 1HGCR2F52GA104397 | 1HGCR2F52GA142437 | 1HGCR2F52GA117022; 1HGCR2F52GA111415 | 1HGCR2F52GA196630; 1HGCR2F52GA144124 | 1HGCR2F52GA131499; 1HGCR2F52GA185935

1HGCR2F52GA188723 | 1HGCR2F52GA116937

1HGCR2F52GA199477; 1HGCR2F52GA119255 | 1HGCR2F52GA136119 | 1HGCR2F52GA139098; 1HGCR2F52GA188124 | 1HGCR2F52GA108000 | 1HGCR2F52GA148318; 1HGCR2F52GA161103 | 1HGCR2F52GA144737; 1HGCR2F52GA187328 | 1HGCR2F52GA179410 | 1HGCR2F52GA179973; 1HGCR2F52GA178905; 1HGCR2F52GA155687 | 1HGCR2F52GA186342 | 1HGCR2F52GA139537 | 1HGCR2F52GA197387; 1HGCR2F52GA128618 | 1HGCR2F52GA177964; 1HGCR2F52GA139473; 1HGCR2F52GA196420; 1HGCR2F52GA153504 | 1HGCR2F52GA195655 | 1HGCR2F52GA133365 | 1HGCR2F52GA186969; 1HGCR2F52GA112029 | 1HGCR2F52GA147122; 1HGCR2F52GA192061; 1HGCR2F52GA176605 | 1HGCR2F52GA188186 | 1HGCR2F52GA141417 | 1HGCR2F52GA103671 | 1HGCR2F52GA178242; 1HGCR2F52GA128263 | 1HGCR2F52GA151476; 1HGCR2F52GA126769 | 1HGCR2F52GA123838 | 1HGCR2F52GA143961 | 1HGCR2F52GA140445; 1HGCR2F52GA138467 | 1HGCR2F52GA184218; 1HGCR2F52GA102648 | 1HGCR2F52GA174014 | 1HGCR2F52GA197857 | 1HGCR2F52GA185515 | 1HGCR2F52GA150344 | 1HGCR2F52GA160968 | 1HGCR2F52GA186518 | 1HGCR2F52GA117019 | 1HGCR2F52GA172991 | 1HGCR2F52GA156063; 1HGCR2F52GA139148 | 1HGCR2F52GA113181 | 1HGCR2F52GA132460; 1HGCR2F52GA194800; 1HGCR2F52GA125914; 1HGCR2F52GA108031 | 1HGCR2F52GA108627; 1HGCR2F52GA134127; 1HGCR2F52GA100379; 1HGCR2F52GA123595 | 1HGCR2F52GA193565

1HGCR2F52GA112998; 1HGCR2F52GA149355 | 1HGCR2F52GA104481; 1HGCR2F52GA107591 | 1HGCR2F52GA147332 | 1HGCR2F52GA172781; 1HGCR2F52GA165202 | 1HGCR2F52GA138033 | 1HGCR2F52GA150439 | 1HGCR2F52GA160405; 1HGCR2F52GA199365 | 1HGCR2F52GA159934; 1HGCR2F52GA105212; 1HGCR2F52GA136587 | 1HGCR2F52GA185241 | 1HGCR2F52GA130241 | 1HGCR2F52GA155981 | 1HGCR2F52GA175583

1HGCR2F52GA125816

1HGCR2F52GA199687 | 1HGCR2F52GA185904 | 1HGCR2F52GA148478 | 1HGCR2F52GA194652 | 1HGCR2F52GA138744 | 1HGCR2F52GA187300; 1HGCR2F52GA171453; 1HGCR2F52GA198801 | 1HGCR2F52GA121023 | 1HGCR2F52GA148688 | 1HGCR2F52GA135469 | 1HGCR2F52GA108823; 1HGCR2F52GA198622

1HGCR2F52GA102052

1HGCR2F52GA169931 | 1HGCR2F52GA195512 | 1HGCR2F52GA165507; 1HGCR2F52GA157407 | 1HGCR2F52GA165460 | 1HGCR2F52GA100754; 1HGCR2F52GA151946 | 1HGCR2F52GA199186 | 1HGCR2F52GA164695; 1HGCR2F52GA168441 | 1HGCR2F52GA136346; 1HGCR2F52GA142020; 1HGCR2F52GA156032 | 1HGCR2F52GA179911; 1HGCR2F52GA174434 | 1HGCR2F52GA147265 | 1HGCR2F52GA196398; 1HGCR2F52GA195736 | 1HGCR2F52GA199415

1HGCR2F52GA157018 | 1HGCR2F52GA116968; 1HGCR2F52GA176443; 1HGCR2F52GA165619; 1HGCR2F52GA120471; 1HGCR2F52GA110894; 1HGCR2F52GA112273 | 1HGCR2F52GA143488 | 1HGCR2F52GA133592 | 1HGCR2F52GA151221 | 1HGCR2F52GA129798 | 1HGCR2F52GA178760 | 1HGCR2F52GA123404; 1HGCR2F52GA104691 | 1HGCR2F52GA163420 | 1HGCR2F52GA187734 | 1HGCR2F52GA190679 | 1HGCR2F52GA100012 | 1HGCR2F52GA189211; 1HGCR2F52GA197566; 1HGCR2F52GA120308; 1HGCR2F52GA132247 | 1HGCR2F52GA132071; 1HGCR2F52GA165409; 1HGCR2F52GA173512 | 1HGCR2F52GA127341;

1HGCR2F52GA133396

; 1HGCR2F52GA132832 | 1HGCR2F52GA143667; 1HGCR2F52GA144074; 1HGCR2F52GA122284 | 1HGCR2F52GA166107; 1HGCR2F52GA158427 | 1HGCR2F52GA143426

1HGCR2F52GA120082 | 1HGCR2F52GA138890 | 1HGCR2F52GA139179 | 1HGCR2F52GA189662 | 1HGCR2F52GA113780

1HGCR2F52GA141207; 1HGCR2F52GA127999; 1HGCR2F52GA162333 | 1HGCR2F52GA145919 |

1HGCR2F52GA118008

;

1HGCR2F52GA127842

; 1HGCR2F52GA108711 | 1HGCR2F52GA178354; 1HGCR2F52GA166818 | 1HGCR2F52GA141725 | 1HGCR2F52GA165006; 1HGCR2F52GA191511; 1HGCR2F52GA110703 | 1HGCR2F52GA123502

1HGCR2F52GA104772; 1HGCR2F52GA199155 | 1HGCR2F52GA170965 | 1HGCR2F52GA145841; 1HGCR2F52GA151526 | 1HGCR2F52GA110653; 1HGCR2F52GA118851; 1HGCR2F52GA147878 | 1HGCR2F52GA141031 | 1HGCR2F52GA104898 | 1HGCR2F52GA177785; 1HGCR2F52GA189368; 1HGCR2F52GA166916; 1HGCR2F52GA125251 | 1HGCR2F52GA160338 | 1HGCR2F52GA157214 | 1HGCR2F52GA169038 | 1HGCR2F52GA180069; 1HGCR2F52GA189905; 1HGCR2F52GA176510 | 1HGCR2F52GA137416 | 1HGCR2F52GA167175 | 1HGCR2F52GA193694; 1HGCR2F52GA129266 | 1HGCR2F52GA176328 | 1HGCR2F52GA132619; 1HGCR2F52GA196322 | 1HGCR2F52GA184252 | 1HGCR2F52GA171369; 1HGCR2F52GA134712 | 1HGCR2F52GA147864 | 1HGCR2F52GA182470 | 1HGCR2F52GA149338; 1HGCR2F52GA127629

1HGCR2F52GA127159 | 1HGCR2F52GA103699; 1HGCR2F52GA132040 | 1HGCR2F52GA114055 | 1HGCR2F52GA128375 | 1HGCR2F52GA195414 | 1HGCR2F52GA107705 | 1HGCR2F52GA188592 | 1HGCR2F52GA106327 | 1HGCR2F52GA177530 | 1HGCR2F52GA136962; 1HGCR2F52GA199298 | 1HGCR2F52GA147427 | 1HGCR2F52GA191556 | 1HGCR2F52GA120373 | 1HGCR2F52GA134337 | 1HGCR2F52GA177916 | 1HGCR2F52GA108207

1HGCR2F52GA152059

1HGCR2F52GA138355; 1HGCR2F52GA160839; 1HGCR2F52GA116999 | 1HGCR2F52GA150571; 1HGCR2F52GA194067; 1HGCR2F52GA147007 | 1HGCR2F52GA196675 | 1HGCR2F52GA148173 | 1HGCR2F52GA167631

1HGCR2F52GA156953; 1HGCR2F52GA145886 | 1HGCR2F52GA158461 | 1HGCR2F52GA171646 | 1HGCR2F52GA138114

1HGCR2F52GA164311; 1HGCR2F52GA195316 | 1HGCR2F52GA134175 | 1HGCR2F52GA130790 |

1HGCR2F52GA177950

| 1HGCR2F52GA120177 | 1HGCR2F52GA103637 | 1HGCR2F52GA163966 | 1HGCR2F52GA172313 | 1HGCR2F52GA145273

1HGCR2F52GA193372; 1HGCR2F52GA101984; 1HGCR2F52GA189919 | 1HGCR2F52GA173753; 1HGCR2F52GA113536; 1HGCR2F52GA181643 | 1HGCR2F52GA135276 | 1HGCR2F52GA150845

1HGCR2F52GA196966 | 1HGCR2F52GA176331; 1HGCR2F52GA196434 | 1HGCR2F52GA111222; 1HGCR2F52GA166866 | 1HGCR2F52GA129770 | 1HGCR2F52GA180086 | 1HGCR2F52GA124911; 1HGCR2F52GA144009; 1HGCR2F52GA107851 | 1HGCR2F52GA175387 | 1HGCR2F52GA106828 | 1HGCR2F52GA171260; 1HGCR2F52GA179312; 1HGCR2F52GA198958; 1HGCR2F52GA171923 | 1HGCR2F52GA127324; 1HGCR2F52GA150859; 1HGCR2F52GA180735 | 1HGCR2F52GA121488 | 1HGCR2F52GA104593 | 1HGCR2F52GA144446; 1HGCR2F52GA133205; 1HGCR2F52GA131129 | 1HGCR2F52GA151798

1HGCR2F52GA102066; 1HGCR2F52GA110068 | 1HGCR2F52GA199379; 1HGCR2F52GA166589; 1HGCR2F52GA102326 | 1HGCR2F52GA188365; 1HGCR2F52GA153745; 1HGCR2F52GA106229; 1HGCR2F52GA160775 | 1HGCR2F52GA108966 | 1HGCR2F52GA101919; 1HGCR2F52GA171825 | 1HGCR2F52GA157973; 1HGCR2F52GA124570 | 1HGCR2F52GA137397 | 1HGCR2F52GA166768; 1HGCR2F52GA136556 | 1HGCR2F52GA105808; 1HGCR2F52GA153440; 1HGCR2F52GA100074; 1HGCR2F52GA173283 | 1HGCR2F52GA140414; 1HGCR2F52GA189452 | 1HGCR2F52GA146536 | 1HGCR2F52GA156385 | 1HGCR2F52GA151896 | 1HGCR2F52GA179083; 1HGCR2F52GA188964; 1HGCR2F52GA131308 | 1HGCR2F52GA121197 | 1HGCR2F52GA165815; 1HGCR2F52GA157097 | 1HGCR2F52GA169492 | 1HGCR2F52GA102018; 1HGCR2F52GA118493 | 1HGCR2F52GA159867 | 1HGCR2F52GA199768; 1HGCR2F52GA165605 | 1HGCR2F52GA104349 | 1HGCR2F52GA111639 | 1HGCR2F52GA114606 | 1HGCR2F52GA141093; 1HGCR2F52GA111902 | 1HGCR2F52GA154362; 1HGCR2F52GA151834 | 1HGCR2F52GA164986 | 1HGCR2F52GA114119 | 1HGCR2F52GA179651 | 1HGCR2F52GA156127; 1HGCR2F52GA113147; 1HGCR2F52GA158105 | 1HGCR2F52GA130840

1HGCR2F52GA147945; 1HGCR2F52GA183537; 1HGCR2F52GA188270 | 1HGCR2F52GA100057 | 1HGCR2F52GA120700; 1HGCR2F52GA187068 | 1HGCR2F52GA130515 | 1HGCR2F52GA185871 | 1HGCR2F52GA113486 | 1HGCR2F52GA124150; 1HGCR2F52GA138811 | 1HGCR2F52GA111785 |

1HGCR2F52GA139182

| 1HGCR2F52GA185045

1HGCR2F52GA171808 | 1HGCR2F52GA171906 | 1HGCR2F52GA130594 | 1HGCR2F52GA127243; 1HGCR2F52GA163899 | 1HGCR2F52GA124231; 1HGCR2F52GA153423; 1HGCR2F52GA199608 | 1HGCR2F52GA140476; 1HGCR2F52GA115254 | 1HGCR2F52GA139778 | 1HGCR2F52GA100995 | 1HGCR2F52GA142745 | 1HGCR2F52GA199057 | 1HGCR2F52GA129302 | 1HGCR2F52GA140591 | 1HGCR2F52GA196272; 1HGCR2F52GA172733; 1HGCR2F52GA161344 | 1HGCR2F52GA168438 | 1HGCR2F52GA189256 | 1HGCR2F52GA146830 | 1HGCR2F52GA102441 | 1HGCR2F52GA106425 | 1HGCR2F52GA163742; 1HGCR2F52GA185529; 1HGCR2F52GA149291; 1HGCR2F52GA187961; 1HGCR2F52GA120194 | 1HGCR2F52GA124097 | 1HGCR2F52GA185658; 1HGCR2F52GA169654 | 1HGCR2F52GA190651 | 1HGCR2F52GA197437 | 1HGCR2F52GA138193 | 1HGCR2F52GA119773 | 1HGCR2F52GA148223; 1HGCR2F52GA138405 | 1HGCR2F52GA104545; 1HGCR2F52GA179536

1HGCR2F52GA136914 | 1HGCR2F52GA178273; 1HGCR2F52GA189628 | 1HGCR2F52GA102214 | 1HGCR2F52GA104111 | 1HGCR2F52GA145709; 1HGCR2F52GA176037 | 1HGCR2F52GA127825; 1HGCR2F52GA114508 | 1HGCR2F52GA177821; 1HGCR2F52GA155852 | 1HGCR2F52GA127467; 1HGCR2F52GA183196; 1HGCR2F52GA100737; 1HGCR2F52GA121667 | 1HGCR2F52GA185305 | 1HGCR2F52GA146164 | 1HGCR2F52GA195607; 1HGCR2F52GA159223 | 1HGCR2F52GA181125 | 1HGCR2F52GA108546 | 1HGCR2F52GA179391;

1HGCR2F52GA188852

| 1HGCR2F52GA160615 | 1HGCR2F52GA195994; 1HGCR2F52GA164647 | 1HGCR2F52GA115321 | 1HGCR2F52GA108577; 1HGCR2F52GA101516 | 1HGCR2F52GA154944 | 1HGCR2F52GA103606 | 1HGCR2F52GA134905; 1HGCR2F52GA110376; 1HGCR2F52GA155320 | 1HGCR2F52GA173428; 1HGCR2F52GA170920

1HGCR2F52GA131356 | 1HGCR2F52GA129347 | 1HGCR2F52GA186938 | 1HGCR2F52GA181187; 1HGCR2F52GA131759 | 1HGCR2F52GA175390;

1HGCR2F52GA105842

| 1HGCR2F52GA149999; 1HGCR2F52GA119417 | 1HGCR2F52GA161358 | 1HGCR2F52GA188981

1HGCR2F52GA185384 | 1HGCR2F52GA174403; 1HGCR2F52GA196546 | 1HGCR2F52GA100902; 1HGCR2F52GA196286 | 1HGCR2F52GA142700 | 1HGCR2F52GA155818; 1HGCR2F52GA145550 | 1HGCR2F52GA114332; 1HGCR2F52GA163465; 1HGCR2F52GA125380 | 1HGCR2F52GA181612; 1HGCR2F52GA173378 | 1HGCR2F52GA170397 | 1HGCR2F52GA181786 | 1HGCR2F52GA111818; 1HGCR2F52GA134371 | 1HGCR2F52GA172201 | 1HGCR2F52GA173591; 1HGCR2F52GA178306; 1HGCR2F52GA198376; 1HGCR2F52GA182680 | 1HGCR2F52GA146665; 1HGCR2F52GA146407 | 1HGCR2F52GA147041 | 1HGCR2F52GA194229 | 1HGCR2F52GA109597 | 1HGCR2F52GA146701 | 1HGCR2F52GA170173; 1HGCR2F52GA144706; 1HGCR2F52GA186664 | 1HGCR2F52GA154376 | 1HGCR2F52GA178824 | 1HGCR2F52GA116419 | 1HGCR2F52GA185742 | 1HGCR2F52GA132572 | 1HGCR2F52GA128523 | 1HGCR2F52GA191847 | 1HGCR2F52GA120275; 1HGCR2F52GA195705 | 1HGCR2F52GA168729 | 1HGCR2F52GA146035 | 1HGCR2F52GA186650 | 1HGCR2F52GA119952; 1HGCR2F52GA110507 | 1HGCR2F52GA154698

1HGCR2F52GA118106 | 1HGCR2F52GA168276 | 1HGCR2F52GA180475; 1HGCR2F52GA161828; 1HGCR2F52GA193002

1HGCR2F52GA163854 | 1HGCR2F52GA115951; 1HGCR2F52GA110538 | 1HGCR2F52GA137013; 1HGCR2F52GA100365; 1HGCR2F52GA185532 | 1HGCR2F52GA167984 | 1HGCR2F52GA137237 | 1HGCR2F52GA181299; 1HGCR2F52GA198572 | 1HGCR2F52GA159013 | 1HGCR2F52GA144334 | 1HGCR2F52GA191850 | 1HGCR2F52GA153616 | 1HGCR2F52GA118025

1HGCR2F52GA184977; 1HGCR2F52GA119238; 1HGCR2F52GA197471 | 1HGCR2F52GA139988 | 1HGCR2F52GA117781 | 1HGCR2F52GA176765 | 1HGCR2F52GA196952 | 1HGCR2F52GA102603 | 1HGCR2F52GA101872 | 1HGCR2F52GA165958; 1HGCR2F52GA109731 | 1HGCR2F52GA184851 | 1HGCR2F52GA166723 | 1HGCR2F52GA147055; 1HGCR2F52GA146133 | 1HGCR2F52GA193596 | 1HGCR2F52GA127033 | 1HGCR2F52GA115688 | 1HGCR2F52GA103945; 1HGCR2F52GA106618 | 1HGCR2F52GA129008 |

1HGCR2F52GA131597

| 1HGCR2F52GA155611 | 1HGCR2F52GA144186 | 1HGCR2F52GA162638; 1HGCR2F52GA103704 | 1HGCR2F52GA105436 | 1HGCR2F52GA126464

1HGCR2F52GA193081 | 1HGCR2F52GA134581; 1HGCR2F52GA158122; 1HGCR2F52GA173199 | 1HGCR2F52GA188169 | 1HGCR2F52GA114007 | 1HGCR2F52GA104318 |

1HGCR2F52GA115285

| 1HGCR2F52GA110278 | 1HGCR2F52GA184901; 1HGCR2F52GA188107 | 1HGCR2F52GA146004 | 1HGCR2F52GA139165

1HGCR2F52GA128778 | 1HGCR2F52GA142048; 1HGCR2F52GA160761 | 1HGCR2F52GA175051; 1HGCR2F52GA180976 | 1HGCR2F52GA108742 | 1HGCR2F52GA172943; 1HGCR2F52GA152935 | 1HGCR2F52GA138551 | 1HGCR2F52GA117134 | 1HGCR2F52GA151123

1HGCR2F52GA135231 | 1HGCR2F52GA169606 | 1HGCR2F52GA138971; 1HGCR2F52GA136377 | 1HGCR2F52GA195252 | 1HGCR2F52GA199446 | 1HGCR2F52GA172649 | 1HGCR2F52GA152918; 1HGCR2F52GA172439; 1HGCR2F52GA144365 | 1HGCR2F52GA134287 | 1HGCR2F52GA152630 | 1HGCR2F52GA103749 | 1HGCR2F52GA180959 | 1HGCR2F52GA122561 | 1HGCR2F52GA130658; 1HGCR2F52GA116727 |

1HGCR2F52GA130434

; 1HGCR2F52GA184736 | 1HGCR2F52GA197745; 1HGCR2F52GA108689; 1HGCR2F52GA111494 | 1HGCR2F52GA152286 | 1HGCR2F52GA166284 | 1HGCR2F52GA167855 | 1HGCR2F52GA136718 | 1HGCR2F52GA103413; 1HGCR2F52GA101869 | 1HGCR2F52GA103363 | 1HGCR2F52GA131471 | 1HGCR2F52GA112225; 1HGCR2F52GA189001 | 1HGCR2F52GA190729; 1HGCR2F52GA101855 | 1HGCR2F52GA185918 | 1HGCR2F52GA169086 | 1HGCR2F52GA103895

1HGCR2F52GA171596 | 1HGCR2F52GA118753; 1HGCR2F52GA183392; 1HGCR2F52GA140848 | 1HGCR2F52GA170531 | 1HGCR2F52GA130238 | 1HGCR2F52GA180833 | 1HGCR2F52GA164938 | 1HGCR2F52GA176782; 1HGCR2F52GA126819

1HGCR2F52GA138582; 1HGCR2F52GA121877 | 1HGCR2F52GA159383 | 1HGCR2F52GA159545 | 1HGCR2F52GA196319; 1HGCR2F52GA167693 | 1HGCR2F52GA115691; 1HGCR2F52GA163207; 1HGCR2F52GA142583 | 1HGCR2F52GA133513 | 1HGCR2F52GA195753; 1HGCR2F52GA178659; 1HGCR2F52GA104531 | 1HGCR2F52GA124469; 1HGCR2F52GA197860 | 1HGCR2F52GA164132; 1HGCR2F52GA115061 | 1HGCR2F52GA165040 | 1HGCR2F52GA111575; 1HGCR2F52GA181870 | 1HGCR2F52GA123421 | 1HGCR2F52GA184199 | 1HGCR2F52GA193677 | 1HGCR2F52GA117246 | 1HGCR2F52GA188768; 1HGCR2F52GA121622; 1HGCR2F52GA172814 | 1HGCR2F52GA179441; 1HGCR2F52GA126528 | 1HGCR2F52GA195574 | 1HGCR2F52GA190018; 1HGCR2F52GA146200 | 1HGCR2F52GA112869 | 1HGCR2F52GA125444

1HGCR2F52GA186583 |

1HGCR2F52GA112919

| 1HGCR2F52GA158752

1HGCR2F52GA149386 | 1HGCR2F52GA169699 | 1HGCR2F52GA153258; 1HGCR2F52GA129154 | 1HGCR2F52GA180752 | 1HGCR2F52GA146438 | 1HGCR2F52GA193940 | 1HGCR2F52GA175681 | 1HGCR2F52GA112547 | 1HGCR2F52GA152840; 1HGCR2F52GA141949; 1HGCR2F52GA141840; 1HGCR2F52GA181142 | 1HGCR2F52GA141451 | 1HGCR2F52GA182209 | 1HGCR2F52GA191220 | 1HGCR2F52GA144902 | 1HGCR2F52GA146343 | 1HGCR2F52GA155382 | 1HGCR2F52GA162607 | 1HGCR2F52GA101032; 1HGCR2F52GA182310 |

1HGCR2F52GA147783

| 1HGCR2F52GA124584 | 1HGCR2F52GA109129 | 1HGCR2F52GA102150 | 1HGCR2F52GA167564 | 1HGCR2F52GA134130 | 1HGCR2F52GA162316; 1HGCR2F52GA155933 | 1HGCR2F52GA105565 | 1HGCR2F52GA120342 | 1HGCR2F52GA110183 | 1HGCR2F52GA186633; 1HGCR2F52GA186163; 1HGCR2F52GA104996 | 1HGCR2F52GA194246; 1HGCR2F52GA122124; 1HGCR2F52GA174143 | 1HGCR2F52GA138307 | 1HGCR2F52GA157875

1HGCR2F52GA199947 | 1HGCR2F52GA135827; 1HGCR2F52GA193775 | 1HGCR2F52GA164325 | 1HGCR2F52GA127503 | 1HGCR2F52GA127579; 1HGCR2F52GA150070; 1HGCR2F52GA171128; 1HGCR2F52GA109437 | 1HGCR2F52GA196594 | 1HGCR2F52GA144222; 1HGCR2F52GA184865 | 1HGCR2F52GA178645; 1HGCR2F52GA124729 | 1HGCR2F52GA142793 | 1HGCR2F52GA107476 | 1HGCR2F52GA192903

1HGCR2F52GA128716 | 1HGCR2F52GA142163 | 1HGCR2F52GA145984 | 1HGCR2F52GA166625; 1HGCR2F52GA166558 | 1HGCR2F52GA105226

1HGCR2F52GA140719; 1HGCR2F52GA180038 | 1HGCR2F52GA137819 | 1HGCR2F52GA169881 | 1HGCR2F52GA132152 | 1HGCR2F52GA134743 | 1HGCR2F52GA102522

1HGCR2F52GA110328 | 1HGCR2F52GA198734

1HGCR2F52GA179830; 1HGCR2F52GA120146

1HGCR2F52GA193324; 1HGCR2F52GA178175; 1HGCR2F52GA118235 | 1HGCR2F52GA135357; 1HGCR2F52GA101323 | 1HGCR2F52GA198720; 1HGCR2F52GA137108 | 1HGCR2F52GA119627 | 1HGCR2F52GA162476; 1HGCR2F52GA193629; 1HGCR2F52GA113097 | 1HGCR2F52GA114170

1HGCR2F52GA133401 | 1HGCR2F52GA133835; 1HGCR2F52GA130207; 1HGCR2F52GA195963 | 1HGCR2F52GA173865 | 1HGCR2F52GA126089; 1HGCR2F52GA182226

1HGCR2F52GA135617 | 1HGCR2F52GA185482 | 1HGCR2F52GA135715 | 1HGCR2F52GA103119

1HGCR2F52GA161599 | 1HGCR2F52GA121958 | 1HGCR2F52GA130904 | 1HGCR2F52GA162543; 1HGCR2F52GA158542 | 1HGCR2F52GA158010

1HGCR2F52GA174109; 1HGCR2F52GA101953; 1HGCR2F52GA147413; 1HGCR2F52GA148982; 1HGCR2F52GA146214; 1HGCR2F52GA166754 | 1HGCR2F52GA150120 | 1HGCR2F52GA198345 | 1HGCR2F52GA186390; 1HGCR2F52GA106571; 1HGCR2F52GA168925 | 1HGCR2F52GA105243 | 1HGCR2F52GA194473 | 1HGCR2F52GA152479 | 1HGCR2F52GA158170 | 1HGCR2F52GA161473 | 1HGCR2F52GA171209

1HGCR2F52GA145144 | 1HGCR2F52GA105419; 1HGCR2F52GA149517 | 1HGCR2F52GA173929 | 1HGCR2F52GA132670 | 1HGCR2F52GA152191 | 1HGCR2F52GA190505 | 1HGCR2F52GA140798 | 1HGCR2F52GA167810 | 1HGCR2F52GA131969 | 1HGCR2F52GA169220; 1HGCR2F52GA136167 | 1HGCR2F52GA156905 | 1HGCR2F52GA110684 | 1HGCR2F52GA146309 | 1HGCR2F52GA124343 | 1HGCR2F52GA149405 | 1HGCR2F52GA167709; 1HGCR2F52GA172683 | 1HGCR2F52GA168598 | 1HGCR2F52GA143779 | 1HGCR2F52GA195297; 1HGCR2F52GA197390 | 1HGCR2F52GA173624 | 1HGCR2F52GA175874; 1HGCR2F52GA115741

1HGCR2F52GA155124; 1HGCR2F52GA148562 | 1HGCR2F52GA113116

1HGCR2F52GA186728; 1HGCR2F52GA195526; 1HGCR2F52GA113553 | 1HGCR2F52GA141594;

1HGCR2F52GA166317

| 1HGCR2F52GA178435; 1HGCR2F52GA160873 | 1HGCR2F52GA153342 | 1HGCR2F52GA195977

1HGCR2F52GA181092; 1HGCR2F52GA131843

1HGCR2F52GA144057 | 1HGCR2F52GA169735 | 1HGCR2F52GA158928; 1HGCR2F52GA198362 | 1HGCR2F52GA130224 | 1HGCR2F52GA180279; 1HGCR2F52GA124620 | 1HGCR2F52GA149906 | 1HGCR2F52GA124066 | 1HGCR2F52GA102021; 1HGCR2F52GA106506 | 1HGCR2F52GA116324 | 1HGCR2F52GA195204 | 1HGCR2F52GA146634 | 1HGCR2F52GA185126 | 1HGCR2F52GA116534 | 1HGCR2F52GA102651 |

1HGCR2F52GA168052

| 1HGCR2F52GA125282 | 1HGCR2F52GA168875 | 1HGCR2F52GA114850 | 1HGCR2F52GA191752 | 1HGCR2F52GA177527 |

1HGCR2F52GA149985

; 1HGCR2F52GA190861 | 1HGCR2F52GA136301; 1HGCR2F52GA161909 | 1HGCR2F52GA121653 | 1HGCR2F52GA106845 | 1HGCR2F52GA183571; 1HGCR2F52GA187524; 1HGCR2F52GA111379

1HGCR2F52GA172697; 1HGCR2F52GA183229; 1HGCR2F52GA178712 | 1HGCR2F52GA149713; 1HGCR2F52GA123712 | 1HGCR2F52GA122706; 1HGCR2F52GA143619; 1HGCR2F52GA107803;

1HGCR2F52GA100267

; 1HGCR2F52GA129221 | 1HGCR2F52GA144219 | 1HGCR2F52GA154717

1HGCR2F52GA144205 |

1HGCR2F52GA142938

| 1HGCR2F52GA191945; 1HGCR2F52GA103072;

1HGCR2F52GA1534711HGCR2F52GA168682 | 1HGCR2F52GA196739 | 1HGCR2F52GA187636 | 1HGCR2F52GA113245; 1HGCR2F52GA128747 | 1HGCR2F52GA157715 | 1HGCR2F52GA161053 | 1HGCR2F52GA181349 | 1HGCR2F52GA124567 | 1HGCR2F52GA194103 | 1HGCR2F52GA165152 | 1HGCR2F52GA136881; 1HGCR2F52GA131017 | 1HGCR2F52GA103234 | 1HGCR2F52GA120650; 1HGCR2F52GA180623 | 1HGCR2F52GA155205 | 1HGCR2F52GA106134 | 1HGCR2F52GA184395; 1HGCR2F52GA122558 | 1HGCR2F52GA114475 | 1HGCR2F52GA190133 | 1HGCR2F52GA190584 | 1HGCR2F52GA154829 | 1HGCR2F52GA186034 | 1HGCR2F52GA163806; 1HGCR2F52GA197065 | 1HGCR2F52GA159349 | 1HGCR2F52GA162011 | 1HGCR2F52GA168987

1HGCR2F52GA189631; 1HGCR2F52GA155723 |

1HGCR2F52GA145130

| 1HGCR2F52GA180671 | 1HGCR2F52GA121961 | 1HGCR2F52GA169136; 1HGCR2F52GA133348 | 1HGCR2F52GA112077; 1HGCR2F52GA134340 | 1HGCR2F52GA157679; 1HGCR2F52GA194215; 1HGCR2F52GA162249; 1HGCR2F52GA174899

1HGCR2F52GA177947 | 1HGCR2F52GA117893 | 1HGCR2F52GA114590; 1HGCR2F52GA175714; 1HGCR2F52GA132815 | 1HGCR2F52GA161778; 1HGCR2F52GA152823 | 1HGCR2F52GA199480 | 1HGCR2F52GA194148 | 1HGCR2F52GA132118 | 1HGCR2F52GA189189 | 1HGCR2F52GA184803; 1HGCR2F52GA111916 | 1HGCR2F52GA101838 | 1HGCR2F52GA142485; 1HGCR2F52GA140297 | 1HGCR2F52GA106344 | 1HGCR2F52GA123998 | 1HGCR2F52GA142907; 1HGCR2F52GA133933 | 1HGCR2F52GA146228 | 1HGCR2F52GA113259 | 1HGCR2F52GA109941; 1HGCR2F52GA134998;

1HGCR2F52GA145936

| 1HGCR2F52GA164258; 1HGCR2F52GA142342;

1HGCR2F52GA141563

; 1HGCR2F52GA144804 | 1HGCR2F52GA196790; 1HGCR2F52GA101743 |

1HGCR2F52GA172358

; 1HGCR2F52GA155432 | 1HGCR2F52GA123077 | 1HGCR2F52GA186941 | 1HGCR2F52GA125511 | 1HGCR2F52GA132295

1HGCR2F52GA179133 | 1HGCR2F52GA156550; 1HGCR2F52GA116145 | 1HGCR2F52GA120289; 1HGCR2F52GA119594 | 1HGCR2F52GA141515 |

1HGCR2F52GA171713

; 1HGCR2F52GA177401; 1HGCR2F52GA118610 | 1HGCR2F52GA167998 | 1HGCR2F52GA142891; 1HGCR2F52GA194182; 1HGCR2F52GA129817 | 1HGCR2F52GA124116; 1HGCR2F52GA111303; 1HGCR2F52GA137853 | 1HGCR2F52GA182789 | 1HGCR2F52GA187703 | 1HGCR2F52GA171257 | 1HGCR2F52GA179505 | 1HGCR2F52GA168519; 1HGCR2F52GA140025 | 1HGCR2F52GA177415 | 1HGCR2F52GA159853 | 1HGCR2F52GA149324 | 1HGCR2F52GA113424 | 1HGCR2F52GA130109

1HGCR2F52GA186213 | 1HGCR2F52GA138565; 1HGCR2F52GA139649 | 1HGCR2F52GA116257 | 1HGCR2F52GA100530 | 1HGCR2F52GA137139

1HGCR2F52GA145368 | 1HGCR2F52GA149016 | 1HGCR2F52GA188625 | 1HGCR2F52GA123032; 1HGCR2F52GA144883 | 1HGCR2F52GA123273 | 1HGCR2F52GA141112 | 1HGCR2F52GA138386; 1HGCR2F52GA118896 | 1HGCR2F52GA137187

1HGCR2F52GA162901 | 1HGCR2F52GA180802 | 1HGCR2F52GA118798; 1HGCR2F52GA133589

1HGCR2F52GA167578;

1HGCR2F52GA165801

; 1HGCR2F52GA135262 | 1HGCR2F52GA197373; 1HGCR2F52GA108725 | 1HGCR2F52GA161747; 1HGCR2F52GA129669; 1HGCR2F52GA129901 | 1HGCR2F52GA158864

1HGCR2F52GA145855; 1HGCR2F52GA161537 | 1HGCR2F52GA145516 | 1HGCR2F52GA138212

1HGCR2F52GA102567; 1HGCR2F52GA177088; 1HGCR2F52GA122480 | 1HGCR2F52GA112970; 1HGCR2F52GA185286 | 1HGCR2F52GA198717 | 1HGCR2F52GA100981 | 1HGCR2F52GA153079; 1HGCR2F52GA106554 | 1HGCR2F52GA104416 | 1HGCR2F52GA103976; 1HGCR2F52GA192853 | 1HGCR2F52GA110930; 1HGCR2F52GA118509; 1HGCR2F52GA129462; 1HGCR2F52GA111513 | 1HGCR2F52GA172215

1HGCR2F52GA169671; 1HGCR2F52GA120096; 1HGCR2F52GA157360 | 1HGCR2F52GA187653 | 1HGCR2F52GA118011 | 1HGCR2F52GA150134; 1HGCR2F52GA191489

1HGCR2F52GA175096 | 1HGCR2F52GA188382; 1HGCR2F52GA113438 | 1HGCR2F52GA107719 | 1HGCR2F52GA159285 | 1HGCR2F52GA103640 | 1HGCR2F52GA173218 | 1HGCR2F52GA161022 | 1HGCR2F52GA119577 | 1HGCR2F52GA118428; 1HGCR2F52GA112032; 1HGCR2F52GA175986; 1HGCR2F52GA169167 | 1HGCR2F52GA168133; 1HGCR2F52GA189158; 1HGCR2F52GA183442 | 1HGCR2F52GA165054 | 1HGCR2F52GA183683 | 1HGCR2F52GA117280 | 1HGCR2F52GA171047; 1HGCR2F52GA166009 | 1HGCR2F52GA131275 | 1HGCR2F52GA163028 | 1HGCR2F52GA138288 | 1HGCR2F52GA125024 | 1HGCR2F52GA102133 | 1HGCR2F52GA107283; 1HGCR2F52GA142065 | 1HGCR2F52GA134418 | 1HGCR2F52GA110541 | 1HGCR2F52GA161196 | 1HGCR2F52GA191167

1HGCR2F52GA152093; 1HGCR2F52GA109843 | 1HGCR2F52GA194425 | 1HGCR2F52GA170075 | 1HGCR2F52GA184381; 1HGCR2F52GA169203 | 1HGCR2F52GA180816

1HGCR2F52GA150568 | 1HGCR2F52GA120907 | 1HGCR2F52GA115562; 1HGCR2F52GA163286 | 1HGCR2F52GA138064

1HGCR2F52GA103122; 1HGCR2F52GA164213 | 1HGCR2F52GA199222 | 1HGCR2F52GA176653 | 1HGCR2F52GA162946 | 1HGCR2F52GA157911 | 1HGCR2F52GA177723 | 1HGCR2F52GA127887 | 1HGCR2F52GA106294

1HGCR2F52GA161201 | 1HGCR2F52GA131146 | 1HGCR2F52GA188446; 1HGCR2F52GA194439 | 1HGCR2F52GA168777

1HGCR2F52GA152868; 1HGCR2F52GA158749

1HGCR2F52GA130353; 1HGCR2F52GA151610 | 1HGCR2F52GA156077 | 1HGCR2F52GA154085; 1HGCR2F52GA125962; 1HGCR2F52GA166592; 1HGCR2F52GA120955 | 1HGCR2F52GA193162 | 1HGCR2F52GA192285; 1HGCR2F52GA193310 | 1HGCR2F52GA159447 | 1HGCR2F52GA174711 | 1HGCR2F52GA112502; 1HGCR2F52GA180945 | 1HGCR2F52GA124102; 1HGCR2F52GA109132 | 1HGCR2F52GA191962 | 1HGCR2F52GA187989 | 1HGCR2F52GA158153 | 1HGCR2F52GA135245 | 1HGCR2F52GA151865

1HGCR2F52GA194974 | 1HGCR2F52GA169041 | 1HGCR2F52GA123516;

1HGCR2F52GA121734

; 1HGCR2F52GA134595 | 1HGCR2F52GA102097; 1HGCR2F52GA181948 | 1HGCR2F52GA179469 | 1HGCR2F52GA101287; 1HGCR2F52GA102715; 1HGCR2F52GA148609

1HGCR2F52GA197048; 1HGCR2F52GA161893 | 1HGCR2F52GA133284; 1HGCR2F52GA177317

1HGCR2F52GA118171; 1HGCR2F52GA159576 | 1HGCR2F52GA174529 | 1HGCR2F52GA166057; 1HGCR2F52GA121443 | 1HGCR2F52GA160601 | 1HGCR2F52GA196403 | 1HGCR2F52GA103377; 1HGCR2F52GA170349; 1HGCR2F52GA168424 | 1HGCR2F52GA123385 | 1HGCR2F52GA180329

1HGCR2F52GA148917; 1HGCR2F52GA191735; 1HGCR2F52GA138694; 1HGCR2F52GA128490 | 1HGCR2F52GA169864; 1HGCR2F52GA134631 | 1HGCR2F52GA121524 | 1HGCR2F52GA141143 | 1HGCR2F52GA168679; 1HGCR2F52GA100804 | 1HGCR2F52GA184462; 1HGCR2F52GA162722 | 1HGCR2F52GA148142; 1HGCR2F52GA113312

1HGCR2F52GA115416 | 1HGCR2F52GA174577 | 1HGCR2F52GA143944 | 1HGCR2F52GA146410 | 1HGCR2F52GA179519; 1HGCR2F52GA190486 | 1HGCR2F52GA138324

1HGCR2F52GA130188 | 1HGCR2F52GA135200 | 1HGCR2F52GA118154 | 1HGCR2F52GA163126; 1HGCR2F52GA135360 | 1HGCR2F52GA152806; 1HGCR2F52GA131986 | 1HGCR2F52GA119630

1HGCR2F52GA181920 | 1HGCR2F52GA172778; 1HGCR2F52GA175311; 1HGCR2F52GA142356 | 1HGCR2F52GA104108; 1HGCR2F52GA107011; 1HGCR2F52GA199012; 1HGCR2F52GA138839; 1HGCR2F52GA120812; 1HGCR2F52GA163448 | 1HGCR2F52GA106005 | 1HGCR2F52GA125508 | 1HGCR2F52GA137562 | 1HGCR2F52GA147542 | 1HGCR2F52GA143331; 1HGCR2F52GA142325; 1HGCR2F52GA141966 |

1HGCR2F52GA193016

; 1HGCR2F52GA119305 | 1HGCR2F52GA108157 | 1HGCR2F52GA145547 | 1HGCR2F52GA162655 | 1HGCR2F52GA120261; 1HGCR2F52GA140106 | 1HGCR2F52GA173042; 1HGCR2F52GA138419

1HGCR2F52GA131289 | 1HGCR2F52GA179293; 1HGCR2F52GA169198 | 1HGCR2F52GA132300; 1HGCR2F52GA172375 | 1HGCR2F52GA114573; 1HGCR2F52GA168990 | 1HGCR2F52GA173297 | 1HGCR2F52GA182341

1HGCR2F52GA138436; 1HGCR2F52GA159464 | 1HGCR2F52GA138629; 1HGCR2F52GA185448;

1HGCR2F52GA168665

| 1HGCR2F52GA197261; 1HGCR2F52GA176961 | 1HGCR2F52GA155477

1HGCR2F52GA168620 | 1HGCR2F52GA199642; 1HGCR2F52GA141191 | 1HGCR2F52GA123158 | 1HGCR2F52GA198829

1HGCR2F52GA130076; 1HGCR2F52GA129932 | 1HGCR2F52GA161280 | 1HGCR2F52GA105484 | 1HGCR2F52GA163076 | 1HGCR2F52GA155303 | 1HGCR2F52GA179200 | 1HGCR2F52GA157536 | 1HGCR2F52GA142647 | 1HGCR2F52GA178208; 1HGCR2F52GA116761; 1HGCR2F52GA189483 | 1HGCR2F52GA177656 | 1HGCR2F52GA159089; 1HGCR2F52GA101015 | 1HGCR2F52GA130711 | 1HGCR2F52GA175213 | 1HGCR2F52GA148481 | 1HGCR2F52GA105498 | 1HGCR2F52GA190519; 1HGCR2F52GA176071 | 1HGCR2F52GA101354; 1HGCR2F52GA113262 | 1HGCR2F52GA130949 | 1HGCR2F52GA192626 | 1HGCR2F52GA114377 | 1HGCR2F52GA145676 | 1HGCR2F52GA145256 | 1HGCR2F52GA186308 | 1HGCR2F52GA166964 | 1HGCR2F52GA146391 | 1HGCR2F52GA191976 | 1HGCR2F52GA184283;

1HGCR2F52GA1788691HGCR2F52GA170433 | 1HGCR2F52GA105601 | 1HGCR2F52GA196126 | 1HGCR2F52GA109910 |

1HGCR2F52GA140977

| 1HGCR2F52GA161618 | 1HGCR2F52GA174238 | 1HGCR2F52GA131390 | 1HGCR2F52GA189841 | 1HGCR2F52GA106084; 1HGCR2F52GA131681 | 1HGCR2F52GA198071 | 1HGCR2F52GA125346; 1HGCR2F52GA136931 | 1HGCR2F52GA135973 | 1HGCR2F52GA104173 | 1HGCR2F52GA151428 | 1HGCR2F52GA155642 | 1HGCR2F52GA175244 | 1HGCR2F52GA185238; 1HGCR2F52GA159271

1HGCR2F52GA154880 | 1HGCR2F52GA193615 | 1HGCR2F52GA152711 | 1HGCR2F52GA177219 | 1HGCR2F52GA160517 | 1HGCR2F52GA126593 | 1HGCR2F52GA140543; 1HGCR2F52GA128232; 1HGCR2F52GA135083; 1HGCR2F52GA177463; 1HGCR2F52GA160789 | 1HGCR2F52GA191461 | 1HGCR2F52GA125119 | 1HGCR2F52GA148058

1HGCR2F52GA194134 | 1HGCR2F52GA107574 | 1HGCR2F52GA130028 | 1HGCR2F52GA173977 | 1HGCR2F52GA127971 | 1HGCR2F52GA154927

1HGCR2F52GA169024 | 1HGCR2F52GA164566 | 1HGCR2F52GA121295 | 1HGCR2F52GA159772 | 1HGCR2F52GA177673

1HGCR2F52GA129218 | 1HGCR2F52GA152773; 1HGCR2F52GA170769; 1HGCR2F52GA168584; 1HGCR2F52GA170030 | 1HGCR2F52GA106604 | 1HGCR2F52GA188558; 1HGCR2F52GA116887 | 1HGCR2F52GA126271; 1HGCR2F52GA193713 | 1HGCR2F52GA188253; 1HGCR2F52GA165930 | 1HGCR2F52GA186101; 1HGCR2F52GA199138 | 1HGCR2F52GA170903 | 1HGCR2F52GA142518; 1HGCR2F52GA112824; 1HGCR2F52GA185546 | 1HGCR2F52GA117635; 1HGCR2F52GA193873

1HGCR2F52GA109938 | 1HGCR2F52GA154071 | 1HGCR2F52GA199348; 1HGCR2F52GA105016 | 1HGCR2F52GA137867; 1HGCR2F52GA197910 | 1HGCR2F52GA193792

1HGCR2F52GA180377 | 1HGCR2F52GA166687 | 1HGCR2F52GA188883; 1HGCR2F52GA178130 | 1HGCR2F52GA135178 | 1HGCR2F52GA195638 | 1HGCR2F52GA164454; 1HGCR2F52GA112404 | 1HGCR2F52GA153390 | 1HGCR2F52GA154975 | 1HGCR2F52GA188740 | 1HGCR2F52GA159142 | 1HGCR2F52GA176197 | 1HGCR2F52GA159898 | 1HGCR2F52GA197082 | 1HGCR2F52GA169850 | 1HGCR2F52GA104982; 1HGCR2F52GA129137 | 1HGCR2F52GA141904; 1HGCR2F52GA125010 | 1HGCR2F52GA169525 | 1HGCR2F52GA119336 | 1HGCR2F52GA138291 |

1HGCR2F52GA189466

| 1HGCR2F52GA104965 | 1HGCR2F52GA116310 | 1HGCR2F52GA115898 | 1HGCR2F52GA170612

1HGCR2F52GA196417; 1HGCR2F52GA141921; 1HGCR2F52GA102276 | 1HGCR2F52GA126447 | 1HGCR2F52GA131695; 1HGCR2F52GA124455 | 1HGCR2F52GA168973 | 1HGCR2F52GA122852

1HGCR2F52GA104044 | 1HGCR2F52GA180489 | 1HGCR2F52GA163661 | 1HGCR2F52GA169301; 1HGCR2F52GA120132 | 1HGCR2F52GA138808; 1HGCR2F52GA168861 | 1HGCR2F52GA140073 | 1HGCR2F52GA199317

1HGCR2F52GA136430; 1HGCR2F52GA186356 | 1HGCR2F52GA184350 | 1HGCR2F52GA180248; 1HGCR2F52GA122673 | 1HGCR2F52GA161859; 1HGCR2F52GA126383 | 1HGCR2F52GA114458; 1HGCR2F52GA122088 | 1HGCR2F52GA127551 | 1HGCR2F52GA109311 | 1HGCR2F52GA187314

1HGCR2F52GA149100 | 1HGCR2F52GA168648; 1HGCR2F52GA101497 | 1HGCR2F52GA110295 | 1HGCR2F52GA153020; 1HGCR2F52GA175423 | 1HGCR2F52GA186115 | 1HGCR2F52GA120504 | 1HGCR2F52GA159710

1HGCR2F52GA134399 | 1HGCR2F52GA109812 | 1HGCR2F52GA182811; 1HGCR2F52GA186423; 1HGCR2F52GA100480; 1HGCR2F52GA195834; 1HGCR2F52GA197115 | 1HGCR2F52GA192187 | 1HGCR2F52GA112046

1HGCR2F52GA100155; 1HGCR2F52GA101841

1HGCR2F52GA105453

1HGCR2F52GA168651

1HGCR2F52GA175499 | 1HGCR2F52GA108272 | 1HGCR2F52GA183960; 1HGCR2F52GA174367 | 1HGCR2F52GA185580 | 1HGCR2F52GA133852 | 1HGCR2F52GA153924

1HGCR2F52GA116016 | 1HGCR2F52GA162414 | 1HGCR2F52GA138999 | 1HGCR2F52GA115710 | 1HGCR2F52GA195803 | 1HGCR2F52GA182498; 1HGCR2F52GA183568 | 1HGCR2F52GA148464; 1HGCR2F52GA150053 | 1HGCR2F52GA110751 | 1HGCR2F52GA170674 | 1HGCR2F52GA109454 | 1HGCR2F52GA109356; 1HGCR2F52GA109387

1HGCR2F52GA141577 | 1HGCR2F52GA143491 | 1HGCR2F52GA143555 | 1HGCR2F52GA197874 | 1HGCR2F52GA130899 | 1HGCR2F52GA106649

1HGCR2F52GA107025 | 1HGCR2F52GA179987 | 1HGCR2F52GA172960 | 1HGCR2F52GA128828 | 1HGCR2F52GA109485; 1HGCR2F52GA103153 | 1HGCR2F52GA106148; 1HGCR2F52GA120535 | 1HGCR2F52GA164972; 1HGCR2F52GA147248 | 1HGCR2F52GA115030; 1HGCR2F52GA177284

1HGCR2F52GA118140 | 1HGCR2F52GA184882; 1HGCR2F52GA158914; 1HGCR2F52GA190021 | 1HGCR2F52GA127145 | 1HGCR2F52GA122026 |

1HGCR2F52GA153700

; 1HGCR2F52GA187426 | 1HGCR2F52GA195218 | 1HGCR2F52GA199544 | 1HGCR2F52GA143782; 1HGCR2F52GA141787 | 1HGCR2F52GA141742 | 1HGCR2F52GA158475 | 1HGCR2F52GA112676; 1HGCR2F52GA137089; 1HGCR2F52GA199673 | 1HGCR2F52GA193758 | 1HGCR2F52GA109535

1HGCR2F52GA154247; 1HGCR2F52GA160131

1HGCR2F52GA170142 | 1HGCR2F52GA122785 | 1HGCR2F52GA165085 | 1HGCR2F52GA114105 | 1HGCR2F52GA185269 | 1HGCR2F52GA105551 | 1HGCR2F52GA164941

1HGCR2F52GA129249; 1HGCR2F52GA153437; 1HGCR2F52GA117411 | 1HGCR2F52GA182713 | 1HGCR2F52GA190469; 1HGCR2F52GA186860 | 1HGCR2F52GA118297 | 1HGCR2F52GA162641 | 1HGCR2F52GA120728 | 1HGCR2F52GA168472 | 1HGCR2F52GA173347 | 1HGCR2F52GA182601 | 1HGCR2F52GA119904 | 1HGCR2F52GA161649 | 1HGCR2F52GA193047 | 1HGCR2F52GA104724 | 1HGCR2F52GA196031 | 1HGCR2F52GA151493 | 1HGCR2F52GA127663 | 1HGCR2F52GA174546; 1HGCR2F52GA153759; 1HGCR2F52GA115643 | 1HGCR2F52GA131602 | 1HGCR2F52GA171534 | 1HGCR2F52GA156290 | 1HGCR2F52GA191430 | 1HGCR2F52GA159819 | 1HGCR2F52GA125475 | 1HGCR2F52GA197194; 1HGCR2F52GA194893 | 1HGCR2F52GA147752; 1HGCR2F52GA106991; 1HGCR2F52GA192092; 1HGCR2F52GA199494 | 1HGCR2F52GA104058 | 1HGCR2F52GA124441; 1HGCR2F52GA116422 | 1HGCR2F52GA126268 | 1HGCR2F52GA165944 | 1HGCR2F52GA161554 | 1HGCR2F52GA179424 | 1HGCR2F52GA111768; 1HGCR2F52GA106585 | 1HGCR2F52GA115271

1HGCR2F52GA191458; 1HGCR2F52GA192710; 1HGCR2F52GA153695 | 1HGCR2F52GA108112 | 1HGCR2F52GA174496

1HGCR2F52GA199088; 1HGCR2F52GA191203; 1HGCR2F52GA158976 | 1HGCR2F52GA190407

1HGCR2F52GA143992; 1HGCR2F52GA111804; 1HGCR2F52GA130966; 1HGCR2F52GA158850 | 1HGCR2F52GA179620 | 1HGCR2F52GA193985

1HGCR2F52GA175616 | 1HGCR2F52GA162350 | 1HGCR2F52GA167774; 1HGCR2F52GA102973 | 1HGCR2F52GA118641 | 1HGCR2F52GA140655 | 1HGCR2F52GA154667 | 1HGCR2F52GA135309; 1HGCR2F52GA131664; 1HGCR2F52GA154359 | 1HGCR2F52GA198166 | 1HGCR2F52GA155219 | 1HGCR2F52GA133687; 1HGCR2F52GA179617

1HGCR2F52GA129011 | 1HGCR2F52GA138470; 1HGCR2F52GA197664 | 1HGCR2F52GA193968 | 1HGCR2F52GA141790 | 1HGCR2F52GA141918; 1HGCR2F52GA115626; 1HGCR2F52GA153132

1HGCR2F52GA176295 | 1HGCR2F52GA147380; 1HGCR2F52GA105047 | 1HGCR2F52GA162266 | 1HGCR2F52GA191623

1HGCR2F52GA153552 | 1HGCR2F52GA160372 | 1HGCR2F52GA186146 | 1HGCR2F52GA180864 | 1HGCR2F52GA172988 | 1HGCR2F52GA143913 | 1HGCR2F52GA177995; 1HGCR2F52GA191878 | 1HGCR2F52GA187152; 1HGCR2F52GA197521 | 1HGCR2F52GA192559; 1HGCR2F52GA192528 | 1HGCR2F52GA195090 | 1HGCR2F52GA120776 | 1HGCR2F52GA121636 | 1HGCR2F52GA126335

1HGCR2F52GA172571 | 1HGCR2F52GA162400; 1HGCR2F52GA149369

1HGCR2F52GA174059 | 1HGCR2F52GA105954 | 1HGCR2F52GA141501 | 1HGCR2F52GA166043 | 1HGCR2F52GA187748; 1HGCR2F52GA145564 | 1HGCR2F52GA148335 | 1HGCR2F52GA114122; 1HGCR2F52GA167421; 1HGCR2F52GA128764; 1HGCR2F52GA101936; 1HGCR2F52GA111236; 1HGCR2F52GA167144; 1HGCR2F52GA164891; 1HGCR2F52GA191881

1HGCR2F52GA181724 | 1HGCR2F52GA147850 | 1HGCR2F52GA160887 | 1HGCR2F52GA118302 | 1HGCR2F52GA125167; 1HGCR2F52GA102472; 1HGCR2F52GA132801 | 1HGCR2F52GA157083; 1HGCR2F52GA136654; 1HGCR2F52GA127498 | 1HGCR2F52GA183098 | 1HGCR2F52GA136752 | 1HGCR2F52GA154569 | 1HGCR2F52GA176247 | 1HGCR2F52GA156712; 1HGCR2F52GA107901; 1HGCR2F52GA190911 | 1HGCR2F52GA140610 | 1HGCR2F52GA173719 | 1HGCR2F52GA117814 | 1HGCR2F52GA128957; 1HGCR2F52GA155835 | 1HGCR2F52GA119661 | 1HGCR2F52GA112242; 1HGCR2F52GA193839; 1HGCR2F52GA196837 | 1HGCR2F52GA114637 | 1HGCR2F52GA108918; 1HGCR2F52GA130451 | 1HGCR2F52GA117148 | 1HGCR2F52GA183439 | 1HGCR2F52GA178421; 1HGCR2F52GA122799 | 1HGCR2F52GA158671 | 1HGCR2F52GA163384 | 1HGCR2F52GA145905; 1HGCR2F52GA143636 | 1HGCR2F52GA105355 | 1HGCR2F52GA131549 | 1HGCR2F52GA177883; 1HGCR2F52GA150814 | 1HGCR2F52GA127260 | 1HGCR2F52GA158007; 1HGCR2F52GA146875 | 1HGCR2F52GA168469; 1HGCR2F52GA116209; 1HGCR2F52GA112001

1HGCR2F52GA168309 | 1HGCR2F52GA111723; 1HGCR2F52GA117974 | 1HGCR2F52GA176250 | 1HGCR2F52GA116789 | 1HGCR2F52GA177544; 1HGCR2F52GA158430; 1HGCR2F52GA175759 | 1HGCR2F52GA186177; 1HGCR2F52GA108904 | 1HGCR2F52GA175650; 1HGCR2F52GA167936; 1HGCR2F52GA189760; 1HGCR2F52GA172540; 1HGCR2F52GA196515 | 1HGCR2F52GA182372; 1HGCR2F52GA155060

1HGCR2F52GA115125 | 1HGCR2F52GA158279; 1HGCR2F52GA114430 | 1HGCR2F52GA143927

1HGCR2F52GA193064

| 1HGCR2F52GA183750 | 1HGCR2F52GA120003 | 1HGCR2F52GA103993 | 1HGCR2F52GA189547; 1HGCR2F52GA141997 | 1HGCR2F52GA135021 | 1HGCR2F52GA197549; 1HGCR2F52GA104500; 1HGCR2F52GA186292 | 1HGCR2F52GA170464 | 1HGCR2F52GA173350 | 1HGCR2F52GA118638 | 1HGCR2F52GA117943; 1HGCR2F52GA119241 | 1HGCR2F52GA129946 | 1HGCR2F52GA149758 | 1HGCR2F52GA100141 | 1HGCR2F52GA158248 | 1HGCR2F52GA175504 | 1HGCR2F52GA103167 | 1HGCR2F52GA129557 | 1HGCR2F52GA157049 | 1HGCR2F52GA193095; 1HGCR2F52GA123547 | 1HGCR2F52GA153518 | 1HGCR2F52GA192321 | 1HGCR2F52GA149680 | 1HGCR2F52GA197907 | 1HGCR2F52GA110135 | 1HGCR2F52GA124035 | 1HGCR2F52GA128795 | 1HGCR2F52GA145872; 1HGCR2F52GA156600; 1HGCR2F52GA147525; 1HGCR2F52GA188284; 1HGCR2F52GA137674 | 1HGCR2F52GA191914 | 1HGCR2F52GA179827; 1HGCR2F52GA109602 | 1HGCR2F52GA154040

1HGCR2F52GA152756 | 1HGCR2F52GA154345; 1HGCR2F52GA167418; 1HGCR2F52GA146861 | 1HGCR2F52GA119188; 1HGCR2F52GA188060; 1HGCR2F52GA152966 | 1HGCR2F52GA175809; 1HGCR2F52GA128845; 1HGCR2F52GA118588 | 1HGCR2F52GA164356; 1HGCR2F52GA106053 | 1HGCR2F52GA103542 | 1HGCR2F52GA155575 | 1HGCR2F52GA198023; 1HGCR2F52GA127923 | 1HGCR2F52GA186826 | 1HGCR2F52GA125783

1HGCR2F52GA175891 | 1HGCR2F52GA194005

1HGCR2F52GA146293; 1HGCR2F52GA160193 |

1HGCR2F52GA108997

; 1HGCR2F52GA119031 | 1HGCR2F52GA180539 | 1HGCR2F52GA128893; 1HGCR2F52GA128179 | 1HGCR2F52GA166141 | 1HGCR2F52GA134306 | 1HGCR2F52GA134161 | 1HGCR2F52GA165670; 1HGCR2F52GA105968 | 1HGCR2F52GA184509 | 1HGCR2F52GA117103 | 1HGCR2F52GA173008 | 1HGCR2F52GA195302; 1HGCR2F52GA180265; 1HGCR2F52GA134564 | 1HGCR2F52GA111527 | 1HGCR2F52GA194618 | 1HGCR2F52GA115092; 1HGCR2F52GA108868 | 1HGCR2F52GA193355; 1HGCR2F52GA184235; 1HGCR2F52GA124875 | 1HGCR2F52GA127002 | 1HGCR2F52GA131082 | 1HGCR2F52GA166978

1HGCR2F52GA158718 | 1HGCR2F52GA198961 | 1HGCR2F52GA181903; 1HGCR2F52GA127372

1HGCR2F52GA189936; 1HGCR2F52GA159352 | 1HGCR2F52GA170187

1HGCR2F52GA119384; 1HGCR2F52GA173932; 1HGCR2F52GA173381 | 1HGCR2F52GA100513 | 1HGCR2F52GA128473; 1HGCR2F52GA186437 | 1HGCR2F52GA148805 | 1HGCR2F52GA191394 | 1HGCR2F52GA199043 | 1HGCR2F52GA174871 | 1HGCR2F52GA138615 | 1HGCR2F52GA110815; 1HGCR2F52GA178256; 1HGCR2F52GA119563 | 1HGCR2F52GA102682; 1HGCR2F52GA169962; 1HGCR2F52GA139697; 1HGCR2F52GA163479 | 1HGCR2F52GA105467 | 1HGCR2F52GA187071 | 1HGCR2F52GA137321 | 1HGCR2F52GA147766; 1HGCR2F52GA194764 | 1HGCR2F52GA132894 | 1HGCR2F52GA131485; 1HGCR2F52GA187135 | 1HGCR2F52GA154457; 1HGCR2F52GA136699 | 1HGCR2F52GA184168 | 1HGCR2F52GA194120 | 1HGCR2F52GA176507

1HGCR2F52GA118946

1HGCR2F52GA145662 | 1HGCR2F52GA174854 | 1HGCR2F52GA131261; 1HGCR2F52GA116436

1HGCR2F52GA165457 | 1HGCR2F52GA153597; 1HGCR2F52GA153177 | 1HGCR2F52GA102293

1HGCR2F52GA176412; 1HGCR2F52GA119157 | 1HGCR2F52GA108188; 1HGCR2F52GA108370 | 1HGCR2F52GA159660 | 1HGCR2F52GA118834 | 1HGCR2F52GA164793 | 1HGCR2F52GA115982; 1HGCR2F52GA126299 | 1HGCR2F52GA187362; 1HGCR2F52GA108479; 1HGCR2F52GA104478 | 1HGCR2F52GA198667 | 1HGCR2F52GA153938 | 1HGCR2F52GA158329; 1HGCR2F52GA185028 | 1HGCR2F52GA199527 | 1HGCR2F52GA169346 | 1HGCR2F52GA140042 | 1HGCR2F52GA115948 | 1HGCR2F52GA119482;

1HGCR2F52GA101693

; 1HGCR2F52GA167676; 1HGCR2F52GA129381; 1HGCR2F52GA109468

1HGCR2F52GA157665 | 1HGCR2F52GA143197 | 1HGCR2F52GA187412 | 1HGCR2F52GA157228 | 1HGCR2F52GA134192

1HGCR2F52GA174210 | 1HGCR2F52GA168360 | 1HGCR2F52GA139490

1HGCR2F52GA169489 | 1HGCR2F52GA185143 | 1HGCR2F52GA182663; 1HGCR2F52GA172702; 1HGCR2F52GA127517; 1HGCR2F52GA107557 | 1HGCR2F52GA192707 | 1HGCR2F52GA121149 | 1HGCR2F52GA134600 | 1HGCR2F52GA126187 | 1HGCR2F52GA121684 | 1HGCR2F52GA147654 | 1HGCR2F52GA169251 | 1HGCR2F52GA192514; 1HGCR2F52GA170867 | 1HGCR2F52GA150098 | 1HGCR2F52GA138520; 1HGCR2F52GA128408 | 1HGCR2F52GA170450 | 1HGCR2F52GA189130; 1HGCR2F52GA110085 | 1HGCR2F52GA166530 | 1HGCR2F52GA126240; 1HGCR2F52GA199950 | 1HGCR2F52GA109048; 1HGCR2F52GA169640; 1HGCR2F52GA169296 | 1HGCR2F52GA175132 | 1HGCR2F52GA104786 | 1HGCR2F52GA145029; 1HGCR2F52GA176118; 1HGCR2F52GA177298 | 1HGCR2F52GA176524 | 1HGCR2F52GA136489 | 1HGCR2F52GA151011 | 1HGCR2F52GA106392 | 1HGCR2F52GA153373 | 1HGCR2F52GA176300; 1HGCR2F52GA180055; 1HGCR2F52GA167516 | 1HGCR2F52GA137383 | 1HGCR2F52GA167371 | 1HGCR2F52GA194859 | 1HGCR2F52GA119269; 1HGCR2F52GA181559 | 1HGCR2F52GA142633 | 1HGCR2F52GA160260 | 1HGCR2F52GA146522 | 1HGCR2F52GA118400 | 1HGCR2F52GA103959; 1HGCR2F52GA185921 | 1HGCR2F52GA109664; 1HGCR2F52GA157732; 1HGCR2F52GA137190; 1HGCR2F52GA182744 | 1HGCR2F52GA114427; 1HGCR2F52GA165135 | 1HGCR2F52GA191007 | 1HGCR2F52GA179861 | 1HGCR2F52GA108028 | 1HGCR2F52GA149226 | 1HGCR2F52GA139814 | 1HGCR2F52GA126433 | 1HGCR2F52GA170447

1HGCR2F52GA163918 | 1HGCR2F52GA155494

1HGCR2F52GA106943 | 1HGCR2F52GA166737

1HGCR2F52GA139117 | 1HGCR2F52GA112774 | 1HGCR2F52GA110233 | 1HGCR2F52GA118199 | 1HGCR2F52GA171324

1HGCR2F52GA114802; 1HGCR2F52GA139831; 1HGCR2F52GA186762 | 1HGCR2F52GA124360; 1HGCR2F52GA156547 | 1HGCR2F52GA192836; 1HGCR2F52GA108787; 1HGCR2F52GA127064 | 1HGCR2F52GA109390

1HGCR2F52GA179052

1HGCR2F52GA143507 | 1HGCR2F52GA153034 | 1HGCR2F52GA185661; 1HGCR2F52GA115433 | 1HGCR2F52GA157374 | 1HGCR2F52GA156208

1HGCR2F52GA140221 | 1HGCR2F52GA162705 | 1HGCR2F52GA196868 | 1HGCR2F52GA157004 | 1HGCR2F52GA199463 | 1HGCR2F52GA186230; 1HGCR2F52GA178399; 1HGCR2F52GA116484 | 1HGCR2F52GA175373; 1HGCR2F52GA156760; 1HGCR2F52GA196045; 1HGCR2F52GA192318

1HGCR2F52GA176684; 1HGCR2F52GA159559; 1HGCR2F52GA182887 | 1HGCR2F52GA171730; 1HGCR2F52GA164552; 1HGCR2F52GA190276

1HGCR2F52GA115657 | 1HGCR2F52GA129624 | 1HGCR2F52GA185112 | 1HGCR2F52GA110829 | 1HGCR2F52GA164888 | 1HGCR2F52GA137609 | 1HGCR2F52GA185210; 1HGCR2F52GA128201; 1HGCR2F52GA177107 | 1HGCR2F52GA112189 | 1HGCR2F52GA156564 | 1HGCR2F52GA176121 | 1HGCR2F52GA177799 | 1HGCR2F52GA164650 | 1HGCR2F52GA110765; 1HGCR2F52GA196529 | 1HGCR2F52GA160064; 1HGCR2F52GA135682; 1HGCR2F52GA169895; 1HGCR2F52GA195266 | 1HGCR2F52GA176992 | 1HGCR2F52GA153115 | 1HGCR2F52GA161604 | 1HGCR2F52GA197213; 1HGCR2F52GA196854; 1HGCR2F52GA105002 | 1HGCR2F52GA183313; 1HGCR2F52GA190763 | 1HGCR2F52GA156340; 1HGCR2F52GA135116; 1HGCR2F52GA140350; 1HGCR2F52GA182016; 1HGCR2F52GA146312 | 1HGCR2F52GA134483; 1HGCR2F52GA100026 | 1HGCR2F52GA184560

1HGCR2F52GA142082 | 1HGCR2F52GA194151; 1HGCR2F52GA153292 | 1HGCR2F52GA101001 | 1HGCR2F52GA115934; 1HGCR2F52GA173686 | 1HGCR2F52GA165653 | 1HGCR2F52GA100172; 1HGCR2F52GA104657 | 1HGCR2F52GA156838; 1HGCR2F52GA107820 | 1HGCR2F52GA194179 | 1HGCR2F52GA192030 | 1HGCR2F52GA116856; 1HGCR2F52GA141885 | 1HGCR2F52GA134239 | 1HGCR2F52GA171887; 1HGCR2F52GA156855; 1HGCR2F52GA195882 | 1HGCR2F52GA199981 | 1HGCR2F52GA130420 | 1HGCR2F52GA141692 | 1HGCR2F52GA151722; 1HGCR2F52GA151736 | 1HGCR2F52GA170772 | 1HGCR2F52GA105906; 1HGCR2F52GA104836; 1HGCR2F52GA195333 | 1HGCR2F52GA174417 | 1HGCR2F52GA101418 | 1HGCR2F52GA190956

1HGCR2F52GA141255; 1HGCR2F52GA164714; 1HGCR2F52GA161652 | 1HGCR2F52GA117229 | 1HGCR2F52GA115819; 1HGCR2F52GA169332; 1HGCR2F52GA198331 | 1HGCR2F52GA174482; 1HGCR2F52GA148206 | 1HGCR2F52GA116520 | 1HGCR2F52GA173106 | 1HGCR2F52GA178791 |

1HGCR2F52GA106201

| 1HGCR2F52GA126996; 1HGCR2F52GA183702 | 1HGCR2F52GA168312; 1HGCR2F52GA118820 | 1HGCR2F52GA186003; 1HGCR2F52GA187457; 1HGCR2F52GA101466 | 1HGCR2F52GA160937 | 1HGCR2F52GA153129 | 1HGCR2F52GA198183; 1HGCR2F52GA147105

1HGCR2F52GA161506 | 1HGCR2F52GA113584 | 1HGCR2F52GA103427; 1HGCR2F52GA126142; 1HGCR2F52GA183814 | 1HGCR2F52GA193291; 1HGCR2F52GA103931 | 1HGCR2F52GA185899; 1HGCR2F52GA149128 | 1HGCR2F52GA174742; 1HGCR2F52GA108403 | 1HGCR2F52GA123564 | 1HGCR2F52GA121250 | 1HGCR2F52GA174806 | 1HGCR2F52GA101421; 1HGCR2F52GA151820 | 1HGCR2F52GA110345 | 1HGCR2F52GA146326 | 1HGCR2F52GA191296 |

1HGCR2F52GA120227

| 1HGCR2F52GA108210 | 1HGCR2F52GA140851; 1HGCR2F52GA162087; 1HGCR2F52GA117425 | 1HGCR2F52GA148111 | 1HGCR2F52GA135794

1HGCR2F52GA137920 | 1HGCR2F52GA113908 | 1HGCR2F52GA174255; 1HGCR2F52GA132586 | 1HGCR2F52GA143863 | 1HGCR2F52GA135536

1HGCR2F52GA162882 | 1HGCR2F52GA167208 | 1HGCR2F52GA122303; 1HGCR2F52GA109230 | 1HGCR2F52GA152370 | 1HGCR2F52GA111656 | 1HGCR2F52GA115805 | 1HGCR2F52GA125685 | 1HGCR2F52GA153728 | 1HGCR2F52GA193078 | 1HGCR2F52GA122222 | 1HGCR2F52GA152143; 1HGCR2F52GA164728 | 1HGCR2F52GA137772 | 1HGCR2F52GA140364; 1HGCR2F52GA172957 | 1HGCR2F52GA138274 | 1HGCR2F52GA153549 | 1HGCR2F52GA140882; 1HGCR2F52GA173655; 1HGCR2F52GA175647; 1HGCR2F52GA126416; 1HGCR2F52GA162381

1HGCR2F52GA183120 | 1HGCR2F52GA144351; 1HGCR2F52GA105369 | 1HGCR2F52GA152899 | 1HGCR2F52GA138906

1HGCR2F52GA152594 | 1HGCR2F52GA159612 | 1HGCR2F52GA113309 | 1HGCR2F52GA153860 | 1HGCR2F52GA114928

1HGCR2F52GA110698

1HGCR2F52GA176488; 1HGCR2F52GA126822 | 1HGCR2F52GA140879; 1HGCR2F52GA182761; 1HGCR2F52GA103475 | 1HGCR2F52GA101628 | 1HGCR2F52GA134368 | 1HGCR2F52GA167550; 1HGCR2F52GA111835 | 1HGCR2F52GA174949 | 1HGCR2F52GA182694 | 1HGCR2F52GA169959 | 1HGCR2F52GA132202

1HGCR2F52GA147704 | 1HGCR2F52GA161070 | 1HGCR2F52GA114542 | 1HGCR2F52GA111348

1HGCR2F52GA195171; 1HGCR2F52GA192108; 1HGCR2F52GA157262; 1HGCR2F52GA164681 | 1HGCR2F52GA105503; 1HGCR2F52GA135892 | 1HGCR2F52GA176619 | 1HGCR2F52GA125721 | 1HGCR2F52GA182095; 1HGCR2F52GA144852 |

1HGCR2F52GA102634

| 1HGCR2F52GA160694 | 1HGCR2F52GA171470 | 1HGCR2F52GA153096 | 1HGCR2F52GA177124; 1HGCR2F52GA123435 | 1HGCR2F52GA194070 | 1HGCR2F52GA190214; 1HGCR2F52GA119143 | 1HGCR2F52GA173204; 1HGCR2F52GA142731 |

1HGCR2F52GA1683261HGCR2F52GA125184 | 1HGCR2F52GA142924 | 1HGCR2F52GA135164

1HGCR2F52GA186261 | 1HGCR2F52GA117747; 1HGCR2F52GA136511 | 1HGCR2F52GA119692 | 1HGCR2F52GA132684 | 1HGCR2F52GA198927; 1HGCR2F52GA160307; 1HGCR2F52GA160016 | 1HGCR2F52GA121474 | 1HGCR2F52GA171680

1HGCR2F52GA189239

1HGCR2F52GA137299; 1HGCR2F52GA131891

1HGCR2F52GA123208 | 1HGCR2F52GA121510

1HGCR2F52GA157021 | 1HGCR2F52GA133026 | 1HGCR2F52GA199754 | 1HGCR2F52GA189435 | 1HGCR2F52GA191265; 1HGCR2F52GA128649 | 1HGCR2F52GA104335; 1HGCR2F52GA149873; 1HGCR2F52GA105937; 1HGCR2F52GA134435; 1HGCR2F52GA148240 | 1HGCR2F52GA183635; 1HGCR2F52GA133317; 1HGCR2F52GA116307 | 1HGCR2F52GA125296 | 1HGCR2F52GA182517 | 1HGCR2F52GA173087 | 1HGCR2F52GA168892 | 1HGCR2F52GA182906 | 1HGCR2F52GA143152 | 1HGCR2F52GA192576; 1HGCR2F52GA185773 | 1HGCR2F52GA172537 | 1HGCR2F52GA186678

1HGCR2F52GA168097 | 1HGCR2F52GA139974; 1HGCR2F52GA140302 | 1HGCR2F52GA115867; 1HGCR2F52GA158797 | 1HGCR2F52GA174157; 1HGCR2F52GA138145 | 1HGCR2F52GA108854; 1HGCR2F52GA119367; 1HGCR2F52GA138758 | 1HGCR2F52GA144088 | 1HGCR2F52GA147847; 1HGCR2F52GA122818 | 1HGCR2F52GA153874

1HGCR2F52GA101659 | 1HGCR2F52GA106117 | 1HGCR2F52GA101144 | 1HGCR2F52GA132085; 1HGCR2F52GA158606 | 1HGCR2F52GA134810 | 1HGCR2F52GA127193; 1HGCR2F52GA140431 | 1HGCR2F52GA183828 | 1HGCR2F52GA130059; 1HGCR2F52GA112483 | 1HGCR2F52GA167077; 1HGCR2F52GA154779; 1HGCR2F52GA160047 | 1HGCR2F52GA132099 | 1HGCR2F52GA132717 | 1HGCR2F52GA140526; 1HGCR2F52GA152451

1HGCR2F52GA165426 | 1HGCR2F52GA150358 | 1HGCR2F52GA161960 | 1HGCR2F52GA191217 | 1HGCR2F52GA192755 | 1HGCR2F52GA183764 | 1HGCR2F52GA149002; 1HGCR2F52GA155799

1HGCR2F52GA116002 | 1HGCR2F52GA196062; 1HGCR2F52GA146374 | 1HGCR2F52GA116792 | 1HGCR2F52GA152949 | 1HGCR2F52GA153910

1HGCR2F52GA131776 | 1HGCR2F52GA150683 | 1HGCR2F52GA104934; 1HGCR2F52GA118252 | 1HGCR2F52GA135343 | 1HGCR2F52GA181657 | 1HGCR2F52GA128070 | 1HGCR2F52GA193534 | 1HGCR2F52GA193999 | 1HGCR2F52GA136847 | 1HGCR2F52GA135150 | 1HGCR2F52GA122155 | 1HGCR2F52GA119613 | 1HGCR2F52GA164177 | 1HGCR2F52GA151803; 1HGCR2F52GA174756; 1HGCR2F52GA175101; 1HGCR2F52GA115352 | 1HGCR2F52GA179990 | 1HGCR2F52GA162820; 1HGCR2F52GA101175 | 1HGCR2F52GA183943 | 1HGCR2F52GA168049 | 1HGCR2F52GA159058 | 1HGCR2F52GA109499

1HGCR2F52GA183957; 1HGCR2F52GA121751 | 1HGCR2F52GA177186; 1HGCR2F52GA169721 | 1HGCR2F52GA102309; 1HGCR2F52GA149209 | 1HGCR2F52GA113603; 1HGCR2F52GA115450 | 1HGCR2F52GA107834; 1HGCR2F52GA174983; 1HGCR2F52GA118574; 1HGCR2F52GA122009 | 1HGCR2F52GA176085

1HGCR2F52GA196742; 1HGCR2F52GA137755; 1HGCR2F52GA117294; 1HGCR2F52GA155771 | 1HGCR2F52GA155186 | 1HGCR2F52GA129591 | 1HGCR2F52GA173994 | 1HGCR2F52GA136590 | 1HGCR2F52GA179746 | 1HGCR2F52GA112371 | 1HGCR2F52GA195056; 1HGCR2F52GA181089 | 1HGCR2F52GA179813 | 1HGCR2F52GA193632 | 1HGCR2F52GA174739 | 1HGCR2F52GA169105; 1HGCR2F52GA190794; 1HGCR2F52GA117120 | 1HGCR2F52GA114301 | 1HGCR2F52GA119532 | 1HGCR2F52GA128134 | 1HGCR2F52GA194571; 1HGCR2F52GA186793 | 1HGCR2F52GA141529 | 1HGCR2F52GA123533 | 1HGCR2F52GA182033; 1HGCR2F52GA170948 | 1HGCR2F52GA184106; 1HGCR2F52GA137075 | 1HGCR2F52GA169413 | 1HGCR2F52GA159030; 1HGCR2F52GA110801; 1HGCR2F52GA167743 | 1HGCR2F52GA172912 | 1HGCR2F52GA166981

1HGCR2F52GA118686 | 1HGCR2F52GA196028 | 1HGCR2F52GA161876; 1HGCR2F52GA122432 | 1HGCR2F52GA184008 | 1HGCR2F52GA117649; 1HGCR2F52GA172599

1HGCR2F52GA106389 | 1HGCR2F52GA110779 | 1HGCR2F52GA174823 | 1HGCR2F52GA157861 | 1HGCR2F52GA155009

1HGCR2F52GA187443; 1HGCR2F52GA174370 | 1HGCR2F52GA143216; 1HGCR2F52GA132846; 1HGCR2F52GA172005; 1HGCR2F52GA132989

1HGCR2F52GA175356 | 1HGCR2F52GA155978 | 1HGCR2F52GA124696 | 1HGCR2F52GA145158; 1HGCR2F52GA101578 | 1HGCR2F52GA125217 | 1HGCR2F52GA126366

1HGCR2F52GA101712 | 1HGCR2F52GA171629 | 1HGCR2F52GA193954; 1HGCR2F52GA149260 | 1HGCR2F52GA138131 | 1HGCR2F52GA105159 | 1HGCR2F52GA181853 | 1HGCR2F52GA136394 | 1HGCR2F52GA144396 | 1HGCR2F52GA135326; 1HGCR2F52GA177933 | 1HGCR2F52GA106912; 1HGCR2F52GA183473 | 1HGCR2F52GA134015 | 1HGCR2F52GA141305; 1HGCR2F52GA157052 | 1HGCR2F52GA191301; 1HGCR2F52GA111852 | 1HGCR2F52GA188799; 1HGCR2F52GA198653

1HGCR2F52GA110281 | 1HGCR2F52GA143118; 1HGCR2F52GA116114 | 1HGCR2F52GA108353; 1HGCR2F52GA130367 | 1HGCR2F52GA154636 | 1HGCR2F52GA185319 | 1HGCR2F52GA118879; 1HGCR2F52GA185708 | 1HGCR2F52GA139277

1HGCR2F52GA183053 | 1HGCR2F52GA138162; 1HGCR2F52GA133639;

1HGCR2F52GA124147

| 1HGCR2F52GA153230 | 1HGCR2F52GA101774 | 1HGCR2F52GA146553 | 1HGCR2F52GA146715 | 1HGCR2F52GA144284; 1HGCR2F52GA137660 | 1HGCR2F52GA137688 | 1HGCR2F52GA144091; 1HGCR2F52GA151509 | 1HGCR2F52GA126559; 1HGCR2F52GA150764; 1HGCR2F52GA129560 | 1HGCR2F52GA172232; 1HGCR2F52GA167032;

1HGCR2F52GA1016001HGCR2F52GA127839 | 1HGCR2F52GA172330 | 1HGCR2F52GA101967 | 1HGCR2F52GA112838 | 1HGCR2F52GA147461; 1HGCR2F52GA108885; 1HGCR2F52GA111530; 1HGCR2F52GA154989 | 1HGCR2F52GA187393 | 1HGCR2F52GA121782 | 1HGCR2F52GA147749 | 1HGCR2F52GA105663 | 1HGCR2F52GA191086 | 1HGCR2F52GA188950 | 1HGCR2F52GA132023

1HGCR2F52GA163756; 1HGCR2F52GA106568; 1HGCR2F52GA143605 | 1HGCR2F52GA108949 | 1HGCR2F52GA109082 | 1HGCR2F52GA100186 | 1HGCR2F52GA172411 | 1HGCR2F52GA111172 | 1HGCR2F52GA179665; 1HGCR2F52GA122043 | 1HGCR2F52GA140509

1HGCR2F52GA170058

1HGCR2F52GA192500 | 1HGCR2F52GA195848 | 1HGCR2F52GA181108 | 1HGCR2F52GA186048 | 1HGCR2F52GA115075 | 1HGCR2F52GA124990 | 1HGCR2F52GA179486 | 1HGCR2F52GA101306 | 1HGCR2F52GA197969

1HGCR2F52GA148996 | 1HGCR2F52GA194053 | 1HGCR2F52GA107297; 1HGCR2F52GA140753

1HGCR2F52GA149033 | 1HGCR2F52GA163109 | 1HGCR2F52GA160100 | 1HGCR2F52GA181951; 1HGCR2F52GA164809; 1HGCR2F52GA174952; 1HGCR2F52GA155043

1HGCR2F52GA184056 | 1HGCR2F52GA143569 | 1HGCR2F52GA122916 | 1HGCR2F52GA184557 | 1HGCR2F52GA106893; 1HGCR2F52GA150599; 1HGCR2F52GA157245 | 1HGCR2F52GA196983 | 1HGCR2F52GA180640; 1HGCR2F52GA182596 | 1HGCR2F52GA198796 | 1HGCR2F52GA128540

1HGCR2F52GA189693; 1HGCR2F52GA156354 | 1HGCR2F52GA106621 | 1HGCR2F52GA113827 | 1HGCR2F52GA132667; 1HGCR2F52GA130627; 1HGCR2F52GA111625 |

1HGCR2F52GA171937

| 1HGCR2F52GA108305 | 1HGCR2F52GA127310 | 1HGCR2F52GA192657 | 1HGCR2F52GA167435; 1HGCR2F52GA153843 | 1HGCR2F52GA185188 | 1HGCR2F52GA171985 | 1HGCR2F52GA127047; 1HGCR2F52GA167614 | 1HGCR2F52GA131521 | 1HGCR2F52GA132264; 1HGCR2F52GA186471; 1HGCR2F52GA136833; 1HGCR2F52GA159190 | 1HGCR2F52GA191346 | 1HGCR2F52GA184185; 1HGCR2F52GA156869 | 1HGCR2F52GA161571 | 1HGCR2F52GA120826 | 1HGCR2F52GA152319; 1HGCR2F52GA153163;

1HGCR2F52GA119398

| 1HGCR2F52GA121992 | 1HGCR2F52GA115917 | 1HGCR2F52GA123807 | 1HGCR2F52GA163014 | 1HGCR2F52GA102200

1HGCR2F52GA147718 | 1HGCR2F52GA122401 | 1HGCR2F52GA190309 | 1HGCR2F52GA141269 | 1HGCR2F52GA127811;

1HGCR2F52GA160551

|

1HGCR2F52GA132653

|

1HGCR2F52GA182646

; 1HGCR2F52GA126934 | 1HGCR2F52GA117652; 1HGCR2F52GA140624; 1HGCR2F52GA198426 | 1HGCR2F52GA168357; 1HGCR2F52GA181965

1HGCR2F52GA198605 | 1HGCR2F52GA159299 | 1HGCR2F52GA139781; 1HGCR2F52GA102374

1HGCR2F52GA196935 | 1HGCR2F52GA163613 | 1HGCR2F52GA192464 | 1HGCR2F52GA108451 | 1HGCR2F52GA101452 | 1HGCR2F52GA130448 | 1HGCR2F52GA137433; 1HGCR2F52GA182971; 1HGCR2F52GA146245;

1HGCR2F52GA113763

| 1HGCR2F52GA163434 | 1HGCR2F52GA140784 | 1HGCR2F52GA117991 | 1HGCR2F52GA106487; 1HGCR2F52GA182050 | 1HGCR2F52GA110927 | 1HGCR2F52GA108675 | 1HGCR2F52GA132488 | 1HGCR2F52GA133771 | 1HGCR2F52GA115058 | 1HGCR2F52GA142213; 1HGCR2F52GA192111 | 1HGCR2F52GA136704; 1HGCR2F52GA146102 | 1HGCR2F52GA121863; 1HGCR2F52GA195199; 1HGCR2F52GA142339 | 1HGCR2F52GA158119; 1HGCR2F52GA106263 | 1HGCR2F52GA163739; 1HGCR2F52GA185403 | 1HGCR2F52GA144785 | 1HGCR2F52GA162395 | 1HGCR2F52GA161733

1HGCR2F52GA158623; 1HGCR2F52GA105890 | 1HGCR2F52GA171873 | 1HGCR2F52GA123774 | 1HGCR2F52GA188379

1HGCR2F52GA105517 | 1HGCR2F52GA183490 | 1HGCR2F52GA157181 | 1HGCR2F52GA146388 | 1HGCR2F52GA190617 | 1HGCR2F52GA198104; 1HGCR2F52GA149775 | 1HGCR2F52GA164874; 1HGCR2F52GA181447 | 1HGCR2F52GA178080 | 1HGCR2F52GA101533; 1HGCR2F52GA166124; 1HGCR2F52GA183991; 1HGCR2F52GA110460 | 1HGCR2F52GA127727 | 1HGCR2F52GA103783; 1HGCR2F52GA151557 | 1HGCR2F52GA191895 | 1HGCR2F52GA166477 | 1HGCR2F52GA160582 | 1HGCR2F52GA149310; 1HGCR2F52GA196787 | 1HGCR2F52GA123791 | 1HGCR2F52GA174126 | 1HGCR2F52GA194683 | 1HGCR2F52GA177852; 1HGCR2F52GA135004; 1HGCR2F52GA190570 | 1HGCR2F52GA166611; 1HGCR2F52GA128117 | 1HGCR2F52GA150408; 1HGCR2F52GA147072 | 1HGCR2F52GA199706 | 1HGCR2F52GA159609; 1HGCR2F52GA184719 | 1HGCR2F52GA130160 | 1HGCR2F52GA104237;

1HGCR2F52GA159769

; 1HGCR2F52GA163594 | 1HGCR2F52GA115402; 1HGCR2F52GA182288; 1HGCR2F52GA192352 | 1HGCR2F52GA138579; 1HGCR2F52GA180511 | 1HGCR2F52GA146990 | 1HGCR2F52GA124956 | 1HGCR2F52GA125315 | 1HGCR2F52GA179214 | 1HGCR2F52GA141644 | 1HGCR2F52GA191136; 1HGCR2F52GA136945

1HGCR2F52GA163417 | 1HGCR2F52GA132779 | 1HGCR2F52GA134077 | 1HGCR2F52GA139280 |

1HGCR2F52GA170786

; 1HGCR2F52GA111317 | 1HGCR2F52GA199964; 1HGCR2F52GA123953; 1HGCR2F52GA119644; 1HGCR2F52GA139652; 1HGCR2F52GA179228 | 1HGCR2F52GA150666; 1HGCR2F52GA146729 | 1HGCR2F52GA155589 | 1HGCR2F52GA125072 | 1HGCR2F52GA154913 | 1HGCR2F52GA177270

1HGCR2F52GA165913 | 1HGCR2F52GA194697; 1HGCR2F52GA199575 | 1HGCR2F52GA101807; 1HGCR2F52GA132362 | 1HGCR2F52GA113682 | 1HGCR2F52GA155415

1HGCR2F52GA156242; 1HGCR2F52GA171839; 1HGCR2F52GA148433 | 1HGCR2F52GA142440 | 1HGCR2F52GA199091; 1HGCR2F52GA132734

1HGCR2F52GA195770 | 1HGCR2F52GA124245 | 1HGCR2F52GA195140 | 1HGCR2F52GA189029 | 1HGCR2F52GA132491; 1HGCR2F52GA147024 | 1HGCR2F52GA180332 | 1HGCR2F52GA195400 | 1HGCR2F52GA133267 | 1HGCR2F52GA157617 | 1HGCR2F52GA181674 | 1HGCR2F52GA123757; 1HGCR2F52GA199978; 1HGCR2F52GA180587; 1HGCR2F52GA167046; 1HGCR2F52GA147833; 1HGCR2F52GA170836

1HGCR2F52GA112080; 1HGCR2F52GA190195; 1HGCR2F52GA189709 | 1HGCR2F52GA151784 | 1HGCR2F52GA135049

1HGCR2F52GA164910 | 1HGCR2F52GA130529 | 1HGCR2F52GA107056 | 1HGCR2F52GA113889 | 1HGCR2F52GA105100; 1HGCR2F52GA195896 | 1HGCR2F52GA139702 | 1HGCR2F52GA142714; 1HGCR2F52GA171114; 1HGCR2F52GA168942 | 1HGCR2F52GA189418

1HGCR2F52GA103539; 1HGCR2F52GA131311 | 1HGCR2F52GA165572 | 1HGCR2F52GA113844 | 1HGCR2F52GA122849; 1HGCR2F52GA195560 | 1HGCR2F52GA193131; 1HGCR2F52GA132037 | 1HGCR2F52GA101127; 1HGCR2F52GA145645 | 1HGCR2F52GA198250; 1HGCR2F52GA198846 | 1HGCR2F52GA155169; 1HGCR2F52GA172568 | 1HGCR2F52GA130322 | 1HGCR2F52GA149341 | 1HGCR2F52GA129445 | 1HGCR2F52GA164826 | 1HGCR2F52GA121331; 1HGCR2F52GA128103 | 1HGCR2F52GA151249; 1HGCR2F52GA125525 | 1HGCR2F52GA180508 | 1HGCR2F52GA163336; 1HGCR2F52GA151512; 1HGCR2F52GA133737 | 1HGCR2F52GA159951; 1HGCR2F52GA151199 | 1HGCR2F52GA167838 | 1HGCR2F52GA137786 | 1HGCR2F52GA115206; 1HGCR2F52GA179018 | 1HGCR2F52GA108501; 1HGCR2F52GA102455; 1HGCR2F52GA197079; 1HGCR2F52GA180184 | 1HGCR2F52GA162297 | 1HGCR2F52GA153180; 1HGCR2F52GA199723; 1HGCR2F52GA180704; 1HGCR2F52GA191900 | 1HGCR2F52GA183795 | 1HGCR2F52GA168889 | 1HGCR2F52GA105887; 1HGCR2F52GA143295; 1HGCR2F52GA154877; 1HGCR2F52GA128120 | 1HGCR2F52GA101368 |

1HGCR2F52GA113651

| 1HGCR2F52GA185336; 1HGCR2F52GA136976; 1HGCR2F52GA177432 | 1HGCR2F52GA163496 | 1HGCR2F52GA146973 | 1HGCR2F52GA103430; 1HGCR2F52GA100348 | 1HGCR2F52GA155396 | 1HGCR2F52GA122267; 1HGCR2F52GA136136; 1HGCR2F52GA178449 | 1HGCR2F52GA129395 | 1HGCR2F52GA112810 | 1HGCR2F52GA191783; 1HGCR2F52GA117778; 1HGCR2F52GA129655 | 1HGCR2F52GA191718 | 1HGCR2F52GA125881; 1HGCR2F52GA171288 | 1HGCR2F52GA195395; 1HGCR2F52GA160291

1HGCR2F52GA111897 | 1HGCR2F52GA174286 | 1HGCR2F52GA195039 | 1HGCR2F52GA114072; 1HGCR2F52GA167483 | 1HGCR2F52GA142096; 1HGCR2F52GA141398 | 1HGCR2F52GA132457 | 1HGCR2F52GA154118; 1HGCR2F52GA125850 | 1HGCR2F52GA121944 | 1HGCR2F52GA179889 | 1HGCR2F52GA194263 | 1HGCR2F52GA163403 | 1HGCR2F52GA181478 | 1HGCR2F52GA194277 | 1HGCR2F52GA154037 | 1HGCR2F52GA166835

1HGCR2F52GA182808; 1HGCR2F52GA123418 | 1HGCR2F52GA103492 | 1HGCR2F52GA111673; 1HGCR2F52GA173123 | 1HGCR2F52GA134516 | 1HGCR2F52GA181917; 1HGCR2F52GA148285 | 1HGCR2F52GA167645 | 1HGCR2F52GA155530 | 1HGCR2F52GA159626; 1HGCR2F52GA178757 | 1HGCR2F52GA119708 | 1HGCR2F52GA187927 | 1HGCR2F52GA106859 | 1HGCR2F52GA188706 | 1HGCR2F52GA162736 | 1HGCR2F52GA135195; 1HGCR2F52GA178127 | 1HGCR2F52GA115612 | 1HGCR2F52GA110555; 1HGCR2F52GA164342 | 1HGCR2F52GA141580 |

1HGCR2F52GA148626

| 1HGCR2F52GA188642 | 1HGCR2F52GA103315; 1HGCR2F52GA109423 | 1HGCR2F52GA114704 | 1HGCR2F52GA178466 | 1HGCR2F52GA130739; 1HGCR2F52GA163580 | 1HGCR2F52GA171419 | 1HGCR2F52GA140459 | 1HGCR2F52GA159206; 1HGCR2F52GA119871

1HGCR2F52GA124942; 1HGCR2F52GA157133; 1HGCR2F52GA126495; 1HGCR2F52GA198524 | 1HGCR2F52GA179276; 1HGCR2F52GA135987 | 1HGCR2F52GA190455 | 1HGCR2F52GA172165

1HGCR2F52GA121202 | 1HGCR2F52GA125301 | 1HGCR2F52GA162025 | 1HGCR2F52GA110667; 1HGCR2F52GA147301 | 1HGCR2F52GA124732; 1HGCR2F52GA193971 | 1HGCR2F52GA164440 | 1HGCR2F52GA199169 | 1HGCR2F52GA166169 | 1HGCR2F52GA138422; 1HGCR2F52GA139344; 1HGCR2F52GA174241 | 1HGCR2F52GA115173

1HGCR2F52GA169217 | 1HGCR2F52GA141532 | 1HGCR2F52GA107123 | 1HGCR2F52GA191685 | 1HGCR2F52GA104447; 1HGCR2F52GA151753 | 1HGCR2F52GA115593 | 1HGCR2F52GA102116; 1HGCR2F52GA184042; 1HGCR2F52GA136444 | 1HGCR2F52GA168505 | 1HGCR2F52GA181190 | 1HGCR2F52GA117084; 1HGCR2F52GA107168; 1HGCR2F52GA114847

1HGCR2F52GA136878; 1HGCR2F52GA110202; 1HGCR2F52GA110605 | 1HGCR2F52GA168715 | 1HGCR2F52GA137464 | 1HGCR2F52GA192870

1HGCR2F52GA173641; 1HGCR2F52GA163157; 1HGCR2F52GA138341 | 1HGCR2F52GA194649 | 1HGCR2F52GA113052 | 1HGCR2F52GA196756 | 1HGCR2F52GA123354; 1HGCR2F52GA160954; 1HGCR2F52GA132829 | 1HGCR2F52GA108076; 1HGCR2F52GA179245;

1HGCR2F52GA137271

; 1HGCR2F52GA146181 | 1HGCR2F52GA198037; 1HGCR2F52GA102357; 1HGCR2F52GA158587 | 1HGCR2F52GA170089 | 1HGCR2F52GA124407; 1HGCR2F52GA102908 | 1HGCR2F52GA119434 | 1HGCR2F52GA161568; 1HGCR2F52GA166608 | 1HGCR2F52GA171212

1HGCR2F52GA188012; 1HGCR2F52GA104271; 1HGCR2F52GA159156; 1HGCR2F52GA163773; 1HGCR2F52GA113858 | 1HGCR2F52GA186194; 1HGCR2F52GA165359; 1HGCR2F52GA149484; 1HGCR2F52GA147699 | 1HGCR2F52GA150280

1HGCR2F52GA146598 | 1HGCR2F52GA102827 | 1HGCR2F52GA143149 | 1HGCR2F52GA150151; 1HGCR2F52GA115335

1HGCR2F52GA172909 | 1HGCR2F52GA186812 | 1HGCR2F52GA153048 |

1HGCR2F52GA113777

; 1HGCR2F52GA135052

1HGCR2F52GA178855; 1HGCR2F52GA186776 | 1HGCR2F52GA169184; 1HGCR2F52GA155897 | 1HGCR2F52GA150831 | 1HGCR2F52GA154068 | 1HGCR2F52GA127436 | 1HGCR2F52GA139411 | 1HGCR2F52GA164857; 1HGCR2F52GA162591 | 1HGCR2F52GA112130; 1HGCR2F52GA124388 | 1HGCR2F52GA199995 |

1HGCR2F52GA164308

; 1HGCR2F52GA189869 | 1HGCR2F52GA155706 | 1HGCR2F52GA138677; 1HGCR2F52GA115142 | 1HGCR2F52GA102925; 1HGCR2F52GA145063; 1HGCR2F52GA107199; 1HGCR2F52GA195624 | 1HGCR2F52GA178984 | 1HGCR2F52GA161697; 1HGCR2F52GA196918 | 1HGCR2F52GA153714 | 1HGCR2F52GA159366 | 1HGCR2F52GA151977; 1HGCR2F52GA165720 | 1HGCR2F52GA118364; 1HGCR2F52GA157410; 1HGCR2F52GA123063; 1HGCR2F52GA136105

1HGCR2F52GA115190 | 1HGCR2F52GA128585; 1HGCR2F52GA111477 | 1HGCR2F52GA180881; 1HGCR2F52GA156435; 1HGCR2F52GA127405; 1HGCR2F52GA140641 | 1HGCR2F52GA172456 | 1HGCR2F52GA139389; 1HGCR2F52GA126058; 1HGCR2F52GA126237; 1HGCR2F52GA125749 | 1HGCR2F52GA175003; 1HGCR2F52GA152983 | 1HGCR2F52GA185417 | 1HGCR2F52GA107994 | 1HGCR2F52GA106523 | 1HGCR2F52GA157844 | 1HGCR2F52GA137173 | 1HGCR2F52GA133303 | 1HGCR2F52GA125363 | 1HGCR2F52GA102388

1HGCR2F52GA102861 | 1HGCR2F52GA179892 | 1HGCR2F52GA141174; 1HGCR2F52GA186499 | 1HGCR2F52GA142826 | 1HGCR2F52GA174160 | 1HGCR2F52GA142373 | 1HGCR2F52GA186440; 1HGCR2F52GA124715 | 1HGCR2F52GA126092 | 1HGCR2F52GA164065 | 1HGCR2F52GA176054 | 1HGCR2F52GA140400 | 1HGCR2F52GA175969 | 1HGCR2F52GA180024; 1HGCR2F52GA114671 | 1HGCR2F52GA146424 | 1HGCR2F52GA113701; 1HGCR2F52GA142969; 1HGCR2F52GA165264 | 1HGCR2F52GA132278 | 1HGCR2F52GA167273 | 1HGCR2F52GA146651; 1HGCR2F52GA127713 | 1HGCR2F52GA162896; 1HGCR2F52GA165295 | 1HGCR2F52GA132605; 1HGCR2F52GA134922 | 1HGCR2F52GA130563; 1HGCR2F52GA137528 | 1HGCR2F52GA153289 | 1HGCR2F52GA108319 | 1HGCR2F52GA137223 | 1HGCR2F52GA159187 | 1HGCR2F52GA144298 | 1HGCR2F52GA148545; 1HGCR2F52GA149632 | 1HGCR2F52GA116369 | 1HGCR2F52GA194540; 1HGCR2F52GA140820 |

1HGCR2F52GA177981

| 1HGCR2F52GA180430; 1HGCR2F52GA188396; 1HGCR2F52GA125847 | 1HGCR2F52GA129686 | 1HGCR2F52GA195509 | 1HGCR2F52GA164003; 1HGCR2F52GA173526; 1HGCR2F52GA173803

1HGCR2F52GA168066; 1HGCR2F52GA118705 | 1HGCR2F52GA104609 | 1HGCR2F52GA104433 | 1HGCR2F52GA173798 | 1HGCR2F52GA187586; 1HGCR2F52GA198880 | 1HGCR2F52GA134869; 1HGCR2F52GA187605; 1HGCR2F52GA174112 | 1HGCR2F52GA122348 | 1HGCR2F52GA100317 | 1HGCR2F52GA186681 | 1HGCR2F52GA156483 | 1HGCR2F52GA181254 | 1HGCR2F52GA109583 | 1HGCR2F52GA128053 | 1HGCR2F52GA126173; 1HGCR2F52GA108871 | 1HGCR2F52GA130837 | 1HGCR2F52GA134533 | 1HGCR2F52GA144933 | 1HGCR2F52GA152367 | 1HGCR2F52GA150943 | 1HGCR2F52GA121930 | 1HGCR2F52GA154412

1HGCR2F52GA148755 | 1HGCR2F52GA185501 | 1HGCR2F52GA188687; 1HGCR2F52GA155026; 1HGCR2F52GA169475; 1HGCR2F52GA163885 | 1HGCR2F52GA137531 | 1HGCR2F52GA109521 | 1HGCR2F52GA169072; 1HGCR2F52GA139084

1HGCR2F52GA100009; 1HGCR2F52GA146679; 1HGCR2F52GA112581 | 1HGCR2F52GA187619 | 1HGCR2F52GA180296; 1HGCR2F52GA158654; 1HGCR2F52GA111706 | 1HGCR2F52GA177379 | 1HGCR2F52GA128554; 1HGCR2F52GA155298 | 1HGCR2F52GA100723 | 1HGCR2F52GA190178 | 1HGCR2F52GA184588 | 1HGCR2F52GA156807; 1HGCR2F52GA171405 | 1HGCR2F52GA197163 | 1HGCR2F52GA123113 | 1HGCR2F52GA190973 | 1HGCR2F52GA102231 | 1HGCR2F52GA129252; 1HGCR2F52GA158685 | 1HGCR2F52GA186759 | 1HGCR2F52GA116131; 1HGCR2F52GA124925; 1HGCR2F52GA117585 | 1HGCR2F52GA160162 | 1HGCR2F52GA187944 | 1HGCR2F52GA191587 | 1HGCR2F52GA109549 | 1HGCR2F52GA122494 | 1HGCR2F52GA126612 | 1HGCR2F52GA105291; 1HGCR2F52GA159478 | 1HGCR2F52GA146987 | 1HGCR2F52GA176183 | 1HGCR2F52GA102942 | 1HGCR2F52GA193422; 1HGCR2F52GA149520 | 1HGCR2F52GA176958

1HGCR2F52GA131454; 1HGCR2F52GA163904

1HGCR2F52GA137030; 1HGCR2F52GA118865; 1HGCR2F52GA108109 | 1HGCR2F52GA133821; 1HGCR2F52GA173722 | 1HGCR2F52GA174580

1HGCR2F52GA187183 | 1HGCR2F52GA132426 | 1HGCR2F52GA108532 | 1HGCR2F52GA113195; 1HGCR2F52GA133897 | 1HGCR2F52GA169444 | 1HGCR2F52GA149257; 1HGCR2F52GA130210 | 1HGCR2F52GA119207 | 1HGCR2F52GA150795; 1HGCR2F52GA165684 | 1HGCR2F52GA165233 | 1HGCR2F52GA104299; 1HGCR2F52GA156421; 1HGCR2F52GA173073; 1HGCR2F52GA122379 | 1HGCR2F52GA156726 | 1HGCR2F52GA116839; 1HGCR2F52GA126786 | 1HGCR2F52GA119319

1HGCR2F52GA192349 | 1HGCR2F52GA179178 | 1HGCR2F52GA140090 | 1HGCR2F52GA112645; 1HGCR2F52GA156001; 1HGCR2F52GA103220 | 1HGCR2F52GA138596; 1HGCR2F52GA126948; 1HGCR2F52GA140140 | 1HGCR2F52GA141465

1HGCR2F52GA166298; 1HGCR2F52GA174272 | 1HGCR2F52GA192240 | 1HGCR2F52GA132622; 1HGCR2F52GA157567; 1HGCR2F52GA103718 | 1HGCR2F52GA150411 | 1HGCR2F52GA192223; 1HGCR2F52GA158198; 1HGCR2F52GA147623; 1HGCR2F52GA146682 | 1HGCR2F52GA109308

1HGCR2F52GA185952

1HGCR2F52GA175664; 1HGCR2F52GA193551; 1HGCR2F52GA156449 | 1HGCR2F52GA189449 | 1HGCR2F52GA137559 | 1HGCR2F52GA118137; 1HGCR2F52GA141353 | 1HGCR2F52GA199432 | 1HGCR2F52GA180007 | 1HGCR2F52GA123256 | 1HGCR2F52GA137027; 1HGCR2F52GA167919 | 1HGCR2F52GA129199 | 1HGCR2F52GA156936; 1HGCR2F52GA191119 | 1HGCR2F52GA154510

1HGCR2F52GA159755 | 1HGCR2F52GA143085; 1HGCR2F52GA133799; 1HGCR2F52GA116811 | 1HGCR2F52GA188849; 1HGCR2F52GA176202; 1HGCR2F52GA159318 |

1HGCR2F52GA139408

| 1HGCR2F52GA102844 | 1HGCR2F52GA145712; 1HGCR2F52GA149078 | 1HGCR2F52GA155656 | 1HGCR2F52GA165068 | 1HGCR2F52GA109616; 1HGCR2F52GA129641 | 1HGCR2F52GA180363

1HGCR2F52GA156225 | 1HGCR2F52GA138484; 1HGCR2F52GA148304 | 1HGCR2F52GA158590; 1HGCR2F52GA132149; 1HGCR2F52GA118168 | 1HGCR2F52GA136203; 1HGCR2F52GA112161 | 1HGCR2F52GA188317 | 1HGCR2F52GA174305; 1HGCR2F52GA171033 | 1HGCR2F52GA168908 | 1HGCR2F52GA191492; 1HGCR2F52GA148237; 1HGCR2F52GA120793; 1HGCR2F52GA143104 | 1HGCR2F52GA148450 | 1HGCR2F52GA151848 | 1HGCR2F52GA151767; 1HGCR2F52GA149629; 1HGCR2F52GA173638 | 1HGCR2F52GA113665 | 1HGCR2F52GA184767 | 1HGCR2F52GA141434 | 1HGCR2F52GA175034 | 1HGCR2F52GA139599 | 1HGCR2F52GA126139; 1HGCR2F52GA179150 | 1HGCR2F52GA147721 | 1HGCR2F52GA185644; 1HGCR2F52GA132197; 1HGCR2F52GA192173 | 1HGCR2F52GA106358 | 1HGCR2F52GA130255 | 1HGCR2F52GA122477 | 1HGCR2F52GA120065; 1HGCR2F52GA124200; 1HGCR2F52GA156371 | 1HGCR2F52GA135553 | 1HGCR2F52GA119501 | 1HGCR2F52GA177382; 1HGCR2F52GA122897 | 1HGCR2F52GA148299 | 1HGCR2F52GA148593; 1HGCR2F52GA194442; 1HGCR2F52GA163529; 1HGCR2F52GA186017

1HGCR2F52GA193520 | 1HGCR2F52GA172845 | 1HGCR2F52GA138243 | 1HGCR2F52GA159528; 1HGCR2F52GA132331 | 1HGCR2F52GA133169 | 1HGCR2F52GA195154; 1HGCR2F52GA115366; 1HGCR2F52GA190682; 1HGCR2F52GA186647 | 1HGCR2F52GA135102

1HGCR2F52GA147136

1HGCR2F52GA150246 |

1HGCR2F52GA179584

; 1HGCR2F52GA101970; 1HGCR2F52GA169945 | 1HGCR2F52GA181111 | 1HGCR2F52GA106098; 1HGCR2F52GA199351 | 1HGCR2F52GA179407 | 1HGCR2F52GA104710 |

1HGCR2F52GA173851

| 1HGCR2F52GA112693 | 1HGCR2F52GA166074 | 1HGCR2F52GA128926 | 1HGCR2F52GA123192 | 1HGCR2F52GA179696; 1HGCR2F52GA157455; 1HGCR2F52GA100978; 1HGCR2F52GA195817 | 1HGCR2F52GA147976; 1HGCR2F52GA134158 | 1HGCR2F52GA140672; 1HGCR2F52GA105095 | 1HGCR2F52GA114248

1HGCR2F52GA117036 | 1HGCR2F52GA137402; 1HGCR2F52GA153678; 1HGCR2F52GA175308; 1HGCR2F52GA143734 | 1HGCR2F52GA136539 | 1HGCR2F52GA150537 | 1HGCR2F52GA145340 | 1HGCR2F52GA175437 | 1HGCR2F52GA193663 | 1HGCR2F52GA191041 | 1HGCR2F52GA109096 | 1HGCR2F52GA101760 | 1HGCR2F52GA101399 | 1HGCR2F52GA182260 | 1HGCR2F52GA166950

1HGCR2F52GA133673 | 1HGCR2F52GA196577; 1HGCR2F52GA184753; 1HGCR2F52GA181660 | 1HGCR2F52GA166690; 1HGCR2F52GA122298 | 1HGCR2F52GA189337 | 1HGCR2F52GA109518 | 1HGCR2F52GA162056; 1HGCR2F52GA145192 | 1HGCR2F52GA143040 | 1HGCR2F52GA119983 | 1HGCR2F52GA123726 | 1HGCR2F52GA162980 | 1HGCR2F52GA155849; 1HGCR2F52GA136959 | 1HGCR2F52GA189080 | 1HGCR2F52GA117201; 1HGCR2F52GA124892 | 1HGCR2F52GA193856; 1HGCR2F52GA156452; 1HGCR2F52GA152238;

1HGCR2F52GA149663

| 1HGCR2F52GA166575; 1HGCR2F52GA192254; 1HGCR2F52GA189970;

1HGCR2F52GA122141

| 1HGCR2F52GA130143 | 1HGCR2F52GA163174 | 1HGCR2F52GA137318 | 1HGCR2F52GA177754 | 1HGCR2F52GA147489 | 1HGCR2F52GA173946

1HGCR2F52GA162672 | 1HGCR2F52GA187958 | 1HGCR2F52GA157391; 1HGCR2F52GA155768 | 1HGCR2F52GA198281; 1HGCR2F52GA162039

1HGCR2F52GA142244 | 1HGCR2F52GA121555; 1HGCR2F52GA175700 | 1HGCR2F52GA159738; 1HGCR2F52GA182467 | 1HGCR2F52GA169573 | 1HGCR2F52GA138792 | 1HGCR2F52GA112127 | 1HGCR2F52GA191010; 1HGCR2F52GA156418; 1HGCR2F52GA168388 | 1HGCR2F52GA144379;

1HGCR2F52GA185689

| 1HGCR2F52GA155690 | 1HGCR2F52GA155401 | 1HGCR2F52GA144589 | 1HGCR2F52GA162347 | 1HGCR2F52GA126920; 1HGCR2F52GA180685 | 1HGCR2F52GA148139; 1HGCR2F52GA115769; 1HGCR2F52GA159173 | 1HGCR2F52GA115156; 1HGCR2F52GA199382 | 1HGCR2F52GA116632 | 1HGCR2F52GA198748; 1HGCR2F52GA199639 | 1HGCR2F52GA191329 | 1HGCR2F52GA113598 | 1HGCR2F52GA122821 | 1HGCR2F52GA182324; 1HGCR2F52GA178497 | 1HGCR2F52GA134953

1HGCR2F52GA106182 | 1HGCR2F52GA121037 | 1HGCR2F52GA170609 | 1HGCR2F52GA174594; 1HGCR2F52GA178418 | 1HGCR2F52GA139666 | 1HGCR2F52GA146813; 1HGCR2F52GA166771 | 1HGCR2F52GA112743 | 1HGCR2F52GA185093; 1HGCR2F52GA141241 | 1HGCR2F52GA189533; 1HGCR2F52GA128604

1HGCR2F52GA160002 | 1HGCR2F52GA114279 | 1HGCR2F52GA111205; 1HGCR2F52GA121605 | 1HGCR2F52GA133107 | 1HGCR2F52GA156533 | 1HGCR2F52GA142681 | 1HGCR2F52GA108224 | 1HGCR2F52GA111589 | 1HGCR2F52GA121359 | 1HGCR2F52GA189659; 1HGCR2F52GA199916 | 1HGCR2F52GA109065 | 1HGCR2F52GA131213

1HGCR2F52GA184204 | 1HGCR2F52GA176409 | 1HGCR2F52GA157682 | 1HGCR2F52GA160629

1HGCR2F52GA127761 | 1HGCR2F52GA138825 | 1HGCR2F52GA131034; 1HGCR2F52GA127906 | 1HGCR2F52GA111690; 1HGCR2F52GA127050 | 1HGCR2F52GA158055 |

1HGCR2F52GA1256401HGCR2F52GA119448

1HGCR2F52GA156709 | 1HGCR2F52GA177690; 1HGCR2F52GA175518; 1HGCR2F52GA117456 | 1HGCR2F52GA138548; 1HGCR2F52GA177639 | 1HGCR2F52GA151090 | 1HGCR2F52GA175406 | 1HGCR2F52GA124987 | 1HGCR2F52GA145094 | 1HGCR2F52GA121412; 1HGCR2F52GA114914; 1HGCR2F52GA187118 | 1HGCR2F52GA112340 | 1HGCR2F52GA158668 | 1HGCR2F52GA133320 | 1HGCR2F52GA129123 | 1HGCR2F52GA170125 | 1HGCR2F52GA123676 | 1HGCR2F52GA148836; 1HGCR2F52GA118932; 1HGCR2F52GA129705; 1HGCR2F52GA196580; 1HGCR2F52GA127226; 1HGCR2F52GA104030 | 1HGCR2F52GA166527 | 1HGCR2F52GA182792 | 1HGCR2F52GA107638

1HGCR2F52GA199740 | 1HGCR2F52GA144575 | 1HGCR2F52GA140574; 1HGCR2F52GA139375

1HGCR2F52GA139313; 1HGCR2F52GA194747 | 1HGCR2F52GA163143 | 1HGCR2F52GA197339

1HGCR2F52GA152871; 1HGCR2F52GA106036 | 1HGCR2F52GA154197 | 1HGCR2F52GA110104 | 1HGCR2F52GA154782 | 1HGCR2F52GA109101 | 1HGCR2F52GA153051 | 1HGCR2F52GA153986 | 1HGCR2F52GA180136 | 1HGCR2F52GA185496 | 1HGCR2F52GA109681 | 1HGCR2F52GA177236; 1HGCR2F52GA151381 | 1HGCR2F52GA190990; 1HGCR2F52GA149131 | 1HGCR2F52GA188737 | 1HGCR2F52GA125766 | 1HGCR2F52GA130191 | 1HGCR2F52GA141336 | 1HGCR2F52GA193484 | 1HGCR2F52GA165362; 1HGCR2F52GA138372; 1HGCR2F52GA164082 | 1HGCR2F52GA159027; 1HGCR2F52GA105307 | 1HGCR2F52GA142812 | 1HGCR2F52GA173364 | 1HGCR2F52GA176541; 1HGCR2F52GA142034 | 1HGCR2F52GA157312 | 1HGCR2F52GA105730 | 1HGCR2F52GA142910 | 1HGCR2F52GA148321; 1HGCR2F52GA145239 | 1HGCR2F52GA154166; 1HGCR2F52GA100818 | 1HGCR2F52GA126044; 1HGCR2F52GA164745 | 1HGCR2F52GA144463; 1HGCR2F52GA102939 | 1HGCR2F52GA134256 | 1HGCR2F52GA115772; 1HGCR2F52GA128215 | 1HGCR2F52GA159903 | 1HGCR2F52GA165474 | 1HGCR2F52GA119014; 1HGCR2F52GA147587 | 1HGCR2F52GA129493 | 1HGCR2F52GA162137 | 1HGCR2F52GA102990 | 1HGCR2F52GA129509; 1HGCR2F52GA106408 | 1HGCR2F52GA133172 | 1HGCR2F52GA121362 | 1HGCR2F52GA183117 | 1HGCR2F52GA126027 | 1HGCR2F52GA100799 | 1HGCR2F52GA116128 | 1HGCR2F52GA171078; 1HGCR2F52GA196658 | 1HGCR2F52GA109034 | 1HGCR2F52GA157925; 1HGCR2F52GA186289; 1HGCR2F52GA147671; 1HGCR2F52GA119272

1HGCR2F52GA186986 | 1HGCR2F52GA153809; 1HGCR2F52GA123189 | 1HGCR2F52GA130613; 1HGCR2F52GA128800 | 1HGCR2F52GA172277 |

1HGCR2F52GA171971

| 1HGCR2F52GA147816 | 1HGCR2F52GA109244 | 1HGCR2F52GA112368 | 1HGCR2F52GA136122 | 1HGCR2F52GA154474

1HGCR2F52GA144754 | 1HGCR2F52GA197728 | 1HGCR2F52GA155916 | 1HGCR2F52GA167466 | 1HGCR2F52GA108174 | 1HGCR2F52GA120843; 1HGCR2F52GA107218; 1HGCR2F52GA120647 |

1HGCR2F52GA167225

; 1HGCR2F52GA152644; 1HGCR2F52GA101676 | 1HGCR2F52GA107137 | 1HGCR2F52GA113228; 1HGCR2F52GA110426 | 1HGCR2F52GA159125; 1HGCR2F52GA138789 | 1HGCR2F52GA197227 | 1HGCR2F52GA191766 | 1HGCR2F52GA194019; 1HGCR2F52GA156595 | 1HGCR2F52GA125105 | 1HGCR2F52GA148724 | 1HGCR2F52GA156497 | 1HGCR2F52GA178922 | 1HGCR2F52GA163255 | 1HGCR2F52GA159836 | 1HGCR2F52GA111754 | 1HGCR2F52GA152658 | 1HGCR2F52GA165541; 1HGCR2F52GA136251 | 1HGCR2F52GA196627 | 1HGCR2F52GA175292

1HGCR2F52GA189872; 1HGCR2F52GA135228; 1HGCR2F52GA160484 | 1HGCR2F52GA185594; 1HGCR2F52GA151607 | 1HGCR2F52GA152546 | 1HGCR2F52GA119028 | 1HGCR2F52GA160324 | 1HGCR2F52GA139571 | 1HGCR2F52GA189404; 1HGCR2F52GA146021 | 1HGCR2F52GA172554 | 1HGCR2F52GA111138; 1HGCR2F52GA165491 | 1HGCR2F52GA142843; 1HGCR2F52GA140817 | 1HGCR2F52GA166902; 1HGCR2F52GA145466 | 1HGCR2F52GA100110

1HGCR2F52GA144303 | 1HGCR2F52GA183733 | 1HGCR2F52GA194988 | 1HGCR2F52GA167404; 1HGCR2F52GA110670 | 1HGCR2F52GA192643; 1HGCR2F52GA173784; 1HGCR2F52GA154281 | 1HGCR2F52GA188608 | 1HGCR2F52GA144592 | 1HGCR2F52GA161621 | 1HGCR2F52GA114900; 1HGCR2F52GA104321 | 1HGCR2F52GA182002 | 1HGCR2F52GA107963 | 1HGCR2F52GA166804; 1HGCR2F52GA189743 | 1HGCR2F52GA113049 | 1HGCR2F52GA127890 | 1HGCR2F52GA114363 | 1HGCR2F52GA165443; 1HGCR2F52GA178550 | 1HGCR2F52GA179021 | 1HGCR2F52GA129848 | 1HGCR2F52GA168813 | 1HGCR2F52GA197146 | 1HGCR2F52GA195946 | 1HGCR2F52GA140834 | 1HGCR2F52GA122690 | 1HGCR2F52GA160257 | 1HGCR2F52GA103458; 1HGCR2F52GA175468 | 1HGCR2F52GA173333; 1HGCR2F52GA102410

1HGCR2F52GA192304 | 1HGCR2F52GA154930; 1HGCR2F52GA104061

1HGCR2F52GA129297; 1HGCR2F52GA191332 | 1HGCR2F52GA173980 | 1HGCR2F52GA140428 | 1HGCR2F52GA178337 | 1HGCR2F52GA106960 | 1HGCR2F52GA136072 | 1HGCR2F52GA191055; 1HGCR2F52GA193680 |

1HGCR2F52GA1390701HGCR2F52GA175633 | 1HGCR2F52GA146276 | 1HGCR2F52GA148044 | 1HGCR2F52GA133981 | 1HGCR2F52GA135732 | 1HGCR2F52GA109809; 1HGCR2F52GA180699 | 1HGCR2F52GA132569

1HGCR2F52GA128084; 1HGCR2F52GA174725; 1HGCR2F52GA135861; 1HGCR2F52GA137514 | 1HGCR2F52GA146018 | 1HGCR2F52GA185854 | 1HGCR2F52GA101046 | 1HGCR2F52GA182114 | 1HGCR2F52GA118476 | 1HGCR2F52GA197325 | 1HGCR2F52GA163238 | 1HGCR2F52GA162509; 1HGCR2F52GA128876 | 1HGCR2F52GA187880; 1HGCR2F52GA113102; 1HGCR2F52GA167242 | 1HGCR2F52GA104383; 1HGCR2F52GA186325 | 1HGCR2F52GA112094; 1HGCR2F52GA196112 | 1HGCR2F52GA115500 | 1HGCR2F52GA147590 | 1HGCR2F52GA190164; 1HGCR2F52GA141806; 1HGCR2F52GA110586 | 1HGCR2F52GA138369; 1HGCR2F52GA152336 | 1HGCR2F52GA103198; 1HGCR2F52GA180878 | 1HGCR2F52GA199429 | 1HGCR2F52GA195932 | 1HGCR2F52GA189791; 1HGCR2F52GA128831 | 1HGCR2F52GA149114; 1HGCR2F52GA136573 | 1HGCR2F52GA163062; 1HGCR2F52GA167628 | 1HGCR2F52GA102729

1HGCR2F52GA118977; 1HGCR2F52GA155155; 1HGCR2F52GA168696 | 1HGCR2F52GA174644 | 1HGCR2F52GA149582 | 1HGCR2F52GA160890 | 1HGCR2F52GA183800 | 1HGCR2F52GA125928; 1HGCR2F52GA155348 | 1HGCR2F52GA107381 | 1HGCR2F52GA171100; 1HGCR2F52GA163837 | 1HGCR2F52GA106019 | 1HGCR2F52GA173056; 1HGCR2F52GA137142 | 1HGCR2F52GA151994; 1HGCR2F52GA188947 | 1HGCR2F52GA107431 | 1HGCR2F52GA156872; 1HGCR2F52GA146486 | 1HGCR2F52GA106490

1HGCR2F52GA190634 | 1HGCR2F52GA176667; 1HGCR2F52GA147010 | 1HGCR2F52GA153406 | 1HGCR2F52GA165250; 1HGCR2F52GA181058 | 1HGCR2F52GA133978 | 1HGCR2F52GA144267 | 1HGCR2F52GA112533 | 1HGCR2F52GA133446 | 1HGCR2F52GA143815 | 1HGCR2F52GA105615 | 1HGCR2F52GA107865 | 1HGCR2F52GA190522 | 1HGCR2F52GA123760; 1HGCR2F52GA105579 | 1HGCR2F52GA176698 | 1HGCR2F52GA154426; 1HGCR2F52GA191251; 1HGCR2F52GA101385; 1HGCR2F52GA197809; 1HGCR2F52GA126805; 1HGCR2F52GA153664 | 1HGCR2F52GA183893 | 1HGCR2F52GA129820 | 1HGCR2F52GA194926 | 1HGCR2F52GA142602 | 1HGCR2F52GA100947 | 1HGCR2F52GA166012; 1HGCR2F52GA169623 | 1HGCR2F52GA159240

1HGCR2F52GA137352; 1HGCR2F52GA111463; 1HGCR2F52GA165782; 1HGCR2F52GA119515 | 1HGCR2F52GA121071 | 1HGCR2F52GA168763 | 1HGCR2F52GA100527

1HGCR2F52GA100463; 1HGCR2F52GA106926 | 1HGCR2F52GA125704; 1HGCR2F52GA153146; 1HGCR2F52GA181822 |